Lavieenrose
1,000+ Views

I Do I Do (Korean Drama) EP 14 Screencaps 1

3 Comments
Suggested
Recent
like a married couple ya, tears in their eyes...
@slamdunkfanfb From their look, I can feel same thing !
wow great acting, they look like a genuine married couple expecting their first child.
Cards you may also be interested in
Türkiye’nin 2023 İhracat Hedefleri
Türkiye’nin ihracat hedefleri doğrultusunda, yeni plan hedefleri kadar politika ve vizyonlarıda önem taşımaktadır. Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefi, dolar cinsinde bir fiyat aralığında belirlenmiştir. 2018-2023 yılları arasındaki 5 yılda ihracatın değer olarak toplam % 35 ve yıllık ortalamasının %6,2 artması beklenmektedir. İhracatın amacı, daha önceki yıllara oranla daha temkinli ve emin adımlar ile hedeflerin konulmasıdır. Hedefe daha temkinli yaklaşılmasının nedeni ise planın ilk bölümünde yer alan, dünya ticareti ve dünya ekonomisine olan beklentilerdir. Dünya ticareti ve ekonomisindeki yavaşlamanın bazı olaylara sebebiyet vereceği tespit edilmiştir. Şöyle ki; bu durumun öncelikle korumacılık eğilimini ve küresel ticareti olumsuz yönde etkileyebilecek risklerin tespit edildiği anlaşılmıştır. Türkiye’nin ihracat hedefleri planında yer alan gelişmeler, beraberinde pazar hedeflerinin de olabileceğini gündeme getirmiştir. Şöyle ki; bu plan döneminde, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği güncellenmesine yönelik çalışmaların sürdürülecek olması pazar hedefleri dahilindedir. Bunun yanı sıra yeni yapılacak olan serbest ticaret anlaşmalarının müzakere edilecek olması, yürürlükte olan anlaşmaların ise kapsam dahilinde genişletilmesi amaçlanmaktadır. Bir diğer hedef ise Afrika açılımlarıdır. Afrika ülkeleri ve Ortadoğu ülkeleriyle ilgili olan ekonomik, diplomatik ve kültürel ilişkilerin katlanarak güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Böylelikle gelişen ilişkiler doğrultusunda, dış ticaret hacminin artırılması amaçlanmaktadır. İhracatı destekleyecek olan bir başka husus ise mevcut yapının iyileştirilmesidir. Türkiye’nin ihracat hedefleri, Türk ihraç ürünlerindeki üretim standardizasyonunda yer alan milli kurumların, uluslararası düzeye ulaşmalarını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra firmaların rekabet gücünü arttırmak adına, Türkiye Ticaret Merkezlerinin depolama ve dağıtım kanallarının bütünleşmesi sağlanacaktır. Ayrıca ülke tanıtımlarında Türkiye markası için kullanılan kaynak ve fonların daha etkin kullanılması amaçlanmıştır. Ve bunun farklı kurumlar ile konsolide edilecek şekilde tanıtım stratejinin oluşturulması hedef dahilindedir. İhracatta katma ileri teknoloji ve yüksek katma değerli ürünlerin payı da hedefler içerisindedir. Orta yüksek teknolojideki sanayilerin toplam payı, %37,9 ‘dan %46.3’e çıkarılacaktır. Bir diğer Türkiye’nin ihracat hedefleri doğrultusunda pay oranını ise ileri teknoloji yoğunluk payları oluşturmaktadır. Bu oran ise % 3.2 ‘den % 5.8 ‘e çıkarılması hedeflenmektedir. Türkiye’nin E-İhracat Hedefleri E-ihracat (sınır ötesi e ticaret), bir ülkeden başka bir ülkeye olan yatırımlardır. Dünya genelindeki e- ticaret hacmi giderek artış göstermektedir. Günümüzde ise pazar hacmindeki bu artış, sadece 2 yıl içerisinde %50 ‘ye yakın bir artış gösterecektir. 2023 yılında Türkiye’de planlanan e-ihracat hedeflerine, azımsanamayacak ölçüde bir bütçe ayrılmıştır. Çünkü Türkiye’de yapılacak olan e-ihracatın dijital dönüşümlere zemin hazırlayacağı bilinmektedir. E- ihracat hedefleri ile amaçlanmak istenen, ekonomiye döviz girdisi sağlayarak ekonomiye başlı başına bir katkı sağlamasıdır. Böylelikle Türkiye’nin E-ihracat hedefleri ile işletmelerin, tıkanan pazarları gelişecek, işletmelerin e- ticaret üzerinden iç pazarlardan dış pazarlara açılma olasılığı artacaktır. İhracat ile ilgili daha fazla bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz: https://ihracatpro.co - https://ihracatpro.co/ihracat-nasil-yapilir/
Turkish Series for you in Pandemic!
