Pretmetled
1+ Views

Nieuwe innovaties in het LED-paneel maken plaats voor uitmuntendheid

De conventionele verlichtingssystemen maakten gebruik van halogeenlampen, gloeilampen, compacte fluorescentielampen (CFL's), algemene verlichtingsdiensten (GLS), hogedrukkwikdamplampen (HPMV), metaalhalogenidelampen, lagedruknatriumdamplampen (LPSV) , en veel meer. Er zijn talloze vormen van verlichtingssystemen, waaronder verlichting op snelwegen, buitenverlichting, inbouwverlichting, verlichting op de sporen, enzovoort.

De conventionele verlichting kan eenvoudig worden vervangen door geavanceerde verlichtingssystemen die energiezuinig zijn en gebruik maken van energiezuinige LED-verlichting. Om een basiskennis te hebben van de vergelijking tussen kosten en levensduur van LED verlichting en conventionele verlichtingssystemen, is het belangrijkste om de technische werking van LED en conventionele verlichting te begrijpen.
De werking

Laten we eens kijken naar de werking van compacte fluorescentielampen of spaarlampen. Al deze lampen zijn gemaakt van een langwerpige glazen buis die inwendig is gecoat met fosforpoeder en voorzien is van wolfraamelektroden aan elk uiteinde waar elektriciteit in wordt geleverd. Er is mogelijk een lagere hoeveelheid magnesium en een inert gas zoals argon en kwik die over het algemeen niet reageren op warmte of elektriciteit. Als de elektriciteit aan elk uiteinde wordt geleverd, wordt het magnesium in de buis opgewonden en komt er energie vrij in de vorm van onzichtbare UV-lampen. In het geval dat de UV-lampen de fosforcoating raken, zal de fosfor zichtbaar licht creëren.
LED's daarentegen zijn gemaakt van halfgeleidermateriaal in vaste toestand dat LED's duurzamer kan maken dan conventionele of op filamenten gebaseerde lampen. Wanneer de elektriciteit via het halfgeleidermateriaal gaat, dan zullen de elektronen gaan zwiepen, en dus zal LED zichtbaar licht uitstralen. LED's werken volgens het principe van elektroluminescentie in een halfgeleidermateriaal.

De toekomst van LED's

Ongetwijfeld zullen LED's ons leven in de toekomst comfortabeler en gemakkelijker maken. Deze technologie zal de gebruiker beter helpen, omdat het geweldige voordelen biedt. LED-technologie zal de gebruiker vanwege zijn voordelen een grote ondersteuning bieden. LED's worden tegenwoordig multifunctioneel gebruikt, zoals voor thuissectoren en zelfs voor straatverlichting, auto's en nog veel meer. Afgezien hiervan zijn er vele andere voordelen ten opzichte van conventionele technologieën, zoals een lange levensduur, verbluffende kleurverzadiging, betere efficiëntie en moeilijkheden.
Als we een enkele LED een paar uur per dag gebruiken, verbruikt deze 12 watt en dat kost je misschien ongeveer $ 1 per jaar. Maar in het geval van CFL-lampen verbruiken ze ongeveer 14 watt en dat kan je ongeveer $ 1,75 per jaar kosten. Zo wordt gezegd dat de LED-lampen een geweldige en belangrijkste ontwikkeling zijn in verlichting ten opzichte van veel andere verlichtingstechnologieën.

Levensduur van verschillende verlichtingssystemen

● Gloeilampen: ongeveer 800 tot 1500 uur
● Halogeenlampen: Maximaal 2000 uur
● Algemene servicelampen: 6000 uur
● TL-verlichting: 10000 uur
● Natriumlampen van damp: 18000 uur
● Kwiklampen: 24000 uur
● Halogeenmetaaldamplampen: 35000 uur
● Led-lampen: 60000 uur

Kostenberekening van meerdere verlichtingssystemen

De kosten van het systeem zijn niet alleen afhankelijk van de installatie, maar een ander ding dat van belang is, zijn de onderhoudskosten, de kosten van het veranderen van de kleur van het licht, de kosten van het verwijderen van veiligheid, de elektriciteitskosten, enzovoort. De installatiekosten van conventioneel licht zijn goedkoper dan die van LED's. Als we het echter hebben over langdurig gebruik, bieden LED's veel betere potentiële besparingen in vergelijking met fluorescentielampen. Hier hebben we enkele van de kostenkenmerken van verlichtingssystemen besproken:

Installatiekosten van verschillende verlichtingsoplossingen:

● LED's: $ 10-25
● Gloeilampen: $ 1-2
● CFL's: $ 4-6

De jaarlijkse kosten die nodig zijn voor de werking van verschillende verlichtingsoplossingen

● LED's: $ 0,84
● Gloeilampen: $ 4,82
● CFL's: $ 1,32

Verbruik van elektrische energie door meerdere lampen in watt

● Bij 450 lumen licht is de output:
● Lichtgevende diodes (LED's): 4-5 watt
● Gloeilampen: tot 40 watt
● Compacte fluorescentielampen (CFL's): 9-13 watt
● Bij 2600 lumen lichtopbrengst is:
● Lichtgevende diodes (LED's): 25- 28 watt
● Gloeilampen: tot 150 watt
● Compacte fluorescentielampen (CFL's): 30-55 watt

De kosten van het schoonmaken van meerdere lampen

De kooldioxide-emissies van verschillende lampen moeten worden gereinigd om slechte effecten op het milieu te verminderen vanwege de afvalproducten die door veel lampen worden gebruikt. In het geval dat we de bruikbaarheid van 30 lampen in een jaar beschouwen, dan kan de kooldioxide-uitstoot van deze lampen worden gegeven als:

● Light-emitting diodes: 451 pond per jaar
● Gloeilampen: 4500 pond per jaar
● Compacte fluorescentielampen: 1051 pond per jaar
Dus nu hebben we waargenomen en kunnen we zeggen dat ondanks de hogere installatiekosten van LED's in vergelijking met andere andere verlichtingsoplossing, zijn de jaarlijkse bedrijfskosten van LED's nog steeds beter dan die van alle anderen. Zo is de LED-verlichtingsoplossing veel zuiniger voor langdurig gebruik. Gezien alle parameters die van invloed zijn op de kosten en levensduur van de lampen, hebben LED's bewezen de beste keuze te zijn voor toekomstige verlichtingsoplossingen.

Het komt neer op

Ongetwijfeld hebben LED's zo nu en dan nieuwe toevoegingen, zoals LED spots en zo! Hierdoor is er een toenemende vraag naar deze verlichting, niet alleen in stedelijke gebieden, maar ook in landelijke gebieden. Met het hoge tempo wordt dus verwacht dat LED's in een kortere tijd de hele verlichtingsmarkt zullen domineren. LED's zijn vergeleken met verschillende andere verlichtingen en ze staan bekend als de beste.
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
[October-2021]New Braindump2go SCS-C01 PDF and VCE Dumps[Q503-Q535]
QUESTION 503 A company needs to migrate several applications to AWS. This will require storing more than 5,000 credentials. To meet compliance requirements, the company will use its existing password management system for key rotation, auditing, and integration with third-party secrets containers. The company has a limited budget and is seeking the most cost-effective solution that is still secure. How should the company accomplish this at the LOWEST cost? A.Configure the company's key management solution to integrate with AWS Systems Manager Parameter Store. B.Configure the company's key management solution to integrate with AWS Secrets Manager. C.Use an Amazon S3 encrypted bucket to store the secrets and configure the applications with the appropriate roles to access the secrets. D.Configure the company's key management solution to integrate with AWS CloudHSM. Answer: D QUESTION 504 A company has a web-based application using Amazon CloudFront and running on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) behind an Application Load Balancer (ALB). The ALB is terminating TLS and balancing load across ECS service tasks. A security engineer needs to design a solution to ensure that application content is accessible only through CloudFront and that it is never accessible directly. How should the security engineer build the MOST secure solution? A.Add an origin custom header. Set the viewer protocol policy to HTTP and HTTPS. Set the origin protocol policy to HTTPS only. Update the application to validate the CloudFront custom header. B.Add an origin custom header. Set the viewer protocol policy to HTTPS only. Set the origin protocol policy to match viewer. Update the application to validate the CloudFront custom header. C.Add an origin custom header. Set the viewer protocol policy to redirect HTTP to HTTPS. Set the origin protocol policy to HTTP only. Update the application to validate the CloudFront custom header. D.Add an origin custom header. Set the viewer protocol policy to redirect HTTP to HTTPS. Set the origin protocol policy to HTTPS only. Update the application to validate the CloudFront custom header. Answer: C QUESTION 505 A large government organization is moving to the cloud and has specific encryption requirements. The first workload to move requires that a customer's data be immediately destroyed when the customer makes that request. Management has asked the security team to provide a solution that will securely store the data, allow only authorized applications to perform encryption and decryption, and allow for immediate destruction of the data. Which solution will meet these requirements? A.Use AWS Secrets Manager and an AWS SDK to create a unique secret for the customer-specific data. B.Use AWS Key Management Service (AWS KMS) and the AWS Encryption SDK to generate and store a data encryption key for each customer. C.Use AWS Key Management Service (AWS KMS) with service-managed keys to generate and store customer-specific data encryption keys. D.Use AWS Key Management Service (AWS KMS) and create an AWS CloudHSM custom key store. Use CloudHSM to generate and store a new CMK for each customer. Answer: A QUESTION 506 A security engineer is defining the controls required to protect the AWS account root user credentials in an AWS Organizations hierarchy. The controls should also limit the impact in case these credentials have been compromised. Which combination of controls should the security engineer propose? (Choose three.) A.Apply the following SCP: B.Apply the following SCP: C.Enable multi-factor authentication (MFA) for the root user. D.Set a strong randomized password and store it in a secure location. E.Create an access key ID and secret access key, and store them in a secure location. F.Apply the following permissions boundary to the root user: Answer: ADF QUESTION 507 A VPC endpoint for Amazon CloudWatch Logs was recently added to a company's VPC. The company's system administrator has verified that private DNS is enabled and that the appropriate route tables and security groups have been updated. The role attached to the Amazon EC2 instance is: The CloudWatch Logs agent is running and attempting to write to a CloudWatch Logs stream in the same AWS account. However, no logs are being updated in CloudWatch Logs. What is the likely cause of this issue? A.The EC2 instance role is not allowing the appropriate Put actions. B.The EC2 instance role policy is incorrect and should be changed to: C.The CloudWatch Logs endpoint policy is not allowing the appropriate Put actions. D.The CloudWatch Logs resource policy is not allowing the appropriate List actions. Answer: C QUESTION 508 Amazon GuardDuty has detected communications to a known command and control endpoint from a company's Amazon EC2 instance. The instance was found to be running a vulnerable version of a common web framework. The company's security operations team wants to quickly identify other compute resources with the specific version of that framework installed. Which approach should the team take to accomplish this task? A.Scan all the EC2 instances for noncompliance with AWS Config. Use Amazon Athena to query AWS CloudTrail logs for the framework installation. B.Scan all the EC2 instances with the Amazon Inspector Network Reachability rules package to identify instances running a web server with RecognizedPortWithListener findings. C.Scan all the EC2 instances with AWS Systems Manager to identify the vulnerable version of the web framework. D.Scan all the EC2 instances with AWS Resource Access Manager to identify the vulnerable version of the web framework. Answer: B QUESTION 509 A security engineer has noticed an unusually high amount of traffic coming from a single IP address. This was discovered by analyzing the Application Load Balancer's access logs. How can the security engineer limit the number of requests from a specific IP address without blocking the IP address? A.Add a rule to the Application Load Balancer to route the traffic originating from the IP address in QUESTION 5and show a static webpage. B.Implement a rate-based rule with AWS WAF. C.Use AWS Shield to limit the originating traffic hit rate. D.Implement the GeoLocation feature in Amazon Route 53. Answer: B QUESTION 510 Unapproved changes were previously made to a company's Amazon S3 bucket. A security engineer configured AWS Config to record configuration changes made to the company's S3 buckets. The engineer discovers there are S3 configuration changes being made, but no Amazon SNS notifications are being sent. The engineer has already checked the configuration of the SNS topic and has confirmed the configuration is valid. Which combination of steps should the security engineer take to resolve the issue? (Choose two.) A.Configure the S3 bucket ACLs to allow AWS Config to record changes to the buckets. B.Configure policies attached to S3 buckets to allow AWS Config to record changes to the buckets. C.Attach the AmazonS3ReadOnlyAccess managed policy to IAM User. D.Verify the security engineer's IAM user has an attached policy that allows all AWS Config actions. E.Assign the AWSConfigRole managed policy to the AWS Config role. Answer: AD QUESTION 511 A security engineer must develop an encryption tool for a company. The company requires a cryptographic solution that supports the ability to perform cryptographic erasure on all resources protected by the key material in 15 minutes or less. Which Aws Key Management Service (AWS KMS) key solution will allow the security engineer to meet these requirements? A.Use imported key material with CMK. B.Use an AWS KMS CMK. C.Use an AWS managed CMK. D.Use an AWS KMS customer managed CMK. Answer: A QUESTION 512 A company deployed an Amazon EC2 instance to a VPC on AWS. A recent alert indicates that the EC2 instance is receiving a suspicious number of requests over an open TCP port from an external source. The TCP port remains open for long periods of time. The company's security team needs to stop all activity to this port from the external source to ensure that the EC2 instance is not being compromised. The application must remain available to other users. Which solution will meet these requirements? A.Update the network ACL that is attached to the subnet that is associated with the EC2 instance. Add a Deny statement for the port and the source IP addresses. B.Update the elastic network interface security group that is attached to the EC2 instance to remove the port from the inbound rule list. C.Update the elastic network interface security group that is attached to the EC2 instance by adding a Deny entry in the inbound list for the port and the source IP addresses. D.Create a new network ACL for the subnet. Deny all traffic from the EC2 instance to prevent data from being removed. Answer: D QUESTION 513 After a recent security audit involving Amazon S3, a company has asked for assistance reviewing its S3 buckets to determine whether the data is properly secured. The first S3 bucket on the list has the following bucket policy: In this bucket policy sufficient to ensure that the data is not publicly accessible? A.Yes, the bucket policy makes the whole bucket publicly accessible despite how the S3 bucket ACL or object ACLs are configured. B.Yes, none of the data in the bucket is publicly accessible, regardless of how the S3 bucket ACL or object ACLs are configured. C.No, the IAM user policy would need to be examined first to determine whether any data is publicly accessible. D.No, the S3 bucket ACL and object ACLs need to be examined first to determine whether any data is publicly accessible. Answer: A QUESTION 514 A security engineer needs to build a solution to turn AWS CloudTrail back on in multiple AWS Regions in case it is ever turned off. What is the MOST efficient way to implement this solution? A.Use AWS Config with a managed rule to trigger the AWS-EnableCloudTrail remediation. B.Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) event with a cloudtrail.amazonaws.com event source and a StartLogging event name to trigger an AWS Lambda function to call the StartLogging API. C.Create an Amazon CloudWatch alarm with a cloudtrail.amazonaws.com event source and a StopLogging event name to trigger an AWS Lambda function to call the StartLogging API. D.Monitor AWS Trusted Advisor to ensure CloudTrail logging is enabled. Answer: C QUESTION 515 A company needs to encrypt all of its data stored in Amazon S3. The company wants to use AWS Key Management Service (AWS KMS) to create and manage its encryption keys. The company's security policies require the ability to import the company's own key material for the keys, set an expiration date on the keys, and delete keys immediately, if needed. How should a security engineer set up AWS KMS to meet these requirements? A.Configure AWS KMS and use a custom key store. Create a customer managed CMK with no key material. Import the company's keys and key material into the CMK. B.Configure AWS KMS and use the default key store. Create an AWS managed CMK with no key material. Import the company's keys and key material into the CMK. C.Configure AWS KMS and use the default key store. Create a customer managed CMK with no key material. Import the company's keys and key material into the CMK. D.Configure AWS KMS and use a custom key store. Create an AWS managed CMK with no key material. Import the company's keys and key material into the CMK. Answer: A QUESTION 516 A company has an application that uses an Amazon RDS PostgreSQL database. The company is developing an application feature that will store sensitive information for an individual in the database. During a security review of the environment, the company discovers that the RDS DB instance is not encrypting data at rest. The company needs a solution that will provide encryption at rest for all the existing data and for any new data that is entered for an individual. Which combination of options can the company use to meet these requirements? (Choose two.) A.Create a snapshot of the DB instance. Copy the snapshot to a new snapshot, and enable encryption for the copy process. Use the new snapshot to restore the DB instance. B.Modify the configuration of the DB instance by enabling encryption. Create a snapshot of the DB instance. Use the snapshot to restore the DB instance. C.Use AWS Key Management Service (AWS KMS) to create a new default AWS managed aws/rds key. Select this key as the encryption key for operations with Amazon RDS. D.Use AWS Key Management Service (AWS KMS) to create a new CMK. Select this key as the encryption key for operations with Amazon RDS. E.Create a snapshot of the DB instance. Enable encryption on the snapshot. Use the snapshot to restore the DB instance. Answer: AD QUESTION 517 A security engineer needs to create an Amazon S3 bucket policy to grant least privilege read access to IAM user accounts that are named User1, User2 and User3. These IAM user accounts are members of the AuthorizedPeople IAM group. The security engineer drafts the following S3 bucket policy: When the security engineer tries to add the policy to the S3 bucket, the following message appears: "Missing required field Principal." The security engineer is adding a Principal element to the policy. The addition must provide read access to only User1, User2 and User3. Which solution meets these requirements? A. B. C. D. Answer: B QUESTION 518 A company is hosting a web application on Amazon EC2 instances behind an Application Load Balancer (ALB). The application has become the target of a DoS attack. Application logging shows that requests are coming from small number of client IP addresses, but the addresses change regularly. The company needs to block the malicious traffic with a solution that requires the least amount of ongoing effort. Which solution meets these requirements? A.Create an AWS WAF rate-based rule, and attach it to the ALB. B.Update the security group that is attached to the ALB to block the attacking IP addresses. C.Update the ALB subnet's network ACL to block the attacking client IP addresses. D.Create a AWS WAF rate-based rule, and attach it to the security group of the EC2 instances. Answer: A QUESTION 519 A public subnet contains two Amazon EC2 instances. The subnet has a custom network ACL. A security engineer is designing a solution to improve the subnet security. The solution must allow outbound traffic to an internet service that uses TLS through port 443. The solution also must deny inbound traffic that is destined for MySQL port 3306. Which network ACL rule set meets these requirements? A.Use inbound rule 100 to allow traffic on TCP port 443. Use inbound rule 200 to deny traffic on TCP port 3306. Use outbound rule 100 to allow traffic on TCP port 443. B.Use inbound rule 100 to deny traffic on TCP port 3306. Use inbound rule 200 to allow traffic on TCP port range 1024-65535. Use outbound rule 100 to allow traffic on TCP port 443. C.Use inbound rule 100 to allow traffic on TCP port range 1024-65535. Use inbound rule 200 to deny traffic on TCP port 3306. Use outbound rule 100 to allow traffic on TCP port 443. D.Use inbound rule 100 to deny traffic on TCP port 3306. Use inbound rule 200 to allow traffic on TCP port 443. Use outbound rule 100 to allow traffic on TCP port 443. Answer: A QUESTION 520 A company has developed a new Amazon RDS database application. The company must secure the RDS database credentials for encryption in transit and encryption at rest. The company also must rotate the credentials automatically on a regular basis. Which solution meets these requirements? A.Use AWS Systems Manager Parameter Store to store the database credentials. Configure automatic rotation of the credentials. B.Use AWS Secrets Manager to store the database credentials. Configure automatic rotation of the credentials. C.Store the database credentials in an Amazon S3 bucket that is configured with server-side encryption with S3 managed encryption keys (SSE-S3). Rotate the credentials with IAM database authentication. D.Store the database credentials in Amazon S3 Glacier, and use S3 Glacier Vault Lock. Configure an AWS Lambda function to rotate credentials on a scheduled basis. Answer: C QUESTION 521 A company's development team is designing an application using AWS Lambda and Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS). The development team needs to create IAM roles to support these systems. The company's security team wants to allow the developers to build IAM roles directly, but the security team wants to retain control over the permissions the developers can delegate to those roles. The development team needs access to more permissions than those required for application's AWS services. The solution must minimize management overhead. How should the security team prevent privilege escalation for both teams? A.Enable AWS CloudTrail. Create a Lambda function that monitors the event history for privilege escalation events and notifies the security team. B.Create a managed IAM policy for the permissions required. Reference the IAM policy as a permissions boundary within the development team's IAM role. C.Enable AWS Organizations. Create an SCP that allows the iam:CreateUser action but that has a condition that prevents API calls other than those required by the development team. D.Create an IAM policy with a deny on the iam:CreateUser action and assign the policy to the development team. Use a ticket system to allow the developers to request new IAM roles for their applications. The IAM roles will then be created by the security team. Answer: C QUESTION 522 A security engineer has enabled AWS Security Hub in their AWS account, and has enabled the Center for Internet Security (CIS) AWS Foundations compliance standard. No evaluation results on compliance are returned in the Security Hub console after several hours. The engineer wants to ensure that Security Hub can evaluate their resources for CIS AWS Foundations compliance. Which steps should the security engineer take to meet these requirements? A.Add full Amazon Inspector IAM permissions to the Security Hub service role to allow it to perform the CIS compliance evaluation. B.Ensure that AWS Trusted Advisor is enabled in the account, and that the Security Hub service role has permissions to retrieve the Trusted Advisor security-related recommended actions. C.Ensure that AWS Config is enabled in the account, and that the required AWS Config rules have been created for the CIS compliance evaluation. D.Ensure that the correct trail in AWS CloudTrail has been configured for monitoring by Security Hub, and that the Security Hub service role has permissions to perform the GetObject operation on CloudTrail's Amazon S3 bucket. Answer: B QUESTION 523 A company has two AWS accounts: Account A and Account B. Account A has an IAM role that IAM users in Account B assume when they need to upload sensitive documents to Amazon S3 buckets in Account A. A new requirement mandates that users can assume the role only if they are authenticated with multi-factor authentication (MFA). A security engineer must recommend a solution that meets this requirement with minimum risk and effort. Which solution should the security engineer recommend? A.Add an aws:MultiFactorAuthPresent condition to the role's permissions policy. B.Add an aws:MultiFactorAuthPresent condition to the role's trust policy. C.Add an aws:MultiFactorAuthPresent condition to the session policy. D.Add an aws:MultiFactorAuthPresent condition to the S3 bucket policies. Answer: D QUESTION 524 A company is developing an ecommerce application. The application uses Amazon EC2 instances and an Amazon RDS MySQL database. For compliance reasons, data must be secured in transit and at rest. The company needs a solution that minimizes operational overhead and minimizes cost. Which solution meets these requirements? A.Use TLS certificates from AWS Certificate Manager (ACM) with an Application Load Balancer. Deploy self-signed certificates on the EC2 instances. Ensure that the database client software uses a TLS connection to Amazon RDS. Enable encryption of the RDS DB instance. Enable encryption on the Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes that support the EC2 instances. B.Use TLS certificates from a third-party vendor with an Application Load Balancer. Install the same certificates on the EC2 instances. Ensure that the database client software uses a TLS connection to Amazon RDS. Use AWS Secrets Manager for client-side encryption of application data. C.Use AWS CloudHSM to generate TLS certificates for the EC2 instances. Install the TLS certificates on the EC2 instances. Ensure that the database client software uses a TLS connection to Amazon RDS. Use the encryption keys form CloudHSM for client-side encryption of application data. D.Use Amazon CloudFront with AWS WAF. Send HTTP connections to the origin EC2 instances. Ensure that the database client software uses a TLS connection to Amazon RDS. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) for client-side encryption of application data before the data is stored in the RDS database. Answer: A QUESTION 525 A company is undergoing a layer 3 and layer 4 DDoS attack on its web servers running on AWS. Which combination of AWS services and features will provide protection in this scenario? (Choose three.) A.Amazon Route 53 B.AWS Certificate Manager (ACM) C.Amazon S3 D.AWS Shield E.Elastic Load Balancer F.Amazon GuardDuty Answer: ACD QUESTION 526 A user in account 111122223333 is receiving an access denied error message while calling the AWS Key Management Service (AWS KMS) GenerateDataKey API operation. The key policy contains the following statement: Account 111122223333 is not using AWS Organizations SCPs. Which combination of steps should a security engineer take to ensure that KMSUser can perform the action on the key? (Choose two.) A.Modify the key policy to include the key's key ID in the Resource field. B.Verify that KMSUser has no explicit denies for the GenerateDataKey action in its attached IAM policies. C.Verify that KMSUser is allowed to perform the GenerateDataKey action in its attached IAM policies for the encryption context. D.Ensure that KMSUser is including the encryption context key-value pair in its GenerateDataKey. E.Revoke any KMS grants on the key that are denying the GenerateDataKey action for KMSUser. Answer: AC QUESTION 527 A company is building an application on AWS that will store sensitive information. The company has a support team with access to the IT infrastructure, including databases. The company's security engineer must introduce measures to protect the sensitive data against any data breach while minimizing management overhead. The credentials must be regularly rotated. What should the security engineer recommend? A.Enable Amazon RDS encryption to encrypt the database and snapshots. Enable Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) encryption on Amazon EC2 instances. Include the database credential in the EC2 user data field. Use an AWS Lambda function to rotate database credentials. Set up TLS for the connection to the database. B.Install a database on an Amazon EC2 instance. Enable third-party disk encryption to encrypt Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volume. Store the database credentials in AWS CloudHSM with automatic rotation. Set up TLS for the connection to the database. C.Enable Amazon RDS encryption to encrypt the database and snapshots. Enable Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) encryption on Amazon EC2 instances. Store the database credentials in AWS Secrets Manager with automatic rotation. Set up TLS for the connection to the RDS hosted database. D.Set up an AWS CloudHSM cluster with AWS Key Management Service (AWS KMS) to store KMS keys. Set up Amazon RDS encryption using AWS KSM to encrypt the database. Store the database credentials in AWS Systems Manager Parameter Store with automatic rotation. Set up TLS for the connection to the RDS hosted database. Answer: D QUESTION 528 A company is developing a mobile shopping web app. The company needs an environment that is configured to encrypt all resources in transit and at rest. A security engineer must develop a solution that will encrypt traffic in transit to the company's Application Load Balancer and Amazon API Gateway resources. The solution also must encrypt traffic at rest for Amazon S3 storage. What should the security engineer do to meet these requirements? A.Use AWS Certificate Manager (ACM) for encryption in transit. Use AWS Key Management Service for encryption at rest. B.Use AWS Certificate Manager (ACM) for encryption in transit and encryption at rest. C.Use AWS Key Management Service for encryption in transit. Use AWS Certificate Manager (ACM) for encryption at rest. D.Use AWS Key Management Service for encryption in transit and encryption at rest. Answer: A QUESTION 529 A security team is implementing a centralized logging solution to meet requirements for auditing. The solution must be able to aggregate logs from Amazon CloudWatch and AWS CloudTrail to an account that is controlled by the security team. This approach must be usable across the entire organization in AWS Organizations. Which solution meets these requirements in the MOST operationally efficient manner? A.In each AWS account, create an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream that has a destination of Amazon S3 in the security team's account. Create a subscription for each Amazon CloudWatch Logs log group in each AWS account to the Kinesis Data Firehose delivery stream in the same account. For the organization, create a CloudTrail trail that has a destination of Amazon S3. B.In the security team's account, create an Amazon Kinesis Data Firehose delivery stream that has a destination of Amazon S3 in the same account. Create a subscription for each Amazon CloudWatch Logs log group in each AWS account to the Kinesis Data Firehose delivery stream in the security team's account. For each AWS account, create a CloudTrail trail that has a destination of Amazon S3. C.In each AWS account, create an Amazon Kinesis data stream that has a destination of Amazon S3 in the security team's account. Create a subscription for each Amazon CloudWatch Logs log group in each AWS account to the Kinesis data stream in the same account. For the organization, create a CloudTrail trail that has a destination of Amazon S3. D.In the security team's account, create an Amazon Kinesis data stream that has a destination of Amazon S3 in the same account. Create a subscription for each Amazon CloudWatch Logs log group in each AWS account to the Kinesis data stream in the security team's account. For each AWS account, create a CloudTrail trail that has a destination of Amazon S3. Answer: A QUESTION 530 A company needs its Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) volumes to be encrypted at all times. During a security incident, EBS snapshots of suspicious instances are shared to a forensics account for analysis. A security engineer attempting to share a suspicious EBS snapshot to the forensics account receives the following error: "Unable to share snapshot. An error occurred (OperationNotPermitted) when calling the ModifySnapshotAttribute operation: Encrypted snapshots with EBS default key cannot be shared" Which combination of steps should the security engineer take in the incident account to complete the sharing operation? (Choose three.) A.Create a customer managed CMK. Copy the EBS snapshot encrypting the destination snapshot using the new CMK. B.Allow forensics accounting principals to use the CMK by modifying its policy. C.Create an Amazon EC2 instance. Attach the encrypted and suspicious EBS volume. Copy data from the suspicious volume to an unencrypted volume. Snapshot the unencrypted volume. D.Copy the EBS snapshot to the new decrypted snapshot. E.Restore a volume from the suspicious EBS snapshot. Create an unencrypted EBS volume of the same size. F.Share the target EBS snapshot with the forensics account. Answer: CDE QUESTION 531 A company is hosting multiple applications within a single VPC in its AWS account. The