dvkttruongthanh
5+ Views

Quyết toán thuế TNDN bằng phương pháp trực tiếp

Cụ thể, đối tượng kê khai thuế TNDN bằng phương pháp trực tiếp bao gồm:
Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu một tỷ đồng. Trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập. Trừ trường hợp đăng ký tự nguyện.
Hộ, cá nhân kinh doanh.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã. Trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.
#quyettoanthue
#quyettoanthueDN
#quyettoanthuTNDN
#dichvuketoan
Comment
Suggested
Recent