dongco3pha

Động cơ hộp giảm tốc 2 cấp

Động cơ hộp giảm tốc 2 cấp gồm có hộp giảm tốc 2 cấp gắn với motor điện qua mặt bích, khớp nối hoặc puley (puli). Hộp giảm tốc 2 cấp thường có tỉ số truyền lớn và tốc độ trục ra chậm hoặc rất chậm.
Các loại hộp giảm tốc 2 cấp thông dụng:
Đầu giảm tốc WP + hộp số điều tốc cơ: giảm 150 tới 700 lần
Hộp số 2 cấp cycloid BWED XWED: ratio từ 121 tới giảm 2000 lần
Hộp số 2 cấp NMRV + NMRV hoặc NMRV + NRV
Hộp số 2 cấp R, K tải nặng, giảm tốc độ 100 tới 900 lần
Hộp số 2 cấp ZQ: giảm tốc độ 8 tới 48 lần
Ứng dụng: hộp giảm tốc 2 cấp cần momen lớn và tốc độ siêu chậm như: sục khí bùn, xử lý chất thải môi trường, nung nấu thép, cán mỏng tôn, sắt.
#dongco3pha #hongphucmotor #congtyhongphucmotor #hongphuc #giamtoctrucvit #motorgiamtoctrucvitWP #giamtoc2capcycloid #giamtoc2capNMRV #giamtoc2captainangR #giamtoc2captainangK #giamtoc2capZQ
Comment
Suggested
Recent