Cards you may also be interested in
Địa chỉ học đàn violin uy tín hiện nay
Trong nền âm nhạc, violin đã được xác định là một trong những nhạc cụ không thể thiếu trong dàn nhạc giao hưởng và hòa tấu thính phòng… Học violin không chỉ giúp người học thỏa mãn đam mê âm nhạc, mà còn mở ra cánh cửa nghề nghiệp và cơ hội tỏa sáng trên sân khấu. Nhận thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của đàn violin nói riêng và nhạc cụ nói chung,, CET ra mắt chương trình đào tạo Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây. Tham gia khóa học này tại CET, sinh viên có cơ hội phát triển toàn diện thành những nghệ sĩ đa tài, vừa có khả năng biểu diễn vừa có thể sáng tác âm nhạc. Đồng thời, đội ngũ giảng viên là những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo và phát triển âm nhạc sẽ khắc phục tình trạng chưa đảm bảo về mặt kỹ thuật diễn tấu, tính chuyên nghiệp trong biểu diễn violin… nhằm phát huy hết tiềm năng của sinh viên . Nội dung chương trình đào tạo tại CET giúp sinh viên vừa học vừa thực hành. Bên cạnh kỹ năng chơi nhạc cụ, sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về hòa âm, phối khí, kỹ thuật sáng tác ca khúc, thu âm… để tự mình tạo nên các sản phẩm âm nhạc có cá tính riêng. Nhà trường luôn có những sân chơi nghệ thuật, các buổi biểu diễn để sinh viên áp dụng kiến thức đã học vào thực tế và cơ hội thử sức bản thân. Sinh viên sau khi hoàn thành chương trình học có đủ kiến thức để trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp tại các đơn vị nghệ thuật hoặc giảng dạy trong lĩnh vực chuyên môn. Nguồn: https://www.cet.edu.vn/dao-tao/am-nhac/nhac-cu-phuong-tay/violin
SM 레전드 민희진 작업 총정리
前 SM 엔터테인먼트 비주얼 & 아트디렉터이자 그래픽 디자이너 소녀시대의 그룹명이 정해지자마자 이수만 회장에게 직접 이미지맵을 만들어서 '어떤 소녀'여야 하는지 프레젠테이션 했고 이후 차차 영역을 넓혀가고 비쥬얼 디렉터라는 직함을 받게 된다. 거듭 승진하여 SM의 아트디렉트 총괄이사까지 올라갔다. SM이 추가로 등기이사에 이름을 올린 4명 중 1명. 소녀시대 다시 만난 세계 소녀시대 Gee 무대 의상을 비롯한 전반적 콘셉트에 관여하기 시작 흰 티셔츠와 청바지 매칭, 컬러 스키니 세트 등을 스타일리스트에게 제안했다고 함 소원을 말해봐 제복 의상 제안 Run Devil Run The Boys 앨범 디자인으로 레드닷 디자인어워드 수상 Mr.TAXI I got a boy 멤버별 한글 엠블럼이 예뻤던 기억.. 샤이니 누난 너무 예뻐 "샤이니의 데뷔곡 ‘누난 너무 예뻐’ 무대를 할 당시 멤버 태민의 의상 중 후드에 스팽글이 포인트인 의상이 있었는데, 의상을 보고 문득 무대에서 춤추는 중간에 그걸 쓰면 재미있지 않을까 하는 생각이 들었어요. 그래서 태민이와 함께 사전에 계획했죠. 무대에서 포인트가 되는 시점에 후드를 써주는 연출을 하기로. 사소한 연출이었지만 당시 태민이가 후드 쓰는 타이밍만 기다리는 팬도 있었어요." 이런 비하인드가 있었다고 함.. 의상 하상백이랑 같이 한 걸로 유명 Romeo 소위 민희진 감성의 시작.... 앨범 제목도 제안했다고 함 "아무래도 샤이니의 ‘로미오’ 앨범이 가장 기억에 남죠. 제가 의도한 바를 온전히 실현한 앨범이에요. 샤이니를 통해 대중들에게 선보이고 싶었던 어떤 명확한 이미지가 있었어요. 그래서 '로미오'라는 앨범명도 제안했고, 의도했던 이미지 구현을 위해 포토그래퍼 섭외에 예민했어요. 처음엔 제가 직접 찍을까 고민했을 정도였죠. 제 의도는 제가 제일 잘 아니까. 누군가에게 설명하기 힘든 미묘함을 포착하는게 관건이었거든요. 일부러 메이저 씬의 포토그래퍼 보다는 좀 더 생경한 작업을 하는 사람을 찾았어요." Sherlock Dream Girl Why So Serious? 드림걸과 연작 Everybody View 샤이니는 이때부터 뮤비까지 디렉팅하기 시작 Married to the Music 1 of 1 90년대 복고컨셉 티저 스케줄을 편성표처럼 낸 게 신박했음 The Story of Light "샤이니의 아트워크에 사용된 삼원색과 기본도형은 사실상 난해함과는 거리가 먼, 오히려 어린이들도 모두 아는 색과 조형에서의 기본 요소입니다. 샤이니의 경우 삼원색은 '완성색'의 개념으로 사용됐어요. 샤이니는 팀명때문에 빛으로 많이 상징되는데, 본래의 의미인 빛을 받는 사람의 뜻으로 해석되길 바라서 오히려 빛의 삼원색보다는 지속과 영속의 의미를 담아 실재하는 완성색으로 표현했습니다." 대 망 의 f(x) NU ABO 피노키오 Hot Summer Electric Shock "커버에 곰 그림을 넣었는데, 앨범에서 ‘전기충격’의 의미를 대변하면서 멤버들의 심리를 드러내는 중요한 상징이었다. 곰이 사실 사람을 죽일 수도 있는 동물인데, 우습게도 조금만 표현을 바꾸면 아이들이 끌어안고 자는 곰인형이 되지 않나. 전기충격이라는 메시지를 단순히 사랑으로 표현하기보다 누군가에게는 대수롭지 않은 충격이 전혀 다른 누군가에게는 공포가 되기도 하는, 전혀 엉뚱생뚱하게도 보편적이어서 더 놀라울 수 있는 아이러니로 표현해 보고 싶었다." PINK TAPE 전설은 아니고 레전드 민희진 하면 핑테 핑테 하면 민희진 Red Light 사진 직접 찍었다고 함 에펙은 이때부터 뮤비도 관여 4 walls 엑소 기본형 로고부터 시작해서 앨범마다 변용하도록 디렉팅 XOXO (KISS & HUG) / 늑대와 미녀 XOXO (Kiss & Hug) / 으르렁 "정규 1집 앨범 콘셉트를 크게 학교로 풀어냈어요. 그래서 첫 번째 앨범에서는 노트와 졸업 사진으로 대변되는 학원물을 그렸고, 후속곡에선 스트릿으로 연장. 마치 청소년들의 학교와 방과 후의 일상을 하나의 앨범으로 이어주는 느낌으로. 이렇게 꿰어진 그림을 통해 엑소라는 그룹의 이미지를 친근하면서도 개성 있게 어필하고 싶었어요." 12월의 기적 중독 Call Me Baby 트위터에서 힌트를 주고 암호를 입력하면 이미지를 볼 수 있었음 프로모션 기획이랑 티저영상, 엑소는 이때부터 뮤비까지 관여 Love Me Right Sing for You EX'ACT / Monster, Lucky One Lotto The War / 코코밥 The Power of Music / Power 최근(?)작들 중에서 웬일로 뮤비에 관여 안함 Don't Mess Up My Tempo / TEMPO Love Shot 레드벨벳 드디어 데뷔때부터 스타일링~뮤비까지 다 관여하는 팀...! 행복 Ice Cream Cake 이때 사진들 직접 찍음 Automatic The Red / Dumb Dumb The Velvet / 7월 7일 Russian Roulette Rookie The Red Summer / 빨간 맛 멤버들마다 상징 과일이 생김 The Perfect Velvet / Peek-a-boo The Perfect Red Velvet / Bad Boy Summer Magic / Power Up RBB NCT 소방차 무한적아 CHERRY BOMB Chewing Gum 마지막 첫사랑 We Young 레드벨벳 일본앨범 SAPPY가 SM에서의 마지막 작품 알려진거처럼 현재는 빅히트로 이적함 2018년 하반기에 퇴사 후 많은 회사들의 러브콜을 받았으며 고심 끝에 빅히트 엔터테인먼트에 합류하기를 결정했다고 한다. 이후 만든 걸그룹 뉴진스
생선구이 처음 먹어보는 이집트 사람.jpg
생선구이를 향한 심상치 않은 손놀림 생선구이 이날 처음 먹어보는 사람 마즘ㅇㅇ 반찬이 다 나오기도 전에 생선 뼈부터 발라 먹는 분ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ나보다 더 잘 발라 먹음ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 친구들이 젓가락 찾을때도 혼자 손으로 야무지게 뜯어먹는 드디어 나머지 친구들도 먹기 시작 친구1은 조심스레 뇸뇸 친구2는 숟가락으로 냐암 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅅㅂㅋㅋㅋㄱㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 통째로 개잘먹음ㅋㅋㄱㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 진짜 존나 야무지게 발라 먹는다.. 그와중에 친구1은 생선 껍질 떼내느라 바쁨 옆에서 보고있자니 속터짐ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 친구1 난 껍질 먹기 싫어서 발라내는 거야ㅠ 하아... 답답해서 자기가 깔끔히 발라먹은 뼈 자랑함ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 결국 보다못해 직접 발라주는 생선 사냥꾼ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 다 큰 남정네가 친구가 손으로 발라주는 생선살 받아 먹는거ㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 여기가 찐이다 찐 왕초보 친구2 등장 누가 생선을 그르케 머거요.. 얜 또 뭐야 답답한 것들 야 내놔바 생선뼈를 한번에 촥 친구 생선뼈까지 먹어주심 나 대단하지? 고럼고럼~ 얄밉ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 생선뼈만 못 발라 먹었지 친구1 식성 토종 한국인으로 마무리 출처 생선 저렇게 잘발라먹는 외국인 첨봐옄ㅋㅋㅋㅋ 앙상하게 뼈만남은 생선,,,
한국성심리 연애코칭 아카데미
한국성심리 ‘온라인 연애코칭 아카데미’ 안내 (연애도 이성관계도 제대로 배울 수 있습니다. ) □1주차 : ‘지피지기 백전백승!’ (知彼知己 百戰百勝) (타인과 관계를 맺는 법) □2주차 : 여자에게 자신감 갖기 □3주차 : ‘나’에게 맞는 여자 찾기 □4주차 : 이상적인 배우자 찾기 ●1주차 : 여자에 대해서 반드시 알아야할 것​​ ‘知彼知己 百戰百勝’(지피지기 백전백승)이라는 말처럼, 여자에게 자신감을 가지려면 무엇보다 가장먼저 여자를 알아야합니다. 연애는 물론, 결혼생활에도 자신감을 가질 수 있을 만큼 알아야하는데요, 한국성심리 온라인 연애코칭 아카데미에서는 심리학을 전공한 최고의 성(性)심리전문가들이 여자에 대해서 무엇을 얼마나 알아야하는지 가이드합니다. ●2주차 : 여자를 만나기에 앞서​​ 연애나 결혼을 하려면 박사 등의 전문가가 아닌, 사업가가 아닌, 의사가 아닌, 검사나 판사, 혹은, 변호사가 아닌 ‘순수한 나’로 여자와 만날 수 있어야합니다. 키나 외모 등에 자신감이 없어도 ‘순수한 나’로 여자와 만날 수 있어야하는데요, 한국성심리 온라인 연애코칭 아카데미에서는 심리학을 전공한 최고의 성(性)심리전문가들이 ‘순수한 나’로 여자와 만날 수 있는 방법을 가이드합니다. ●3주차 : 미래의 ‘내 짝’ 알아보기​​ 여자마다 외모, 몸매, 성격 등등 각자 매우 다양한 나름의 특징을 갖고 있습니다. 그렇다면 미래에 ‘내 짝’이 될 여자는 어떤 특징들을 갖고 있을까요? 한국성심리 온라인 연애코칭 아카데미에서는 심리학을 전공한 최고의 성(性)심리전문가들이 어떤 특징을 갖고 있는 여자가 미래에 ‘내 짝’이 될 가능성이 높은지 알 수 있는 방법을 가이드합니다. ●4주차 : 연애상대, 결혼상대 구분하기​​ 연애상대와 결혼상대를 구분하지 못하면 성질이 몹시 사나운 여자나 낭비가 심한 여자, 혹은, 바람피울 가능이 높은 여자처럼, 결혼하면 안 될 여자와 결혼하게 될 수도 있습니다. 이렇게 되면 수많은 사람들처럼 결혼을 후회하기 매우 쉬운데요, 한국성심리 온라인 연애코칭 아카데미에서는 심리학을 전공한 최고의 성(性)심리전문가들이 ‘연애상대와 결혼상대를 구분하는 방법을 가이드합니다. <한국성심리 온라인 연애코칭 아카데미> *교육방법: 온라인 수업 *교육기간: 주 1회, 4주 *교육비: 개별문의 *신청문의: 02-6012-1992 한국성심리 홈페이지 https://cafe.naver.com/mysweetheart1 ※ 한국성심리의 '온라인 연애코칭 아카데미'는 '소수정예제(5명)'로 운영됩니다.
