thuexevanan

Một số tính năng cơ bản hệ thống điều khiển máy công cụ CNC

Một số tính năng cơ bản hệ thống điều khiển máy công cụ CNC

Tuy một số tính năng có thỏ chưa được liệt kê nhưng hầu như mọi tính năng trong Báng 4.1 đều có quan hệ với chương trình CNC. Nhiều hệ điều khiển có các tính năng đạc trưng riêng. Người vận hành CNO phái biêt các tính năng đó. Chương trình cung cấp cho máy phải linh hoạt, không được cứng nhắc, và “thân thiện với người dùng”.
Màn hình hiển thị và bàn phím
Màn hình hiển thị lã “cửa số” của máy tính. Chương trình hoạt động bất kỳ đều có thế được xem xét, bao gồm trạng thái điều khiến, vị tri dao hiộn hành, các điều chinh, các tham số, ké’ cii đồ thị về quv đạo dao cắt. Trên mọi thiết bị CNO, có thế chọn màn hình màu hoặc đơn sác đê’ cỏ hiến thị mong muôn vào thời điểm bất kỳ, sử dụng các phím nhập. Ngoài ra còn có thể lựa chọn ngôn ngừ để hiến thị (tùy loại CNC).
Bàn phím được dùng để nhập các lệnh điều khiển. Các chương trình hiện hừu có thế được xóa hoặc chình sửa, có thế bổ sung các chương trình mới. Sử dụng nhập bàn phím, không chi có thể điều khiến chuyển động của các trục máy, mà còn cho phép điều khiến tốc độ trục chính và lượng ăn dao. bộ điều khiển máy tiện cnc Sự thay đối các tham sô bòn trong và đánh giá các chẩn đoán là tương đối phức tạp, chi dành cho các nhà chuydn mồn. Bàn phím và màn hình được dùng đố xác lập chuẩn chương trình và nối với các thiết bị ngoại vi, chẳng hạn với máy tính khác. Ớ đây còn có nhiều tùy chọn khác. Bàn phím cho phép sử dụng ký tự, chữ số, và hý hiệu Irong mục nhập dừ liộu. Không phải mọi bàn phím đều cho phép sử dụng tất cả các chữ cái hoặc tất ca các ký hiệu khá dụng. Một số phím trên bảng điều khiển có sự mỏ ta về thao tác, thay vì ký tự, chừ số, hoặc ký hiệu, ví dụ phím Read, Punch hoặc Offset.
Nút xoay
Đối với các mục đích xác lập máy, mọi máy công cụ CNC đều có nút xoay đè dịch chuyển một trục chọn trước ít nhất bằng sô gia nhò nhất của hệ thống điều khiển. Tôn chính thức do Fanuc đặt cho nút xoay của họ là Manual Pulse Generator (MPG, bộ tạo xung bằng tay.). Liên quan với nút xoay này là công tác Axis Select (thường ở trên bảng vận hành và trên nút xoay) và khoảng số gia (số gia nhỏ nhất XI, X10 và XI00). Chữ X trên nút xoay sẽ dịch chuyên trục được chọn theo X lần số gia tối thiểu theo đơn vị đo đang dùng. Hình 4.3 vã Bảng 4.2 minh họa nút xoay Fanuc.

Điều kiện vận hành hệ thống máy CNC
Điện áp hoạt động
24V DC (có bộ lọc)
Nhiệt độ hoạt động
0 ° C - 45 ° C
Nhiệt độ hoạt động tối ưu
5 ° C - 40 ° C
Độ ẩm hoạt động
10% - 90% (không ngưng tụ)
Độ ẩm hoạt động tối ưu
20% - 85%
Nhiệt độ bảo quản
0 ° C-50 ° C
Độ ẩm lưu trữ
10% - 90%
Môi trường hoạt động
máy tiện cnc là gì Không có bụi, axit, kiềm, ăn mòn và khí gây nổ, không có nhiễu điện từ mạnh
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent