JaydeepSolanki
1+ Views

Why Has Digital Management Audit Gained So Much Hype?

Digital management audit is a digitalized and automated management auditing which takes management consultancy to the next level in terms of technology and innovation. As you might already know, a management audit is a well-defined, objective, and independent appraisal of the effectiveness of the company’s management. Apart from being a technologically advanced practice, digital management audit is a broader and more inclusive practice that considers many other aspects. It serves as an assessment and evaluation of the effectiveness of the corporate structure in the achievement of company objectives and policies.
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
Tổng hợp những quy định về chữ ký số mà doanh nghiệp cần nắm rõ
Nhằm giúp doanh nghiệp và kế toán nắm bắt được những hiểu biết nhất định về các quy định, tiêu chuẩn áp dụng hay cách sử dụng chữ ký số đúng quy định pháp luật, bài viết dưới đây sẽ tổng hợp lại những quy định về chữ ký số mà bất kỳ doanh nghiệp, kế toán nào cũng cần phải nắm vững. Xem thêm >> https://efyca.vn/chu-ky-so-khong-can-usb-token-efy-eremotesigning-%E2%80%93-giai-phap-ky-so-tu-xa-cho-moi-doanh-nghiep.html 1. Quy định về giá trị pháp lý của chữ ký số. Theo quy định tại Điều 8, Nghị định 130/2018/NĐ-CP, chữ ký số sẽ có giá trị pháp lý khi: - Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yêu cầu đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký số và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. - Trong trường hợp pháp luật quy định văn bản cần được đóng dấu của cơ quan tổ chức thì yêu cầu đó đối với một thông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thông điệp dữ liệu đó được ký bởi chữ ký số cơ quan, tổ chức và chữ ký số đó được đảm bảo an toàn theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. - Chữ ký số và chứng thư số nước ngoài được cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Chương V Nghị định này có giá trị pháp lý và hiệu lực như chữ ký số và chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng của Việt Nam cấp. Như vậy, nếu doanh nghiệp sử dụng chữ ký số không đáp ứng đủ các điều kiện tối thiểu theo quy định thì chữ ký số đó không được công nhận giá trị pháp lý. Việc sử dụng những chữ ký số không tuân thủ theo quy định pháp luật, không đảm bảo điều kiện pháp lý, sẽ khiến người dùng có nguy cơ gặp rủi ro về mặt pháp lý. 2. Điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số. Chữ ký số đảm bảo an toàn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây: - Chữ ký số phải được tạo ra trong thời gian chứng thư số còn hiệu lực và kiểm tra được bằng khóa công khai ghi trên chứng thư số đó. - Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư số do một trong các tổ chức sau cung cấp: + Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia. + Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ. + Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. + Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng. - Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký. Để đảm bảo sử dụng chữ ký số an toàn, đúng quy định pháp luật, trước khi quyết định mua chữ ký số, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức cần tìm hiểu xem chữ ký số đó có đảm bảo điều kiện an toàn hay không? Nếu không, chữ ký số sẽ bị coi là không hợp lệ và không có giá trị pháp lý. 3. Thông tư 01/2019/TT-BNV hướng dẫn sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử. Thông tư 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ được ban hành áp dụng cho các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân không thuộc nhà nước được khuyến khích thực hiện theo các quy định áp dụng trong Thông tư này. Thông tư 01 của Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước ký số trên văn bản điện tử một cách chính xác nhất theo những tiêu chuẩn về: + Hình thức và thông tin hiển thị của chữ ký số + Vị trí của chữ ký số trên văn bản điện tử + Quy trình ký số trên văn bản điện tử Để đảm bảo thao tác ký được đồng nhất, chuẩn xác theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp nên áp dụng các quy định được hướng dẫn chi tiết trong Thông tư 01 này. 4. Tiêu chuẩn ký số từ xa bắt buộc áp dụng theo Thông tư 16 Thông tư 16/2019/TT-BTTTT ban hành ngày 5/12/2019 quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa. Theo đó, Thông tư này quy định các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số từ xa phải đáp ứng 7 tiêu chuẩn bắt buộc khi áp dụng mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa, bao gồm: - Tiêu chuẩn mật mã và chữ ký số - Tiêu chuẩn thông tin dữ liệu - Tiêu chuẩn chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số - Tiêu chuẩn giao thức lưu trữ và truy xuất chứng thư số - Tiêu chuẩn kiểm tra trạng thái chứng thư số - Tiêu chuẩn bảo mật cho HSM quản lý khóa bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số - Tiêu chuẩn hệ thống thiết bị quản lý khóa bí mật, chứng thư số và tạo chữ ký số của khách hàng. Để chọn được loại chữ ký số từ xa tốt nhất, doanh nghiệp cần xem xét kỹ những tiêu chuẩn này, sau đó kiểm tra xem liệu nhà cung cấp chữ ký số có đáp ứng được những điều kiện cơ bản về tiêu chuẩn kỹ thuật này hay không. Việc trang bị những kiến thức, thông tin cần thiết cho mình là một việc mà mọi doanh nghiệp đều nên làm để tránh gặp phải rủi ro trong quá trình sử dụng chữ ký số. Kết luận Trên đây là những quy định về chữ ký số mà bất kỳ doanh nghiệp hay kế toán nào cũng cần nắm rõ để trang bị cho mình những hiểu biết nhất định trong quá trình tìm hiểu và sử dụng chữ ký số, tránh gặp phải những sai lầm, rắc rối không đáng có. Tham khảo thêm >> https://efyca.vn/chu-ky-so-kho-bac-nha-nuoc.html
Hiring a PR Agency in Dubai
Dubai has emerged as a key economic zone, attracting investment and business from across the world. With various companies using Dubai as their base to reach out to the Middle East and North Africa region, the need for PR agencies in Dubai with knowledge of Arabic culture and norms has been on the rise. PR agencies not only bridge the gap between different businesses but also provide valuable strategies to strengthen their image. Role of PR Agencies in Dubai: The role of PR agencies in Dubai is vital to the success of any business operating in the region. Top PR agencies in Dubai like Iris PR have played a great role in helping companies in reputation management, media relations, trade show activations, community outreach, crisis communications and digital PR. Industry sectors that PR agencies in Dubai are vast, including consumer products, education, health, finance and banking, food and hospitality and technology. Services provided include: • PR Counseling: PR agencies are communication advisors. Iris PR based in Dubai, for instance, counsels clients from consumer, technology, finance, corporate and healthcare on crafting effective communications plan that will help them to reach out to their target audience through media relations, community outreach and digital communications. • Media Relations: PR agencies help raise awareness of a company’s products and services through media relations. This involves writing newsworthy pieces of press releases, opinion pieces, and commentaries for media and establishing the company as a thought leader. • Content Generation Through Diligent Research: PR companies also help their clients with generating brilliant content for websites, brochures, social media and presentations. Dubai PR agency Iris PR has a strong team of content creators and the company has created content for companies like Ferrari, Panasonic, Epson, ThyssenKrupp etc. • Corporate Social Responsibility: PR agencies help in developing strong CSR programmes to enable companies to contribute to worthy causes to make this world a better place. It is important to select the right Dubai Public Relations agency that has proven expertise working in the region. Do a thorough search, most agencies like Iris PR has examples of clients and case studies on their website to help clients make the right choice.
Why Proforma Invoice is essential for any Business
A Proforma invoice is a preliminary bill of sales sent to the client before completion of works. It is considered to be a commitment to goods or services that are to be delivered yet. It lists all the work that is left to be completed and knowing the prices that are being charged to goods and services. It is not an invoice but is made for accounting purposes needed either by you or the client. You can prepare proforma invoices using Invoice Office as it offers easy billing systems along with time tracking of projects. The software is always available along with tax returns and business reports. You can make your invoices using the brand logo and image. Purpose of creating Proforma invoices The process of Proforma invoices is the streamlining of businesses and sales. After sending the invoice, the customers accept and agree to the price after which you send the goods and services. It helps in creating a good faith for estimating what the customers want and what they are expecting. Some other uses of these invoices are listed as under: ● It is sent for declaring the value of goods and services to the customers for ensuring the smooth delivery process. ● When you don’t have details of commercial invoices, then Proforma invoice comes to rescue at that point ● Some clients also use it for making any kind of internal purchase approvals. These are most often used for trade exports and import transactions. Can proforma invoices be used for making payments? By making these invoices using the Invoice Office, the accounts payable department can be used for issuing payments regarding advance to an actual document. It helps in avoiding any kind of misunderstandings for owing any kind of amount. After completion of the job, proforma invoices also have a reference number that can be added to the standard invoice for avoiding any kind of duplication of payments by the clients. Benefits of these invoices ● It also serves as a pre-legal binding agreement ● It helps in the inclusion of all relevant and useful information anytime the client wants it ● It helps in tightening of sales to customers ● It helps in taking a great and final step towards sales ● It helps in minimizing errors and checking them When to use the proforma invoice? It is the first export document that you will make while making goods and services. It acts as a voluntary document and is used by businesses for exporting purposes. This invoice is made before the sale happens. This is the first document shown by the seller when the purchaser expresses for buying of goods. The final amount is also stated in the pre proforma invoice. These invoices are sent for declaring the value of goods and services with regulatory services like customs, etc. So what are you waiting for? Visit www.invoiceoffice.com for dealing with these invoices and selling your goods to customers. You will not find anyone more reliable than this!
