baohiempetro
5+ Views

Phí bảo hiểm phòng cháy chữa cháy

Phí bảo hiểm phòng cháy chữa cháy là số tiền bên mua bảo hiểm phải thanh toán cho công ty bảo hiểm PJICO trong thời gian một năm để nếu có rủi ro cháy nổ xảy ra thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường lại những thiệt hại,tổn thất. Hàng năm công ty bảo hiểm phải trích một phần phí bảo hiểm này để chuyển đến công an phòng cháy chữa cháy phục vụ công việc mua sắm trang thiết bị, phát triển hệ thống phòng cháy chữa cháy chung.

Mức phí bảo hiểm quy định cụ thể như sau:

a) Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng:
Tham khảo thêm: bảo hiểm phòng cháy chữa cháy 2022
Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng, mức phí bảo hiểm phòng cháy chữa cháy bằng số tiền bảo hiểm tối thiểu nhân (x) tỷ lệ phí bảo hiểm. Căn cứ vào mức độ rủi ro của từng cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, Bảo hiểm Petrolimex và bên mua bảo hiểm thỏa thuận tỷ lệ phí bảo hiểm không thấp hơn tỷ lệ phí bảo hiểm sau:


STT
Danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ
Mức khấu trừ (loại)
Tỷ lệ phí bảo hiểm /năm (%)
1
Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề, trường phổ thông và trung tâm giáo dục; nhà trẻ, trường mẫu giáo
A
0,05
2
Bệnh viện, nhà điều dưỡng và các cơ sở y tế khám bệnh, chữa bệnh khác
A
0,05
3
Trung tâm hội nghị, nhà rạp hát, hội trường nhà văn hóa, rạp chiếu phim, rạp xiếc; nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động, vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người; công trình công cộng khác


3.1
Vũ trường, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí đông người
B
0,4
3.2
Rạp chiếu phim; nhà thi đấu thể thao trong nhà; sân vận động
A
0,15
3.3
Trung tâm hội nghị, nhà hát, nhà văn hóa, rạp xiếc; công trình công cộng khác Phí bảo hiểm phòng cháy chữa cháy
A
0,1
4
Bảo tàng, thư viện, triển lãm, cơ sở nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công trình văn hóa, nhà hội chợ


4.1
Bảo tàng, thư viện, nhà lưu trữ; di tích lịch sử, công hình văn hóa
baohiempetro
https://baohiempetrolimex.mystrikingly.com/ http://ttlink.com/baohiempetrolimex https://linktr.ee/baohiempetrolimex https://teletype.in/@baohiempetrolimex https://ok.ru/profile/593104227841 https://www.woddal.com/baohiempetrolimex https://www.deviantart.com/newvietnam https://baohiempetrolimex.bcz.com https://www.instapaper.com/p/9263092 https://baohiempetrolimex.wordpress.com/ https://www.linkedin.com/in/baohiempetrolimex-pjico-22a612217/ https://www.producthunt.com/@heo_le https://angel.co/u/heo-le https://www.goodreads.com/user/show/137716009-baohiempetrolimex https://dribbble.com/newbaohiem https://www.kickstarter.com/profile/1814993005/about https://fr.quora.com/profile/Heo-Le https://about.me/baohiempetrolimex https://www.intensedebate.com/people/baohiempg https://baohiempetrolimex.blog.fc2.com/blog-entry-1.html https://band.us/band/84714261 https://baohiempetrolimex.doodlekit.com/home# https://works.bepress.com/baohiempetrolimex/ https://baohiempetrolimex.page.tl/ https://onmogul.com/baohiempetrolimex https://baohiempccc.peatix.com/view https://gab.com/baohiempetrolimex https://www.codechef.com/users/baohiempetroli https://www.tumblr.com/blog/baohiemnhanh https://bhpjico5.wixsite.com/website https://www.plurk.com/baohiemsaigon https://www.scoop.it/u/son-sat-ma-kem https://www.facebook.com/profile.php?id=100009015342210 https://www.sitejabber.com/users/petroi https://www.diigo.com/user/baohiempjioc0 https://flipboard.com/@heole2021/bao-hiem-chay-no-bat-buoc-tm29ngm1y http://www.lawrence.com/users/baohiempetrolimex/ https://sketchfab.com/baohiempetrolimex https://fr.quora.com/profile/Heo https://www.woddal.com/baohiempetrolimex https://ko-fi.com/baohiempetrolimex42198 https://www.deviantart.com/newvietnam/about
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in