Minhmotor

Motor khuấy

Motor khuấy còn gọi là động cơ khuấy
1) Motor khuấy 5.5kw 7.5hp 7.5 ngựa mặt bích 3 pha 380v
2) Động cơ khuấy 5.5kw 7.5hp 7.5 ngựa GV bích vuông
3) Motor khuấy trộn 5.5kw 7.5hp 7.5 ngựa điều chỉnh tốc độ trục thẳng GV
4) Motor máy trộn 5.5kw 7.5hp 7.5 ngựa mặt bích vuông GVM, tỉ số truyền lớn
#minhmotor #congtyminhmotor #hongphuc #vuhongphuc #maykhuay #motorkhuay #dongcokhuay #motorkhuaytron #motormaytron #dongcokhuaytron #giamtockhuay #giamtoctron #giamtocmatbich
Comment
Suggested
Recent