beetinnovators

Công ty Cổ phần Beet Innovators

Beet Innovators là startup công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong nhận diện hình ảnh và nhận diện khuôn mặt với các sản phẩm: BiFace, BiTable, các giải pháp: BiTraffic, BiSecurity, BiQueue, BiSchool, Reva, AiParking và BeKYC.
Địa chỉ: Toà nhà Mitec, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0868646386
#beetinnovators #nhandienkhuonmat #chamcongkhuonmat #diemdanhkhuonmat #baixethongminh #giaothongthongminh #ekyc #biface #bitraffic #aiparking #biqueue #bekyc #bisecurity #bischool #reva #BiTable
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent