dongco3pha

Động cơ giảm tốc 2.2 kw 3 hp

Động cơ giảm tốc 2.2 kw 3 hp còn gọi là motor giảm tốc 3 hp 2.2 kw 3 ngựa.
Trục cốt giảm tốc đường kính 50 mm - 40 mm.
Tỉ số truyền giảm từ 3 tới hơn 200 lần là những loại có sẵn trong kho hàng. ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC 3 NGỰA 2.2KW được thị trường Việt Nam sử dụng khoảng hơn 14 500 chiếc mỗi năm, trong đó sản phẩm của công ty Hồng Phúc phục vụ tới hơn 5500 nhà máy cả nước.
#dongco3pha #hongphucmotor #congtyhongphucmotor #hongphuc #motorgiamtoc2.2kw #motorgiamtoc3hp #motorgiamtoc3ngua #dongcogiamtoc2.2kw #dongcogiamtoc3hp #dongcogiamtoc3ngua #giamtoc2.2kw #giamtoc3hp
Comment
Suggested
Recent