It is safe to say that you are searching for a fresh out of the box new sentimental Turkish arrangement? In the event that indeed, at that point you should watch Afili Aşk that got surveys of the best Turkish arrangement of this current year. You would adore this lighthearted comedy arrangement with sweet characters. In this Turkish arrangement, Love Trap Burcu Özberk is assuming the job of driving woman who gets hitched to a rich man 'Kerem'. Truly, without a doubt, Caglar Ertugrul is assuming the job of Kerem you can http://www.turksub24.com/ In short, in the event that you need to dispose of every single day by day stress and ready to watch a light pitched sentimental Turkish show then Afili Aşk ought to be your best option. Ideally, you couldn't want anything more than to watch this Turkish arrangement in 2020. Dirilis: Ertugrul or Resurrection: Ertugrul is viewed as one of the high netting chronicled fiction of Turkish dramatization industry. This TV arrangement didn't just get monstrous viewership in Turkey however from other center east, European and Asian nations too. The narrative of Dirilis: Ertugrul spins around a valiant Turkish warrior of the thirteenth century named 'Ertugrul' who is otherwise called the dad of the Ottoman Empire. https://www.imdb.com/title/tt9244578/ In spite of the fact that the lead on-screen character Engin Altan Duzyatan wasn't prepared to assume his job in this recorded arrangement in the first place yet time demonstrated that he settled on the correct choice. Along these lines, in the event that you are hoping to watch a Turkish TV arrangement with English captions to know authentic parts of Turkish individuals and culture, at that point it could be the most ideal decision for you. The sixth period of Dirilis: Ertugrul is being discharged soon.
Top 5 Kdrama Actors And Actresses That Need To Come Back To Dramas
I'm pretty satisfied with the current dramascape, in terms of my biases taking on dramas left and right (Yoon Eun Hye doing I Miss You, Park Shi Hoo coming out with Cheongdamdong Alice, which is going to be terrible but lets delusion ourselves here for a moment) But a ton of my beloved actors and actresses have been missing in action, some for years, others for months and their absence has been equally upsetting to me. Here is my list of actors and actresses that need a comeback, in order of priority: Actors - 1) Jung Il Woo - I know that Moon That Embraces the Sun is quite recent but I last seen him in Flower Boy Ramyun Shop and it was the drama that made me fall in love with him. His acting can be a little too much but he is such delicious eye candy; he needs to do another comedy so I can be simultaneously smitten and entertained by him. 2) Lee Min Ki - I've only watched Dal Ja's Spring and Shut Up Flower Boy Band with him but this guy is a powerhouse both in acting and looks. It's a shame that it's been years since he starred in a drama. At this point, I don't have much hope left for his comeback, do you? 3) Lee Dong Wook - his last drama (Wild Romance) is comparably recent although it does feel like it's been a long time ago. I haven't managed to get into that drama so it's been a LDW drought for me since Scent of a Woman. Earnestly waiting and hoping for another project from him! 4) Hyun Bin - he is been in the army in the last two years leaving a huge void in the kdrama industry that no one has managed to fill. Can he announce his new project like next week? 5) Seo In Guk - yes, I know his recent drama is really really recent (Answer Me 1997, just this summer) but I already want this guy back on my screen! Besides, his costar Eun Ji has moved on to a new drama and he should too. Update: ohh, apparently Seo In Guk is in a drama right now! It's a weekend/family drama called Rascal Sons. How did it fly under my radar! Actresses - 1) Han Hyo Joo - she is a big bias of mine ever since Spring Waltz and Brilliant Legacy. She has been doing a lot of movies but nothing on the kdrama front. Again, at this point I've lost hope that she will ever come back to dramas. 2) Ha Ji Won - loved, loved her performance in King2hearts and since I have no problems with typecasting nothing will make me more happy than to see her comeback with another badass and awesome role. 3) Yoo In Na - she has totally won me over with her performance in Queen In Huyn's Man and I'm really looking forward to seeing her adorable smile back on screen. 4) Kim Sun Ah - her latest project I Do, I Do is also quite recent but there can never be too much Kim Sun Ah, ever! I feel her range of characters becomes more limiting as she gets older but I'm always amazed at how well she delivers in every single role she takes on. 5) Seo Ye Jin - I've only seen her in Personal Taste but I really enjoyed her acting in that drama. She's been doing movies it seems, but no one cares about those, so she better do another drama! Honorable mention goes to Jang Geun Suk who I miss dearly but who is going through some crazy phase making bizarre MVs in Japan and clubbing and I give him permission to enjoy himself before he comes back to dramas. For the actresses, honorable mention goes out to Suzy who needs another main lead role! (so we can all forget the horror that was Big) Did I miss anyone important? Who do you want to see make a comeback?
If BTS Were in Boys Over Flowers
Now, I think there are a lot of things wrong with the plot of BoF (mainly the boys treat Jan-di like crap) but its still funto imagine it as a less problematic drama. Here's who I'd cast! Gu Jun Pyo - Suga The leader of the F4 and heir to the Shinhwa Group, one of the biggest companies in South Korea. He is hot-tempered and believes that there is nothing that money can't buy. Though he's unable to express his feelings, deep down, he has a heart of gold. He torments Jan-di after she stands up to his bullying ways, but ends up falling in love with her and will do anything to protect her. Yoon Ji Hoo - V A member of the F4 and the grandson of a former president of Korea. He has a driving phobia after being involved in a car accident that killed his parents and left him the only survivor. He is initially in love with his childhood friend Seo-hyun, who helped him overcome his social anxiety. Calm and gentle, his musical talent catches Jan-di's attention and she begins to develop feelings for him. So Yi Jung - Jungkook A member of the F4 and a skilled potter. His family owns the country's biggest art museum. After losing his first love to his brother, he becomes a Casanova. He eventually changes his playboy ways when he realizes that he likes Ga-eul. Song Woo Bin A member of the F4, his family runs the country's largest construction company, which Woo-bin later admits has strong connections to organized crime. However, he has excellent business sense and is very charismatic. He's a super nice guy that happens to be a gangster lol and of course RM, Jin, and Jimin are the dad, mom, and little brother :) How would you cast BOF?