dankogroup
5+ Views

Giới thiệu tập Đoàn Danko Group

Danko Group là tập đoàn bất động sản lớn mạnh trong năm 2021, sở hữu đội ngũ cán bộ nhân viên hùng hậu cùng ban lãnh đạo tài ba. Danko Group đang có bước chuyển mình mạnh mẽ trên thị trường bất động sản.
Các dự án tập đoàn đang triển khai: Danko City, Danko Avenue, Danko Vĩnh Yên
Comment
Suggested
Recent