obthaispa

กระโจมอบตัวสำหรับคุณแม่หลังคลอด

กระโจมอบตัวสำหรับคุณแม่หลังคลอด : กระโจมอบตัว สมุนไพรเป็นชุดใช้สำหรับรักษาฟื้นฟูของคุณแม่หลังคลอด ซึ่งเรียกกันว่า “การอยู่ไฟหลังคลอด” การอยู่หลังไฟหลังคลอดจะช่วยทำให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น ช่วยขับของเสียในร่างกายออกทางผิวหนังและช่วยกระตุ้นให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น
Comment
Suggested
Recent