tncnonline

chi phí trả trước ngắn hạn

Chi phí trả trước thường được chia làm chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn. Cùng tìm hiểu chi phí trả trước ngắn hạn là gì và những quy định để hạch toán chi phí trả trước ngắn hạn
Chi phí trả trước là một loại tài khoản thường xuất hiện ở báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Mỗi nhân viên kế toán của doanh nghiệp cần phải biết cách phân loại chi phí trả trước này. Chi phí trả trước sẽ được chia làm hai loại là chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn. Để hiểu rõ hơn, hãy cùng đi sâu vào tìm hiểu chi phí trả trước ngắn hạn là gì và những quy định khi làm hạch toán loại chi phí này là gì ở bài viết dưới đây nhé!
#tncnonline #chiphitratruocnganhan
tncnonline
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent