5 years ago
goong
in English · 7,488 Views
likes 36clips 14comments 2
DooGeun DooGeun ♥♥♥♥♥
Just say 두근두근(Doo Geun Doo Geun) if you see this kinda gorgeous, lovely, fabulous, awesome, and nice pics. omg.
goong clipped in 1 collections
2 comments
Doo Geun Doo Geun!!
5 years ago·Reply
doo geun doo geun !!!
4 years ago·Reply