applications are running behind an Application Load Balancer that is associated with an AWS WAF web ACL. The company's security team has identified that multiple port scans are originating from a specific range of IP addresses on the internet. A security engineer needs to deny access from the offending IP addresses. Which solution will meet these requirements? A.Modify the AWS WAF web ACL with an IP set match rule statement to deny incoming requests from the IP address range. B.Add a rule to all security groups to deny the incoming requests from the IP address range. C.Modify the AWS WAF web ACL with a rate-based rule statement to deny incoming requests from the IP address range. D.Configure the AWS WAF web ACL with regex match conditions. Specify a pattern set to deny the incoming requests based on the match condition. Answer: D QUESTION 532 A company plans to create individual child accounts within an existing organization in AWS Organizations for each of its DevOps teams. AWS CloudTrail has been enabled and configured on all accounts to write audit logs to an Amazon S3 bucket in a centralized AWS account. A security engineer needs to ensure that DevOps team members are unable to modify or disable this configuration. How can the security engineers meet these requirements? A.Create an IAM policy that prohibits changes to the specific CloudTrail trail and apply the policy to the AWS account root user. B.Create an S3 bucket policy in the specified destination account for the CloudTrail trail that prohibits configuration changes from the AWS account root user in the source account. C.Create an SCP that prohibits changes to the specific CloudTrail trail and apply the SCP to the appropriate organizational unit or account in Organizations. D.Create an IAM policy that prohibits changes to the specific CloudTrail trail and apply to a new IAM group. Have team members use individual IAM accounts that are members of the new IAM group. Answer: D QUESTION 533 A company has an IAM group. All of the IAM users in the group have been assigned a multi-factor authentication (MFA) device and have full access to Amazon S3. The company needs to ensure that users in the group can perform S3 actions only after the users authenticate with MFA. A security engineer must design a solution that accomplishes this goal with the least maintenance overhead. Which combination of actions will meet these requirements? (Choose two.) A.Add a customer managed Deny policy to users in the group for s3:*actions. B.Add a customer managed Deny policy to the group for s3:*actions. C.Add a customer managed Allow policy to the group for s3:*actions. D.Add a condition to the policy: "Condition" : { "BoolIfExists" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : false } } E.Add a condition to the policy: "Condition" : { "Bool" : { "aws:MultiFactorAuthPresent" : false } } Answer: CE QUESTION 534 A company uses Amazon RDS for MySQL as a database engine for its applications. A recent security audit revealed an RDS instance that is not compliant with company policy for encrypting data at rest. A security engineer at the company needs to ensure that all existing RDS databases are encrypted using server-side encryption and that any future deviations from the policy are detected. Which combination of steps should the security engineer take to accomplish this? (Choose two.) A.Create an AWS Config rule to detect the creation of encrypted RDS databases. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule to trigger on the AWS Config rules compliance state change and use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) to notify the security operations team. B.Use AWS System Manager State Manager to detect RDS database encryption configuration drift. Create an Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) rule to track state changes and use Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) to notify the security operations team. C.Create a read replica for the existing unencrypted RDS database and enable replica encryption in the process. Once the replica becomes active, promote it into a standalone database instance and terminate the unencrypted database instance. D.Take a snapshot of the unencrypted RDS database. Copy the snapshot and enable snapshot encryption in the process. Restore the database instance from the newly created encrypted snapshot. Terminate the unencrypted database instance. E.Enable encryption for the identified unencrypted RDS instance by changing the configurations of the existing database. Answer: DE QUESTION 535 A security engineer has been tasked with implementing a solution that allows the company's development team to have interactive command line access to Amazon EC2 Linux instances using the AWS Management Console. Which steps should the security engineer take to satisfy this requirement maintaining least privilege? A.Enable AWS Systems Manager in the AWS Management Console and configure for access to EC2 instances using the default AmazonEC2RoleforSSM role. Install the Systems Manager Agent on all EC2 Linux instances that need interactive access. Configure IAM user policies to allow development team access to the Systems Manager Session Manager and attach to the team's IAM users. B.Enable console SSH access in the EC2 console. Configure IAM user policies to allow development team access to the AWS Systems Manager Session Manager and attach to the development team's IAM users. C.Enable AWS Systems Manager in the AWS Management Console and configure to access EC2 instances using the default AmazonEC2RoleforSSM role. Install the Systems Manager Agent on all EC2 Linux instances that need interactive access. Configure a security group that allows SSH port 22 from all published IP addresses. Configure IAM user policies to allow development team access to the AWS Systems Manager Session Manager and attach to the team's IAM users. D.Enable AWS Systems Manager in the AWS Management Console and configure to access EC2 instances using the default AmazonEC2RoleforSSM role. Install the Systems Manager Agent on all EC2 Linux instances that need interactive access. Configure IAM user policies to allow development team access to the EC2 console and attach to the team's IAM users. Answer: D 2021 Latest Braindump2go SCS-C01 PDF and SCS-C01 VCE Dumps Free Share: https://drive.google.com/drive/folders/1AXkpMCMJWLJojvs373AvARrn12Yf6UKC?usp=sharing
스테디셀러 감사패 ◆ HN 2502
안녕하세요 하나크리스탈입니다. 오늘 소개해드릴 상패는 "써니패"입니다. 위 제품은 2015년에 제작되어 강정호 선수에게 수여된 기념 감사패입니다. 먼저 감사패의 크리스탈 모양을 살펴보면, 기본 사각형에 양쪽의 두 모서리를 컷팅하여 각을 살린 심플한 디자인입니다. 특정한 모양이 아니어서 일반적으로 널리 쓰일수 있는 스타일입니다. 기본 사각처럼 너무 단순하지 않고, 라운드처럼 너무 부드럽지도 않은 조금더 포멀한 디자인을 원하실 경우 무난하게 추천해 드릴수 있는 상패입니다. 크리스탈 속 새겨진 사진은 선수의 입체감이 잘 표현되지 않았지만 셀제로 보면 인물이 앞으로 돌출되어 더욱 입체적입니다. 2D 평면인 배경을 먼저 레이저를 찍고난 다음, 2.5D 입체인 인물과 야구공은 앞부분에 새깁니다. 글자와 로고도 평면이지만 로고는 몇겹으로 두께를 주어 마치 입체처럼 보입니다. HN 2502 HN 2502 (측면에서 본 모습) 같은 써니패여도 들어가는 내용에 따라 다른 느낌이 납니다. 위 제품은 삼천리자전거에 납품한 기념상패로 전국 매장에 배치하기 위해 제작되었습니다. 비스듬한 측면에서 바라본 사진을 보면, 상패의 모양이 좀더 구체적으로 잘 보입니다. 들어가는 내용이, 사진이 없는 로고와 글자뿐이어서 조금더 멋지게 연출하고자 로고에 입체감을 넣어보았습니다. 앞서 소개한 책상패나 써니패는 가격과 디자인이 실용적이라 많은 분들이 찾아주시는 제품입니다. 가격은 메인화면에서 <H>가 들어간 홈페이지 버튼만 누르면 바로 연결되어 확인가능하니 참고하세요! 강정호 상패처럼 사진이 입체로 들어가는 경우는 입체디자인 비용이 추가되며 삼천리 상패처럼 전체가 2D로 제작되는 경우는 별도로 추가되는 비용은 없습니다. 입체 디자인비용은 제품의 옵션에서 알수 있으니, 가격이 궁금하신 분들은 옵션을 차례대로 선택해 보시면 예상가격이 나옵니다. 잘 모르겠다 하시는 분은 아래로 바로 연락해주세요! 전화가 부담스러우신 분들은 카톡플러스로 문의하시면 됩니다! ---------------------- ☎ 관리자 연락처 : 010-9949-1649 (부재시, 010-9025-2530) ▶ 카톡 플러스 ID : hanacrystal ▶ 네이버톡톡 : 하나크리스탈 ▶ 이메일 : morekjh@hanmail.net (자료보내실 때 확인이 빠릅니다.) ▶ 홈페이지 : http://www.hanacrystal.com/
Employee Monitoring : Threat or Productivity Booster?
At organizations, monitoring and privacy invasion both coexist with business. Employers are authorized to understand where their money is going and how they can boost the production rate, leading to employee privacy intrusion. Why Do Companies Monitor Their Workers? Numerous business leaders practice various employee surveillance and monitoring to review their workers’ activity in the present arena.   The study reveals that around 80% of the largest organizations track their employees’ keystroke logs, emails, and more.  What Are the Different Types of Employee Monitoring? To prevent the misuse of time and boost safety, business leaders use various employee monitoring strategies.Some of the most famous among them are as followed: · Video Surveillance · Computer Screen Monitoring Tools · Secret Investigators and Operatives · Location Tracking Why Are Monitoring Tools Gaining So Much Attention? Believe it or not, over 60% of workers utilize the internet to explore useless stuff during their work time. Therefore, implementing employee monitoring software helps you track your employees’ activities effortlessly. Here are the key advantages of a monitoring utility: · Give Real-Time Analysis · Helps in Boosting Productivity · Assists in Employees Performance · Enhanced Security Which is the Best Employee Monitoring Tool? Finding the right tool is difficult; however, you cannot trust any random software. This is why we have come up with an innovative tool, i.e., WorkStatus.  Developed with innovative features, our tool specializes in tracking and security solutions. Some of its core features are: · Task management · Screenshot capturing · Time tracking · Productivity monitoring SOURCE :
The Use of Digital Signage: A Peek into the Future