Stunning Gifts for your Mother to showcase your Love on Women's Day
On 8th March every year, Women's day is celebrated globally. While stuff like hostile feminism and others have tried to slander it, it still kept its charm precisely the way it was. Speaking of which, wouldn't it be lovely to have some women's day gift ideas to surprise your mother on this beautiful day? Nothing in the world should be more important than your mother. From carrying you in her womb to raising you as you are today, a mother is the most important person in life. While every year, people celebrate this day differently, why not dedicate this one for your mother only? Women particularly like any type of gift. Even though your mother will appreciate anything you'll gift her, still try to get her the best possible things. If your experience in this area isn't fair and you're confused about where to start, don't worry. Here we have spent our last days compiling this guide to assist you with the best women's day gift ideas. So, sit back, relax, and scroll through this guide to make this women's day memorable for your mother. Chocolate Box Chocolate is something almost everyone loves, especially women. You can easily find a special women's day chocolate box online or from any gift shop. Gifting your mother with a lovely chocolate box is a cute way to express your love for her. Household Equipment Women, especially mothers, like to keep their home neat and organized. Whether it's the kitchen, living room, or the garden, they aim for perfection in everything possible. While a special women's day chocolate box is definitely a good idea, this idea can make her wish fulfilled as well. If you have a knack for finding quality items, go for quality home accessories or kitchen appliances, or smart garden tools. Any of these things will be appreciated by your mother. Bouquet of Flowers Let's start with the classics. It is no surprise that you can find plenty of women's day flowers before the day. Flowers might seem old school but are one of the best, if not the best, way to express love. Following this century-old tradition, you can gift your mom a fresh bouquet of flowers. Whether you go online or choose to buy in person, always take care of the flowers you buy. Because you never know which type of flowers are perfect for your mother. Jewelry and Accessories Despite their age, some women like to organize their accessories and jewelry. If your mother is one of them and you can't find an excellent women's day jewelry deal, then this idea is definitely the one for you to consider. Women love jewelry and, gifting a special woman of your life with quality jewelry will definitely make her day special. Delicious Cake Now everyone loves cake. With that taken into context, you can also go for a delicious women's day special cake for your mother. The deals you can find online and in shops are friendly with the budget. Your mother will appreciate this a lot. Try to come up with a personalized greeting message to wish her on this special day. Not only will that make her day more exciting, but it will also create memories that'll last for a long time. Organize a Dinner for Her If a delicious women's day special cake is not the thing for your mother, why not keep favorite food on your list? Everyone loves eating and mostly when it's arranged in a special way. Planning and organizing a dinner, whether you decide to take it outside or within the home, is an ideal gift for your mother. There's nothing more heartwarming than spending time with your family on this special day indeed. Gift Her Something That Excites Her Let's be honest, she's your mother, after all. You should know what excites her the most. Is that a cute pet she always wanted to keep? Is that an event or a place where she wanted to go? Or is that a tour of a historical or a cultural place? The choice is eternal, and when you know what excites your mother the most, you will definitely know how to surprise her. Not to mention that surprising her will leave a stunning impression on her and give her long-lasting memories with you. Conclusion Here we are at the bottom of the list where we enlisted some of the most common yet heartwarming ways to give your mother on women's day. It has every tip that can help you make her day special, ranging from fancy and extravagant to simple and lovely gifts. Try these ideas and let us know your favorite ones in the comments below.
