garlandschuster

NGÀY cá nhân VÀ CHU KỲ cá nhân

Ngày cá nhân là lớp rút cuộc trong chư kỳ của bạn. Bạn cảm nhận năng lượng của Ngày cá nhân ít mạnh mẽ hơn so có Năm hoặc Tháng tư nhân của mình. Dừ vậy, chúng nắm giữ thông báo quan yếu sở hữu thể hướng dẫn bạn chọn những ngày đặc biệt, chẳng hạn như thời điểm khởi đầu các cuộc nói chuyện hay tiến hành cuộc phẫu thuật quan trọng, lên kế hoạch cho những sự kiện trọng đại như đám cưới. Cách thức thấp nhất để hiểu tác động của những ngày tư nhân là chú ý đen những sự kiện tư nhân. Tỉ dụ, bạn có thể sẽ được nâng cao lương vào Ngày cá nhân 8 hoặc sở hữu một buổi hẹn hò hoàn hảo vào Ngày 11/2 hoặc Ngày 6. Bạn sẽ biết được các ngày nào phù hợp nhất sở hữu bạn và điều gì rẻ nhất cho mỗi ngày cụ thể.
Ngày cã nhân bây giờ của tôi là gì?
Để tính Ngày tư nhân của bạn, hãy cộng số ngày theo lịch mang Tháng tư nhân của bạn.
» Tháng Cá nhan + Ngày theo lịch
Ví dụ: ví thử hôm nay là ngày 6 tháng Ba và bạn đang ở trong Năm tư nhân 5. Tháng Ba là tháng thứ 3 trong năm, vì vậy:
Năm cá nhân 5 + Tháng thứ 3 = Tháng cá nhân 8
Tháng Cá nhẩn 8 + Ngày 6 đương lịch " Ngàỵ tư nhân 14/5
Hoặc, một ví dụ khác là ngày 15 tháng Mười hai và bạn đang ở trong Năm cá nhân 4. Tháng Mười 2 là tháng thứ 12, vì vậy:
Năm tư nhân 4 + Tháng thứ 12 ( í + 2= 3) ~ Tháng cá nhân 7
Tháng tư nhân 7 + 15 (1 + 5) = Ngày 6 đương ỉịch “ Ngày cá nhân 13/4
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent