luattrinamhn
5+ Views

MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐỘC THÂN MỚI NHẤT

Xác nhận độc thân là tài liệu cần có trong thủ tục đăng ký kết hôn, khai sinh cho con khi chưa đăng ký kết hôn và mua bán nhà đất. Giấy tờ này theo Luật được gọi là Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
#đăng_ký_thương_hiệu,
#luật_trí_nam,
#bảo_hộ_thương_hiệu,
#đăng_ký_logo,
#đăng_ký_hộ_kinh_doanh_cá_thể,
#đăng_ký_bản_quyền_phần_mềm,
#đăng_ký_hộ_kinh_doanh,
#đăng_ký_bản_quyền_tác_giả
Comment
Suggested
Recent