lambangnhanh

Ngành đào tạo tại trường Bách Khoa

Hiện nay trường đại học Bách Khoa có tổng 65 chuyên ngành đại học, 40 chuyên ngành cao học và 43 chuyên ngành tiến sĩ. Một số ngành đào tạo hiện được xem là có sức hút đối với sinh viên như kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật điện, hệ thống thông tin quản lý, kỹ thuật in, kỹ thuật hóa học, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật vật liệu, kỹ thuật dệt may, kỹ thuật nhiệt, công nghệ giáo dục, quản lý công nghiệp, kế toán, tài chính ngân hàng, tiếng anh chuyên nghiệp quốc tế, quản trị kinh doanh, khoa học máy tính,… Để có thể biết các ngành đang được đào tạo, các bạn nên truy cập vào website trường ở từng khu vực để tham khảo nhé.
Comment
Suggested
Recent