dongco3pha

Máy bơm ly tâm 2 hp 1.5 kw

Máy bơm ly tâm 2 hp 1.5 kw còn gọi là motor bơm nước 2 hp 1.5 kw hay máy bơm nước ly tâm 2 hp 1.5 kw
1) Bản vẽ kích thước bơm ly tâm 3 pha 1.5kW 2HP
2) Máy bơm ly tâm gia đình 1.5kw 2Hp
a) Motor bơm nước 1.5kw 2Hp lưu lượng nước lớn, 380v, THF6B-1, THF5A
b) Máy bơm chìm nước sạch 1.5kw, QSD10-28
Comment
Suggested
Recent