Have you ever noticed the number of screens around us is increasing quickly? Previously, we only had a TV at home. And some had the luxury of a PC and monitor as well. But now, screens are everywhere. The route you take to reach the office has at least one or two screens. Advertising through digital signs has become common. Statistics say digital signage has a 47.7% effectiveness on brand awareness. Your workplace also has multiple screens. Hospitals, government offices, and even schools have screens today. Some are used for educational purposes while some help people to navigate their way. In short, the use of digital signage is prevalent today. Not just in one particular region or sector but all over the world, in every field. And one can only guess how the use of these screens will further grow in the future. Here’s a peek into the future of digital signage: AI-Based Automation Since digital signage has been used in different sectors, with little automation, it can bring revolution in different sectors. For example, a digital screen used in a school can display different types of content at different times of the day. Or signage used on the road to help people navigate, the same screen can show different directions one by one. In short, AI-based screens will pave the way to show appropriate advertisements at different times. And once AI has become intelligent enough to answer specific queries, digital signage will be used in the health industry, information technology, demographic advertising, etc. Use for Corporate Corporation The use of digital signage in a corporate world, for corporate communication, might not be a straightforward thing. But worldwide popular brands that employ thousands of people and have big offices can use these screens for corporate communication. PwC(a multinational professional services network of firms) has 2000 employees. They recently relocated their offices to Dublin. And to keep all of their employees up to date with the latest information, they installed 29 digital signs in high footfall locations throughout the 22,000 sq ft office complex. Now, their staff can get all the recent work-related updates as they walk to lunch or between meetings. And through these screens, the company can show people what their business is about and their workplace policies to the visitors. Touch Screen Innovation Since the rise of touch mobiles, human minds have become accustomed to touch screens. Imagine using a traditional mobile phone with a keypad, would you be able to deal with it now? Most probably not! And that’s why we will have more touch screens in the future. In fact, in some countries, they have already become quite common. People use these screens to get a cup of coffee, their favorite snacks, leave a customer review outside a shop, and much more. Digital Signage for Enhanced Branding The most common use of digital signage is an advertisement. You can boost your brand awareness campaigns by using digital signage at the relevant spots. Though they are still used for branding purposes but are not really common because of the price. However, in the future, digital signage will become flexible. You will have these screens available at different prices ( varying from quality to quality of the signage) and even smaller brands would be able to afford them. Live Streaming Live streaming of sports events has become common. You must have come across screens showing a live football or cricket match to passing by cars. And when the match enters crunch moments, you can imagine the traffic jam. Digital signage is still being used for live streaming purposes, though very rare. But in the future, more people will invest in these screens to livestream podcasts, sports events, and promotional content produced for the promotion of their brand. Intelligent Advertisement Intelligent advertisement can cut down your marketing expenses and increase your ROI to a great extent. Only if you could show your ads to the right people (males or females of a particular age who are more likely to be interested in your product), businesses will reap huge revenues. That’s where digital signage can make the difference. Imagine an individual walking into your store. The digital signage detects the face and because it’s intelligent, it can detect if the visitor is a male or female, his/her age, etc. And once it knows who the visitor is, it can automatically show him/her the products the visitor is more likely to buy. In the future, brands will invest heavily in AI. And artificial intelligence coupled with digital screens will pave the way for effective, ROI-driven marketing. Summary When it comes to the use of digital signage in the future, the possibilities are endless. One can only imagine the future with the current trends, and emerging technologies. However, one thing is for sure, digital signage will make a big difference. If you need one of such signages for your business in Dubai, get in touch with a reliable signage supplier in Dubai
2D-평면 레이져
레이져 각인이란, 투명한 크리스탈에레이져 빛을 쏘아 크리스탈 내부에 아주 미세한 점으로 흠집을 내어 그 점들이 모여 원하는 형상으로 표현되는 일종의내부에 찍히는 인쇄라고 할 수 있습니다. 먼저, 인물 사진이 레이져로 어떻게 찍히는지 알아보겠습니다. 아래 내용은 사진을 레이져로 찍기 전 단계의 과정입니다. (배경, 건물 등도 모두 이와같은 편집방법을 쓴다) 위와 같이 흑백으로 사진시안을 잡는 것은 크리스탈 자체가 무색 투명하여, 레이져 빛을 쏘면 크리스탈 내부가 미세하게 부서져 흰색점으로 표현되기 때문입니다. ▶ 2D인물 레이져 다음 사진은 위 과정으로 편집한 부모님 사진을 레이져로 찍은 제품입니다. 2D 평면으로 일반 사진을 흑백으로 인쇄한 느낌과 비슷합니다.  글자와 나눔의 하트모양 모두 평면으로 찍었습니다.  위와 같이 2D평면으로 레이져를 찍으면 오른쪽 사진과 같이 측면 모습도 평면이 됩니다. (2.5D반입체나 3D입체 카테고리로 들어가 옆면사진을 비교해 보세요~) ▶ 인물+배경이 들어간 2D 레이져 LED받침이 결합된 제품으로 파란색 조명을 켰을 때의 모습입니다. (*LED크리스탈 받침-하나크리스탈 자체개발 및 판매중) ---------------------- ☎ 관리자 연락처 : 010-9949-1649 (부재시, 010-9025-2530) ▶ 카톡 플러스 ID : hanacrystal ▶ 네이버톡톡 : 하나크리스탈 ▶ 이메일 : morekjh@hanmail.net (자료보내실 때 확인이 빠릅니다.) ▶ 홈페이지 : http://www.hanacrystal.com
Cell-based Assays Market Expected to Reach $22.0 billion by 2025
The growing preference for cell-based assays in drug discovery, increasing funding for cell-based research, and growth in the number of drug discovery activities are the key factors supporting the growth of the market.   The cell-based assays market is projected to reach USD 22.0 billion by 2025 from USD 14.9 billion in 2020, at a CAGR of 8.1% during the forecast period. However, the growth of the market is likely to be restrained by factors such as the high cost of instruments, restrictions on reagent use, and the lack of infrastructure for cell-based research in emerging economies.  Due to the pandemic, companies have scaled up R&D efforts to develop a vaccine and drugs against the SARS-CoV-2 virus. Vaccine-related research activities in pharmaceutical & biotechnological companies, research centers, and academic research institutes are considered essential and have been largely unaffected in operations and output.  The players operating in the market are altering their long-term and short-term growth strategies by tapping into opportunities prevalent in the research market by developing innovative products to combat the pandemic. The increased demand for research on COVID-19 has created a large scope for cell-based 45 assays in viral infection research, vaccine development, and overall drug discovery for both researchers and laboratories.  Download PDF Brochure @ https://www.marketsandmarkets.com/pdfdownloadNew.asp?id=119917269 Cell-based assays are employed to shorten the time and increase the throughput needed for these assays. This has significantly increased the demand for cell-based assays to provide an early indication of the toxicity characteristics of the drug candidates.  Cell-based assays are key components in the drug development process. Cell-based assays have several advantages over in vitro biochemical assays. They offer consistent tissue-specific responses in a biologically relevant microenvironment as opposed to biochemical assays.  It is also not possible to prepare or purify every target for biochemical measurement, which is a major factor limiting the applications of biochemical assays. As a result, pharmaceutical & biotechnology companies as well as CROs are replacing biochemical assays with cell-based assays for their lead identification and optimization processes in drug discovery.  The prominent players operating in the cell-based assays market are Danaher Corporation (US), Thermo Fisher Scientific (US), Merck KGaA (Germany), Becton, Dickinson and Company (US).  Research Developments Analysis 1. In 2020, Danaher Corporation (US) launched ImageXpress Micro-confocal High-content Imaging System. 2. In 2020, Thermo Fisher Scientific (US) acquired Phitonex, Inc. (US). The acquisition of spectral dye platform manufacturer Phitonex will enable Thermo Fisher to offer greater flow cytometry and imaging multiplexing capabilities in protein and cell analysis research. 3. In 2020, Charles River Laboratories entered into a multi-year drug discovery collaboration with Karuna Therapeutics, a US-based CRO, to expand its drug discovery capabilities. 4. In 2020, Danaher Corporation completed the acquisition of GE Healthcare’s biopharma business and was renamed as Cytiva. 5. In 2018, Lonza Group AG (Switzerland) established its Collaborative Innovation Center in the new Life Science Park on the outskirts of Haifa, Israel. This center focuses on the R&D projects of Lonza’s Pharma Biotech & Nutrition segment.
Essentiële inzichten voor badkamerverlichting
