gamemumoira
5+ Views

Mu-thienha.net Open Máy Chủ Thiên Hà 1/7/2020

Thông Báo Open Mu-thienha. net
Alpha Test: 13:00 29/06/2020
Open Beta: 13:00 1/7/2020

🔱🔱🔱Máy Chủ Mới: Thiên Hà🔱🔱🔱
🔥🔥Máy Chủ Đậm Chất Cày Quốc Và Free cho Ae🔥🔥
🖥Thông Tin Máy Chủ: Thiên Hà
🎮Exp: 300x Drop : 10x ExpMaster : 100x
️🎉Atnihack: UGK
️🎉Max Master: 800 point
️🎉Open Tặng 10k point khi tạo nhân vật
️🎉Reset 1 lần 400 point giới hạn reset theo tốp 1
️🎉Hỗ Trợ Tan Thủ : code game /tanthu
️🎉Bar Lorencia Bán Wing Mini Hỗ trợ ae
🎉Sk Thỏ Ngọc : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos
🎉Sk Mùa Hè : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos
🎉Blood VIP : kill 100 Quái Nhận Ngọc bất kỳ
🎉Devil VIP : kill 100 Quái Nhận Ngọc Bất kỳ
🎉Sk Siêu Boss Đai Chiến Lorencia: 6h 1 lần xuất hiện boss medusa vàn kundun và các loại boss
🎉SK Boss Hoàng Kim 2h 1 lần: Giết 1 boss vàng bất kỳ tại lorencia nhận 100wc 1 boss
🎉SK Kundun : 2h 1 lần Tại Máp Kalima7 Giết kundun nhận 7k GC
🎉SK Medusa: 2h10p 1 lần Tại máp Swap Giết medusa nhận 7kgc
🎉SK Nhện : 8h 1 lần tại máp Rakion2 Giết nhện nhận 10k gc
🕹Đua Top Alpha Test : 13h ngày 29/06/2020 – 24h00 ngày 30/06/2020
Top 1 : 100k Wcoin
Top 2 : 80k Wcoin
Top 3: 50k Wcoin
🕹SK Đua Top Open: 13h 1/07/2020 đến 2/07/2020
Top 1 : 100k Wcoin+30b+30s+30c
Top 2: 80k Wcoin+20b+20s+20c
Top 3: 50k Wcoin+10b+10s+10c
🕹SK Đua Top 3ngày:All Sever
Top 1 : 1 Bộ Ring Pen 3 option (Tùy Chọn)
Top 2 : 1 Bộ Ring Pen 2 option (Tùy Chọn)
Top 3 : 1 Bộ Ring Pen 1 option (Tùy Chọn)
🕹SK Đua Top 7ngày:All Sever
Tốp 1 : 1 Sét Thần ( Hyon-Anubis+3option exe ) + 150k Gcoin
Tốp 2 : 1 Sét thần ( Hyon-Anubis+2option exe ) + 100K Gcoin
Tốp 3 : 1 Sét Cấp 6 ( Ma Vương-Thần Long+2option exe ) + 50K Gcoin
Tốp 4-5 : Sét Cấp 5 ( Triệu Hồn-Phượng Hoàng+2option exe )
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️Like Page và tag 3 người bạn dưới bài viết nhận ngay bài viết nhận Code 10k Gcoin Khi open
gamemumoira
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent