dongco3pha

Hộp giảm tốc trục vít NMRV

Hộp giảm tốc trục vít NMRV còn gọi là hộp giảm tốc NMRV là loại giảm tốc trục vít bánh vít có tỉ số truyền 5 tới 10000, giảm 5 lần tới 10 000 lần. Lực momen xoắn thường khoảng vài trăm tới hơn 1500 Nm.
Size hộp giảm tốc NMRV: là khoảng cách từ tâm trục vào tới tâm trục ra, ví dụ size 63 thì từ tâm trục ra tới trục vào cách nhau 63mm.
Cấu tạo hộp giảm tốc NMRV: guồng xoắn trục vít làm bằng thép, có tôi nhiệt luyệt tăng độ cứng và chống mài mòn. Bánh nhông là hợp kim đồng pha thép cùng crom.
Mã hàng hộp số NMRV: NMRV30, NMRV40, NMRV50, NMRV63, NMRV75, NMRV90, NMRV110, NMRV130, NMRV150. Trong đó size 110 tới 150 là vỏ gang và size 90 tới 30 là vỏ nhôm.
+ AS: trục ra cốt dương, AB: 2 trục ra cốt dương;
+ NRV: trục vào 1 cốt dương; VS: 2 trục vào cốt dương.
+ F1 và F2: ký hiệu mặt bích ra là vuông
+ B5 mặt bích trục vào thông thường, B14 mặt bích nhỏ gọn
Mã frame size vỏ motor bích B5 thường dùng: 71, 80, 90, 100, 112, 132. Tương đương với động cơ điện 0.37kw, 0.75kw, 1.1kw, 1.5kw, 2.2kw, 3kw, 3.7kw, 4kw, 5.5kw và 7.5kw
#dongco3pha #hongphucmotor #congtyhongphucmotor #hongphuc #giamtocnmrv #hopsonmrv #hopgiamtocnmrv #giamtoctrucvitnmrv #giamtocrv #hopsorv #hopgiamtocrv
Comment
Suggested
Recent