How To Make Money From AdSense Without Content
You can make money online with Google Adsense by writing less content. The key is having the right amount of content. Content is still king but sometimes it’s better to be the queen. Here’s a case study in which I am making money off a site with minimal content. I came across a coupon for $1 .com’s at Godaddy (limit one). These coupons turn up once in a while and I never hesitate to buy a site because it’s almost impossible to not make your $1 back even with minimal content. At the very least I could sell the site for 20 times that based on a solid domain name alone. I quickly created the site in WordPress and set up the theme and the 15 pages I wanted for the site. I knew based on the subject of the site that 15 would cover all possible topics and I would go into detail on subtopics on each page. I set up each page with the headings and page title so I had a basic framework for what I would be doing with the site. I threw some general keywords around in the sidebar and footer (things like “review”, “buy”, “where to buy”, etc). Then I wrote the content for the first page. I linked to it from some of my other sites and did a few directory and search engine submissions- very minimal link building. Then a few things came up with some of my other sites and I had no time/interest to complete the site. But something interestingly unexpected started to happen. The site started to get some traffic and make money with Adsense. But not on the page I had written the content for; those pages were making nothing. The (mostly) blank pages were doing quite well. I investigated the search terms used to find the site and it turns out that the pages with the content are answering people’s questions while the blank pages are leaving people hanging. A visitor to your site that doesn’t get the information they are looking for is going to do one of two things- go back or click on an ad that looks like it has the answer. While I’m not advocating creating blank sites, it’s important to write content based on your goals. If you want visitors to click an affiliate link or an ad, then you have to tease them a little bit and not tell them everything they need to know. Why would they click if you’ve already given away the store? But give them enough so that they’re not just clicking back in their browser. Somewhere between authoritative half information and persuasive salesmanship is where the money is (and that type of content will rank well for SEO too).
Careers in IT Industry
Even before the coronavirus struck the world in 2020, technologies such as artificial intelligence (AI), machine learning (ML), data analytics, and cloud computing had snowballed over recent years. However, they have become essential in today’s society amid the current global health crisis only within a year. There is a strong driving force behind these technological adaptations, demand for jobs, IT industry trends, and individuals with skills and knowledge that meet the requirements of digitally transformed industries and sectors has also increased exponentially. According to Indeed, an online jobs portal, it was reported in 2018 that the demand for artificial intelligence (AI) skills and jobs in IT industry had more than doubled since 2015, with the number of job postings increasing by 119 percent. Let’s dive in and take a look at some of the prominent careers that shall be redefining the technology industry in the future. Whether you wish to pursue a career in artificial intelligence, software development, or data science, what kind of jobs should you search and apply for, and what skills will you require to get hired? Most importantly, how much salary can you expect from the job you have chosen. 1) Machine Learning Engineer: This particular branch of artificial intelligence is ideal for you if you have a desire for a career in a growing and fast-moving industry and a passion for computer science. Machine learning engineers utilize data to create complex algorithms to eventually program a machine to carry out tasks similar to a human. Economic forecasting, natural language processing, and image recognition are implemented in the algorithm so that the machine can learn, improve, and function without human interference. What degree do you require? A knowledgeable background in computer science along with artificial intelligence is a must, and a master’s degree is also essential for a career in software development. 2) UX Designers: User experience (UX) designers are responsible for working on ‘behind-the-scenes’ designs for ensuring that a website, software, or app meets consumers, behaviors, motivations, habits, and needs. More and more companies are turning to social media and digital platforms to promote and sell their products and sellers. It has gotten important, now more than ever before, to ensure a user’s experience and journey are smooth and without any interruptions. What degree do you require? A relevant undergraduate degree, such as computer science, is required. A postgraduate degree works wonders. Furthermore, some professional experience is also a must. 3) Cloud Engineer: Cloud computing has become a saving grace for people who have been working remotely, particularly during the last year. A majority of organizations are actively recruiting hiring people who have the skills and knowledge of incorporating structures and performing cloud-related tasks. Cloud engineers are often referred to by different names, including cloud developers, sysops engineers, and solutions architects. Often the role and responsibilities shall remain the same, including plan, monitor, and manage an organization’s cloud system. However, in some instances, these roles and responsibilities can vary to an extent. Cloud systems that you are usually required to be familiar with include Slack, Google Cloud, and Microsoft 365, only to name a few. What degree do you require? A postgraduate degree is always required, along with the relevant professional experience of some years. 4) Robotics Engineer: In the times of rapidly evolving technology, as a robotics engineer, you shall be required to analyze, configure, reassess, test, and maintain prototypes, robotic components, integrated software, and machines for the manufacturing, mining, and automotive services industries, among other roles and responsibilities. As a robotics engineer, you are required to be patient and apt in rational thinking for performing highly technical jobs. In the coming years, we shall likely see a boom in this job sector and how modern technologies and robotics can help the business, society, and the healthcare sector. What degree do you require? A master’s degree in robotics or computer science can set you up with the skills and knowledge you require for the job. Furthermore, the relative experience is required to break into the field of robotics engineering. 5) Data Scientist: Data scientists’ jobs are not new and are rapidly emerging along with other tech jobs, including cloud engineers, machine learning engineers, and robotics engineers. Data scientists are often considered a hidden gem in any organization. As businesses and organizations gather and use more data every day, the demand for data scientists has increased. With opportunities to work in virtually every sector and industry, from IT to entertainment, manufacturing to healthcare, data scientists are responsible for compiling, processing, analyzing, and presenting data to the organization in order to make more informed decisions. What degree do you require? You are required to have a clear understanding of data science and data analytics to stand out in this field. A relevant postgraduate degree in data science, computational and applied mathematics, or e-science can help you breakthrough in this field and develop data-driven skills. These are some top jobs in software industry that are expected to be in high demand in the coming future.
How to Save on Electricity, if you are not using solar energy in Hawaii
One of the best ways to save on electricity is to install PV Solar System. There are many benefits of using a PV system, from enjoying unending electricity to saving a great amount of money. This is why homeowners and business owners are turning to PV Solar System. However, investing in PV Solar System in Hawaii can get expensive and not everyone has the money to install it right away. So, while you are saving up for your solar panels, here’s what you can do in the meantime to save on electricity: Turn off the appliances and lights when not in use- The smartest way to save on electricity is to turn it off when not using. This simple yet effective method will go on a long way in saving a great amount of money. Switch to LED lighting – LED bulbs take less energy to generate light and the best part is that they can last longer. So, switching to LED lighting can help you save more on your electric bill before you go solar. Reduce your expenses on water heating - Water heating appliances can consume more energy than other electrical appliances. You can simply reduce your expenses more by choosing to use less hot water. Weatherize your home- This is a smart idea to reduce your cooling and heating expenses. Ensure that there are no cracks between the wall and window, door-frame, or vent to prevent air leaks. Insulate your home- Insulating your home will significantly help you reduce your utility bills. It will keep your home warm during the winter by retaining the heat and keep the heat out during the summer. Energy conservation is vital and beneficial for a number of reasons- it helps protect the environment and help save money. PV system is by far the best system for energy conservation. For the best PV Solar System installation in Hawaii, please contact us at +1-(808) 339-1106
How Has Shopping Changed Over The Past 100 Years A Look At The Evolution Of Retail
Retail shopping has changed to be a highly dynamic, competitive, and customer-driven platform. Ever-changing customer behaviours have resulted in constant marketing adaptation tools. It is interesting to dive into the past to see how consumer shopping has evolved over the decade. E-commerce is the new avenue One very significant change to note is retail eCommerce sales. More consumers are moving online, accounting for the rise in online sales, drastically. Unlike in the past, people are comfortable ordering groceries from an app. The current world is witnessing consumers wanting everything they desire, to be delivered straight to their doorsteps. People don't like the hassles of driving, parking, and wasting time to go to a brick-and-mortar store to find a product out of stock. These days they can shop online within the comfort of their home. Enhancements in mobile shopping Retail consumers have switched to smartphone apps for a better shopping experience, where they can shop on the go. Businesses are looking to engage the people who are keen to shop on the move. With the increase in smartphone use, shopping centres at Adelaide offer huge discounts on mobile apps to boost up their sales. Retailers are forced to adapt and innovate to keep their existence in the mobile world. Researches reveal that mobile commerce is set to overtake e-commerce in the future. The use of smartphones does not necessarily mean the death of retail stores. But, they have to change the ways to meet the consumer's expectations. Consumer expectations are varying with the time The speedy and interconnected world has resulted in growth for customer's expectations. These assurances are for the experience, how easy it is to find a product they are looking for. Or how fast their orders can be delivered to their addresses. It has become a norm for eCommerce retailers to ensure super fast delivery systems. A quick delivery demand has resulted in big giants like Amazon coming with the same delivery concept. Data-driven marketing strategies A relevant database is driving significant changes for retailers to market their products. Now they are pre-informed of the consumer's preference from their CRM software. Segmentation of consumer types has helped the retailers to go for the marketing strategies accordingly. Shopping centres at Adelaide are selling targeted products to the consumers, as per their requirements and needs. Positive customer reviews It is interesting to note that while buying a product; more than 88% of the customers go through online reviews. Reviews are essential for both brick and mortar, as well as online retailers. A five-star rating is critical for creating a good impression during the initial searches for a product. Conclusion Even online shopping is the demand of the hour; many people like to visit a physical store to feel the product they are buying. Forward-thinking retailers should look the ways to interweave digital tools with physical experience for shopping to be a more happening event.