thuexevanan

Hướng dẫn vận hành may phay

Hướng dẫn vận hành may phay

Hướng dẫn vận hành may phay CNC
Ngay sau khi nhận được chương trình từ phòng lập trình gởi xuống, tùy vào hệ điều hành của máy mà sẽ có các hiệu chỉnh thay đổi trước khi vận hành, cách sử dụng máy phay cnc khi sử dụng máy CNC một thời gian thì bạn sẽ thành thạo công việc này, còn bây giờ thì bạn phải tuân theo một quy trình nhất định.Các bước cụ thể là
B1 : Đánh giá lại chương trình
B2 : Kiểm tra vật liệu gia công là gì
B3 : Chuẩn bị dao cụ
B4 : Khai báo và thiết lập trên máy CNC
B5 : Gá đặt phôi
B6 : Nhập chương trình gia công
B6 : Khai báo bù trừ dao cho các loại dao được sử dụng
B7 : Chạy thử
B8 : Hiệu chỉnh và tối ưu lại chương trình
B9 : Đánh giá lại chương trình, nêu lại ý kiến để bộ phận lập trình chú ý lần sau

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 2 CÁC TỌA ĐỘ VÀ CÁC LỆNH ĐIỀU KHIỂN TỌA ĐỘ
Trục điều khiển
Hệ thống đơn vị
Các hệ tọa độ và các giá trị
Các lệnh điều khiển giới hạn hành trình (G22, G23) (Tùy chọn)
Lệnh đưa dao trở về gốc máy (G30)
Các lệnh đặt hệ tọa độ tuyệt đối và tương đối
CHƯƠNG 3 CÁC CHỨC NĂNG TÍNH TOÁN VÀ CÁC LỆNH DỊCH CHUYỂN TRỤC
Định vị (G00)
Nội suy tuyến tính (G01)
Nội suy cung tròn (G02, G03)
Tạo răng xoắn ốc (G02, G03) (Tùy chọn)
Các chức năng dao cắt
Tự động tăng tốc độ và giảm tốc độ
Kiểm tra sai số
Lệnh dừng tạm thời (G04)
Chức năng điều khiển góc
Lệnh hủy bỏ giá trị điều khiển thay đổi vị trí bằng tay
CHƯƠNG 4 CÁC CHỨC NĂNG CHUẨN BỊ
Các chức năng chuẩn bị
Các chức năng bù trừ
Các chức năng chuyển đổi hệ tọa độ (Tùy chọn)
machine shop máy phay Các chức năng mở rộng hoặc thu hẹp dạng hình học của phôi (G51, G50) (Tùy chọn)
CHƯƠNG 5 CÁC CHU TRÌNH CỐ ĐỊNH
Bảng các chức năng của chu trình cố định
Các thao tác trong chu trình cố định
Các quy tắc chung khi lập trình các chu trình cố định
Chi tiết về các chu trình cố định
CHƯƠNG 6 CHỨC NĂNG TÍNH TOÁN TỌA ĐỘ (TÙY CHỌN)
Danh sách các chức năng
Các quy tắc chung của tính toán tọa độ
Chi tiết về chức năng chuyển đổi tọa độ (chức năng mẫu)
CHƯƠNG 7 CÁC CHỨC NĂNG VÙNG DIỆN TÍCH GIA CÔNG (TÙY CHỌN)
Danh sách các chức năng vùng diện tích gia công
Các thao tác gia công
Mặt phẳng gia công và trục tiến dao
Các quy tắc chung
Chi tiết về các chức năng gia công vùng diện tích
CHƯƠNG 8 CÁC CHỨC NĂNG S, T VÀ M
Các chức năng của mã lệnh S
Các chức năng T
Các chức năng của mã lệnh M
CHƯƠNG 9 CÁC CHỨC NĂNG CHƯƠNG TRÌNH CON
Gọi đơn giản chương trình (CALL)
Gọi chương trình con sau khi di chuyển trục (MODIN)
Các chức năng của mã lệnh G và M trong chương trình Macro
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent