giyav47561
1+ Views

बसला दमून कडाला पिंट्या

डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला डीजे ला….
डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला डीजे ला…. (X2)
आला DJ बी रंगात
खेटून-खेटून लावतो आयटम
भावड्या भरून गल्लास
करतो खल्लास TOP to BOTTOM (X2)
आला Recharge मारून भावड्या
कसा लेझीम खेळतोय भावड्या
त्याला खेचून ओढतोय भावड्या
लात घालून म्हणला SORRY
पिंट्या डार्लिंग आपली यारी
ढोलासंग ताशा जैसा
आपला हाय एक दुजेला
डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला डीजे ला….
डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला डीजे ला…. (X2)
Are you ready? म्हणतो भावड्या
लील्ला-लील्ला गातो,
काय बी कर पण वाजीव ब्राझील
DJ त्याला भ्येतो… DJ
बाचाबाची घालून राडे
डान्स भारी अप्पुडी पोडे
माऊलीच DJ version
याच्या घरच्या पूजेला
डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला डीजे ला….
डॉल्बीवाल्या बोलाव माझ्या डीजे ला डीजे ला….(X2)
बोलाव म्हणजे बोलाव
हे भावड्या हिट इट भावड्या..
भावड्या… माइंड ब्लोविंग भावड्या
भावड्या… नाचुन घे भावड्या marwadidjsong
giyav47561
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent