zhengshi
4 years ago1,000+ Views
[luán qī bā zāo ] = something is a total mess I.e 是你弄得乱七八糟的? “shì nǐ nòng de luàn qī bā zāo de?” “did you make this mess?”
0 comments
Suggested
Recent
8
Comment
3