Minhmotor

Giá Motor điện 1 pha

Giá Motor điện 1 pha 4 pole 4 cực 1400-1450 vòng, YL tải thường
Giá Motor điện 1 pha 0.18kw 180w 0.25Hp 0.25 ngựa, 0.37kw 370w 0.5Hp 1/2Hp nửa ngựa, 0.75kw 1Hp 1 ngựa,
1.1kw 1.5Hp 1.5 ngựa, 1.5kw 2Hp 2 ngựa, 2.2kw 3Hp 3 ngựa, 3kw 4Hp 4 ngựa, 3.7kw 5Hp 5 ngựa
2) Giá Motor 1 pha tua chậm 1500, 1450, 1400 rpm vòng, YC tải nặng
6) Giá Motor 12v 24v DC điện 1 chiều
#minhmotor #congtyminhmotor #hongphuc #vuhongphuc #giadongcodien1pha #giamotor1pha #giamotordien1pha #giamotor1pha0_37kw #giamotor0_75kw #giamotor1pha1_1kw #giamotor1_5kw #giamotor2_2kw #giamotor1pha3kw #giamotor3_7kw
Comment
Suggested
Recent