비교하는 재미가 쏠쏠한 지누션 '한번 더 말해줘' 피쳐링 여돌들
무한도전 토토가 이후로 신곡을 들고왔던 지누션. 은혜롭게도 음방 활동까지 해주시는 센스ㅠㅠㅠㅠ 매주 음방 무대에 다른 가수들이 피쳐링을 해서 흥미돋게 지켜보고 있었지요ㅋ_ㅋ 우선 오리지널 버전에는 케이팝스타 출신 장한나가 피쳐링을 했지요. 최근 솔로활동을 하고 있는 시크릿의 전효성도 같이 무대에 섰었구요, 뭔가 요염요염 고양고양한 느낌ㅋㅋ 위아래 차트 역주행의 주인공 EXID의 하니도 지누션과 함께!! 좋아하지 않을 수 없는 하니쨩ㅠㅠㅠ 털털한 매력 하니쨩!!! 소속사 식구의 지원사격 빰빰!! 투애니원의 산다라박! 언니 짱예존예ㅠㅠㅠㅠ 다리 부러질거 같아요ㅠㅠㅠ 진짜 뱀파이어인듯 초동안ㅠㅠ!! 소속사 식구2222 악동뮤지션 수현! 눈웃음이 귀여운 겸딩이ㅋㅋ 악뮤 노래는 특히 제가 아껴요 진짜 다 좋음ㅋㅋ 능력좋은 남매들 케이팝스타 우승자이자 같은 YG식구인 케이티김! (에스케이 김이라는 우스개도 들었........ 전국의 부장님들은 이걸 보시면 안되겠습니다.....ㅎ_ㅎ.....) 케이티김이랑 이하이랑 음색이 조금 비슷한 것 같아요! 마지막은 대망의 에일리!! 사이다같은 에일리!!! (광팬ㅋㅋㅋㅋ) 으하 에일리 목소리 창법 다 좋아요. 까스활명수 먹은 기분!! 에일리가 고음 지를 때마다 대리만족을 느낍니다 ㅋㅋㅋ 빙글러분들은 어떤 무대가 제일 좋으세요??
연애관이 𝙅𝙊𝙉𝙉𝘼 극과극을 달리는 김희철, 김민아
[이십세기 힛트쏭 14회] 주제가 사랑과 미련사이여서 애절한 노래들 나오는 거였음 앞에 각자 이별을 마주하는 방법? 연애관 얘기하는데 김희철 = 생각이 안 나진 않겠지만, 헤어지고 나서 계속 생각하고 질척거리는 것도 그 사람에 대한 예의가 아닌거 같다 그래서 바로 잊으려 하는 편 김민아 = 일상을 잘 살다가도 헤어진 사람 생각나면 오열(༎ຶ▽༎ຶ ) 잊는데 시간이 오래걸리는 편 심지어 잊는데 3년이 걸린 전남친도 있었다고ㄷㄷㄷ 이미지랑 다르게 완전 감성+사랑쳐돌이ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 플레이리스트에 발라드 한가득 일거 같음 이소라-제발 무대얘기하는데 김희철이 가사의미 잘 모르는데도 무대보고 눈물 쥬르륵 흘렸다함 진짜 이무대 로보트도 울고갈 전설 아닌 레전드ㅠㅠㅠㅠ 김민아가 진짜 좋아하는 노래 가사 생각하면서 우럭우럭ㅠㅠ "어릴때는 다 실수하고 그런거잖아요" 라고하는데 귀여웠음ㅠㅋㅋㅋ 씨ㅋㅋ보는데 우리 친오빠 생각나ㅋㅋ 이 노래 듣고 길거리 한복판에서 펑펑 울어도 쌉공감 신승훈- I Believe (엽기적인그녀 오스트) 한참 듣고있는데 또 우럭ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 김희철은 딱봐도 가사보다 멜로디 듣는 스타일ㅋㅋㅋ (나랑 존똑이야.. 나 이거 슬픈건지 몰랐어..) 김민아는 가사 엄청 곱씹어서 듣는지 줄줄 설명 '나만큼 울지 않기를 그대만을' 이 가사에 눈물버튼 눌림 떠나면서도 나보다 떠나는 상대방을 걱정하는 거에요ㅠㅠ 헤에...? (진짜 몰랐다고ㅠㅠㅋㅋㅋ) 상대방 올 생각도 없는데 왜 기다려... 사랑하면!! 기다릴 수도 있지!!! 진짜 극과극ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 자동적으로 엽기적인그녀 얘기로 넘어감 어디서 또 눈물샘 드릉드릉 거리는 소리 들림 제작진도 울고 오늘 김민아 눈물샘 폭발한 날 맞선남 임호한테 더 감정이입 되는 김희철ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 마지막까지 상처 받고도 잘살라고 (버튼눌림) 아니 진짜 너무 귀여웠음ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 오늘 일부러 눈물샘 조절역할 자처하는 분ㅋㅋㅋㅋㅋ 둘이 진짜 극과극에 눈물샘 온도차 심해서 재밌었음ㅋㅋㅋㅋㅋ 김민아 다른예능에 나올때랑 다르게 여기서는 매 회마다 감성대폭발이라서 김민아 좋아하는 사람들은 꼭 봐야함ㅋㅋㅋㅋ