Tegenwoordig willen mensen alles perfect en uniek, of het nu gaat om hun gordijnontwerp of badkamerverlichting. Badkamers zijn niet alleen beperkt tot utilitaire kamers, ze zijn veel meer. De plek waar een persoon zijn / haar geest ontspant onder de douche of in de badkuip,waar ze hun favoriete liedjes zingen en nog veel meer. Daarom moet de plaats op elke hoek de vereiste verlichting hebben om de badkamer rustiger te maken. Voordat u naar uw lokale partner gaat om badkamerverlichting te kopen, geven we u essentiële inzichten die u zullen helpen bij de aankoop van badkamerverlichting. Hieronder worden enkele punten genoemd die als leidraad dienen voor de aankoop van badkamerverlichting. Inzichten voor badkamerverlichting ● Algemene verlichting Elke badkamer heeft een plaats waar de spiegel wordt bevestigd die wordt gebruikt voor het scheren of voor het aanbrengen van make-up. Daarom heeft zo'n type gebied extra verlichting en focus nodig. ● Badverlichting / boven de douche Deze soorten verlichting moeten hun eigen aparte schakelaars en aansluitpunten hebben. Als u zich scheert terwijl u een bad neemt, moet u goed licht boven uw hoofd hebben. Voor dit doel zou de elektricien nodig moeten zijn om lichten te installeren, aangezien natte handen kunnen worden gebruikt om lichten aan of uit te schakelen. Daarom moeten veiligheidskabels worden gebruikt om situaties zoals brand of elektrocutie te voorkomen. ● Accentverlichting Accentverlichting vereist dat professionals ze installeren of repareren. Ze zijn het beste om het unieke ontwerp of kunstwerk van uw muren te verlichten. Dit soort lampen zorgen voor extra laagverlichting in de badkamers. ● Diversen Andere dingen zoals het type lamp en het wattage dat u gebruikt, zijn ook van vitaal belang. Het gebruik van helderwitte bollen verdient de voorkeur om verschillende tinten die op het gezicht verschijnen te vermijden. Als u dagelijks of vaak make-up gebruikt, zijn witte bollen de geschikte optie voor u. Laatste opmerking Als u nu inzicht heeft gekregen in de badkamerverlichting, zorg er dan voor dat de lampen op de juiste en nauwkeurige plaats moeten worden geplaatst, afhankelijk van de behoefte. Kies altijd verstandig een plaats waar u een verscheidenheid aan lampen kunt kopen, zoals straatverlichting, kamerverlichting, enz. Naast het ontwerp en de verlichting van de badkamer is veiligheid ook absoluut noodzakelijk, dus huur een elektricien in voor het plaatsen van lampen en gebruik hoogwaardige kabels om ervoor te zorgen veiligheid.
Hoe maak je een statement met moderneplafondlampen?
Mensennegerensteeds vaker de plafondverlichting, maar het is een van de meestessentiëleaspecten van interieurontwerp. U zouplafondlampenkiezen die goedbijuwbinnenruimtepassen. Van LED-paneel enaan het plafond gemonteerdeplafondlampen tot spoorverlichting, de keuze is ongelofelijkgroot. Een statement maken in je huis, betekentniet direct dat je moetkiezenvoorgigantischeplafondlampen die je interieur kunnenovermeesteren. Verschillendesoortenmoderneplafondlampen Hieronderstaan enkele van de meestvoorkomendeenpopulairesoortenplafondlampen: - 1. Semi-inbouw / inbouwplafondlampen Dit type verlichtingwordt op de plafonds gemonteerd of gespoeld. Het kanlijkenalsof het lichtvanaf het plafond uitstraalt. Wil je directeverlichting, ga dan voorinbouwplafondlampen. 2. Kroonluchters Ditsoortklassiekeontwerpenwordenmeestalgebruikt in hotels entegenwoordigook in huizen om een charmante sfeertecreëren. Erzijntal van geavanceerdeoptiesenontwerpen op de marktverkrijgbaar. Hoe moet u plafondarmaturenkiezen? Heteerstedat u moetdoen, is het plafondlichtidentificerenenbeoordelen. Houdookrekening met het doelen de vereisten van de plafondverlichting. Ditzal u helpen het type plafondlamptevindendat u nodigheeft: - Bijvoorbeeld:- 1. Als u een van degenen bent die op zoek is naaromgevingsverlichting, zoek dan naarplafondlampen die effectieveomgevingsverlichtingbieden. Onthouddatdezearmaturenrelatiefgoedzijnvoorgrotereruimte. 2. Als je wilt dat je plafondlamp het middelpunt van je kamer is, moet je kiezenvooreenmajestueuzekroonluchter. 3. Als u het specifiekegebied, de locatie of het deel (beeldjes of kunstwerken) wilt markeren, moet u accentverlichtingkiezen. 4. Als u ietsnodigheeftdat u met het bestedoelkandienen, ga dan voorhanglampen. Tot slot! Laat uwcreatieveideeënvloeienenmengze met plafondlampen om een effect tecreërendat u van plan bent tebereiken. Maar zorgervoordat u eenleverancierkiest die geassorteerde statement-making plafondlamp enaanbiedt.
Refurbished Medical Equipment Market is Set to $21.2 billion by 2025
The growth of the global refurbished medical equipment market can be attributed to factors such as hospital budget cuts, a large inventory of used or old medical devices, rising demand for capital-intensive diagnostic imaging equipment, e-commerce platform enhancing the ease of purchase of refurbished medical equipment, growing preference for eco-friendly products, an increasing number of diagnostic centers & hospitals, and the growing opportunities in emerging economies.  However, factors such as stringent regulations on the import and use of refurbished medical devices in certain countries, lack in the standardization of policies for the use & sale of refurbished devices, increase in the influx of low-cost new medical devices, and the negative perception about the quality of refurbished medical devices are expected to restrain the market growth. Furthermore, the growth of the market is expected to be slowed temporarily due to the COVID-19 pandemic during the forecast period.  The refurbished medical equipment market is segmented into medical imaging equipment, operating room & surgical equipment, patient monitors, cardiology equipment, urology equipment, neurology equipment, intensive care equipment, endoscopy equipment, IV therapy systems, and other medical equipment.  Download PDF Brochure @ https://www.marketsandmarkets.com/pdfdownloadNew.asp?id=770 The rising demand for diagnostic imaging procedures, the high price of new medical imaging equipment, a growing number of target diseases, widening application of diagnostic imaging procedures, regulatory approvals in using refurbished medical equipment, low purchasing power in emerging economies, and established & government validated refurbishment processes adopted by major OEMs are factors expected to drive the growth of this market segment in the coming years.  The hospitals' segment accounted for the largest share of the market in 2019. The rising adoption of refurbished medical equipment, increasing focus of hospitals on providing affordable treatment and care, and growing emphasis on high returns on investment are some of the key factors driving the growth of this market.  The Asia Pacific market is estimated to grow at the highest CAGR during the forecast period. This can be attributed to the large patient pool in the region, increasing privatization in the healthcare sector, huge patient population base, and high demand for refurbished medical equipment by low-budget hospitals and clinics.  Research Developments 1. In 2020, Siemens Healthineers (Germany) and Hamilton Health Sciences (Canada) have signed a 15 years contract that can be extended by another 10 years to provide comprehensive services for the latest imaging equipment at Hamilton Health Sciences hospitals in Canada. The deal size was approximately USD 192 million. 2. In 2019, US Med-Equip (US) acquired Medical Support Products (US) to increase the capability, national expansion, and provide greater product and service solutions across the US. 3. In 2019, Avante Health Solutions opened a new Charlotte facility in North Carolina, US. This will house three business divisions of the company viz., Avante Diagnostic Imaging, Avante Oncology, and Avante Ultrasound. 4. In 2018, Koninklijke Philips (Netherlands) acquired AGITO Medical (Denmark), strengthening its refurbished medical equipment portfolio of products, parts, and services. 5. In 2017, US Med-Equip  (US), and the Owner-Research group (US) signed a partnership to augment the economy and medical equipment products and services across hospitals in the US.
크리스탈 기념품 #3D레이저 LED조명 상패 (2)
안녕하세요, 하나크리스탈에서 자체 개발 제작한 #LED조명 상패를 오늘도 소개해보려 합니다. 많고 많은 크리스탈 상패들 속에서 자체적으로 고안한 하나크리스탈만의 LED조명 상패이니만큼 앞으로도 꾸준히 많은 분들께 보여드릴 예정입니다. 최고 강점은 시중에 흔히 있는 플라스틱이 아닌, 블랙크리스탈 소재라는 점! 기억해 주세요. 이번에 보여드릴 제품은 군부대에서 주문해 주신 #전역기념패 였는데, #크리스탈상패 안에 들어가는 문양을 반입체로 디자인 작업하여 레이저로 새겨넣었습니다. #3D입체 는 앞,측면,후면 모두 입체적으로 보이게 작업이 되는 한편, #2.5D반입체 는 앞면 사진 한장으로 입체적으로 보이게끔 작업하여 후면의 입체표현은 생략됩니다. (2.5D 라는 표현은, #2D 평면과 #3D 완전입체와 구분하기 위해 하나크리스탈에서 편의상 사용하는 용어임을 참고하세요) 그러면 반입체가 어떻게 보이는지 다음 제품 사진으로 보여드리겠습니다. HNL 2236 (조명을 켜지않은 모습) 위의 사진은 LED조명을 아직 켜지 않은 사진입니다. 측면에서 비스듬히 보면 독수리의 얼굴과 날개, 그리고 해골 등이 모두 높낮이가 다른 입체감이 느껴진답니다. 우선 조명을 켰을때의 모습을 감상해 주세요. 조명은 흰색부터 붉은색, 파란색, 녹색 계열의 7가지 색상으로 변환되며 #조명등 의 점멸방식 또한 여러가지로 선택가능합니다. 상부 크리스탈 내부에는 레이저로 입체디자인과 글자 등이 새겨져 있고 하부 조명받침의 크리스탈 표면에는 글자를 #UV인쇄 로 찍었습니다. 위의 측면에서 찍은 사진을 보면 입체감을 약간이나마 느낄수 있는데, 실제로 봐야만 입체감이 더욱 선명하게 잘보입니다! 옆면과 뒷면이 잘 보이게끔 찍어본 사진입니다. 사진의 빨간 동그라미 부분이 버튼인데, ON/OFF 부터 조명컬러 변환, 점멸방식 변환, 충전 모두 가능한 편리한 멀티버튼장치입니다. #LED상패 #전역패 소개는 이상으로 마치려고 합니다만, 다른 디자인이 들어가는 같은 제품은 느낌이 또 달라지므로 앞으로도 쭉~ 소개해 드릴께요~ 궁금한 점이나 가격 등은 인터넷 쇼핑몰과 문자, 카톡 등 문의 부탁드립니다. 감사합니다. 하나크리스탈이었습니다! ---------------------- ☎ 관리자 연락처 : 010-9949-1649 (부재시, 010-9025-2530) ▶ 카톡 플러스 ID : hanacrystal ▶ 네이버톡톡 : 하나크리스탈 ▶ 이메일 : morekjh@hanmail.net (자료보내실 때 확인이 빠릅니다.) ▶ 홈페이지 : http://www.hanacrystal.com/
Feiten die u moet weten over badkamerverlichting
Bent u op zoek naar kwalitatief goede LED-lampen? Wat zijn de valkuilen bij het kopen van LED-verlichting? Badkamerverlichting kan de best mogelijke verlichting geven die u nodig zou hebben zonder hetzelfde vermogen te gebruiken als halogeen- of gloeilampen. Geschiedenis De LED-lampen dateren uit 1907. Het werd geïntroduceerd door de Britse natuurkundige, hij verklaarde dat het siliciumcarbide gemakkelijk licht kan geven. De door hem gecreëerde LED was rood van kleur. Later in 1962 maakte Nick Holonyak, GE-wetenschapper, de primaire LED-zichtbare lichten. Kostenvariatie Het was extreem dichtbij een enkele LED van €200. Met de nieuwe innovatie en vooruitgang zijn de productiekosten van deze lampen veel gedaald. U kunt ze dus tegen een passende prijs krijgen. Hieronder staan in deze blog enkele punten die u in overweging moet nemen: - 1. De artikelen kopen zonder te focussen op belangrijke specificaties Het is altijd essentieel om een artikel te onderzoeken voordat u het koopt. De belangrijkste motivatie om dit te doen is om de items te vergelijken. Bovendien krijgt u ook inzicht in hoe goed uw product op de markt concurreert. 2. Kies voor de garantie Welk model u ook besluit om uw LED-lampen te kopen, bijvoorbeeld in een online winkel of andere verkopers in de buurt, zorg ervoor dat u de artikelen koopt die onder de garantieperiode vallen. Neem contact op met de verkopers die gedurende een bepaalde periode garantie bieden. Zoek naar verkopers die een uitgebreider tijdsbestek bieden. Waarom? De fabrikanten geven niet erg lang garantie als ze weten dat hun product een jaar of twee meegaat. Inpakken !! Tot slot hopen we dat u wellicht nu begrijpt hoe de ontwikkelingen van LED-lampen is en hoe goed u deze kunt gebruiken. Ga voor de fabrikanten / leveranciers die zijn opgezet en de bekendheid hebben om duurzame en consistente artikelen te vervoeren. Ze zijn aanwezig op de markt omdat ze de ideeën van hun klanten en hun perspectief begrijpen en het artikel overbrengen dat het beste bij hen past. Maak vandaag nog contact met de bestsellers en breng uw bedrijf naar een hoger niveau en behaal gigantische voordelen !!
Growing Support and Collaboration for Developing OTC Tests
 The growth of the OTC tests market is mainly driven by the rising prevalence of target diseases and disorders, such as diabetes and infectious diseases, both prominent ailments across the globe that require rapid and effective testing.  Growth in this market can be attributed to factors such as the increasing number of HIV-infected individuals across the globe, coupled with increasing availability and awareness about HIV OTC testing in emerging markets such as India, Brazil, and China.   The lateral flow assays segment is projected to grow at the highest rate in the market, by technology. In the past few years, the lateral flow assay POC testing market has grown significantly due to the increasing adoption of LFA testing products in-home care.   Download PDF Brochure @ https://www.marketsandmarkets.com/pdfdownloadNew.asp?id=78819178 The Asia Pacific is estimated to grow at the highest CAGR during the forecast period. The high growth in this regional segment is majorly attributed to the increasing patient population base and the growing prevalence of infectious diseases.  Key market players The key players operating in the global Over The Counter/OTC test industry are OraSure Technologies (US), Roche Diagnostics (Switzerland), and i-Health Lab (US). A majority of the leading players in the market focus on both organic and inorganic growth strategies such as collaborations, partnerships, acquisitions, and agreements to maintain and enhance their market shares in the OTC tests market.  Research Developments: 1. In 2019, SD Biosensor launched STANDARD GlucoNavii GDH for blood glucose monitoring. 2. In 2019, LabStyle Innovations entered into an agreement with Better Living Now (BLN) for the distribution of its Blood Glucose Monitoring System and the DarioEngage digital health platform. 3. In 2018, DarioHealth partners with Byram Healthcare to further expand insurance health coverage for consumers in the US. 4. In 2016, Sinocare acquired PTS Diagnostics, to strengthen its product portfolio and accelerate future growth in the diagnostic testing market. 
Growth in Stem Cell and Neurobiology Research are Expected in Cell Surface Markers
The largest regional market for cell surface markers is primarily driven by the increasing number of R&D activities and the growing use of cell surface markers in personalized medicine and drug discovery & development. However, the market in Asia is estimated to grow at the highest CAGR during the forecast period. The high growth of the Asian market can be attributed to the increasing number of life sciences research activities and government initiatives to boost the biotechnology and pharmaceutical industries in several Asian countries.  Clinical Applications Segment is Expected to Grow at the Highest CAGR During the Forecast Period Based on application, the cell surface markers market is segmented into research applications and clinical applications. The clinical applications segment is expected to witness higher growth during the forecast period primarily due to the rising prevalence of cancer and the increasing adoption of cell surface markers in cancer treatment. Hospitals & Clinical Testing Laboratories use Cell Surface Markers for the Diagnosis of Various Diseases On the basis of end-user, the cell surface markers market is segmented into academic & research institutes, hospitals & clinical testing laboratories, and pharmaceutical & biotechnology companies. The hospitals & clinical testing laboratories segment is expected to register the highest CAGR during the forecast period. The increasing incidence of chronic diseases such as cancer and HIV is expected to boost the demand for cell surface markers in hospitals & clinical testing laboratories in the coming years. North America is expected to be the largest regional market for cell surface markers in 2018 The global cell surface markers market is segmented into four major regions, namely, North America, Europe, Asia, and the Rest of the World. In 2018, North America is expected to account for the largest share of the market. The large share of the North American market is attributed to factors such as the increasing number of R&D activities and the growing use of cell surface markers in personalized medicine and drug discovery & development.   Download PDF Brochure @ https://www.marketsandmarkets.com/pdfdownloadNew.asp?id=216278622 Key Market Players The cell surface markers market is highly fragmented in nature, with several big as well as emerging players. Prominent players in this market include Thermo Fisher Scientific (US), QIAGEN N.V. (Netherlands), Becton, Dickinson and Company (US), F. Hoffman-La Roche (Switzerland), Bio-Rad Laboratories (US), Danaher Corporation (US), Abcam (UK), GenScript (China), BioLegend (US), Cell Signaling Technology (US), Merck KGaA (Germany), and Bio-Techne (US). Abcam is one of the prominent players operating in the cell surface markers market. The strong position of the company in this market can be attributed to its robust product portfolio. The company has a strong geographical presence in the European and Asia Pacific markets with its manufacturing facilities in the UK, Japan, and China. The company also has significant market presence in the US and Latin America. Thermo Fisher Scientific is another leading player in the cell surface markers market. The company’s strong brand recognition and extensive product portfolio in this market are its key strengths. To maintain its leading position in the market, the company adopts organic as well as inorganic growth strategies such as acquisitions and expansions.  Research Recent Developments Analysis 1. In 2018, Thermo Fisher Scientific acquired the Advanced Bioprocessing business of Becton, Dickinson and Company. This will be integrated into the Life Sciences Solutions segment of Thermo Fisher. 2. In 2018, Abcam entered into an exclusive license agreement with Roche. Under this agreement, the product portfolio of Spring Bioscience Corporation has been licensed to Abcam for research use only (RUO) applications. 3. In 2018, QIAGEN opened its new shared service center in Manila—QIAGEN Business Services (QBS). QBS will provide services related to supply chain management, customer care, accounting, technical services, and other sales support activities to QIAGEN'S global operations.
Is LPD Interactive Video Wall Display Shaping a New Future?
If anyone said that the majority of a person’s day time will be spent in front of a screen, then no one would have believed that. Presently, an average human spends almost half of their awake time in front of some kind of screen; be it in their home or office. No doubt, the quality and the projection of these screens have improved drastically. Starting from TFT screens to AMOLED or even foldable screens, technology has helped in changing how we look at the screen. Recently, there has been a new breakthrough in video wall display: The Laser Phosphor Display or LPD. Excellent picture quality with natural colors and great viewing angles is what LPD is all about. The real question is whether this Laser Phosphor Display is capable of bringing a revolutionary change in the world? Let’s find out. 1. How Much Energy Does It Consume? When it comes to video wall displays, then everybody knows that they consume energy to function. The first question that pops in everybody’s mind is how much energy does it consume? The LPD’s are far more efficient than other video wall displays in the market. By eradicating the use of any additional cooling mechanism, this display can save up to 20% more energy. 2. What About its Viewing Angles? Viewing angles play a significant role in deciding the quality of a screen, especially when it has a massive size. Low viewing angles can deteriorate the viewing experience of the person. LPD’s have a wide viewing angle of 178­° along with a 1000000:1 contrast ratio. To make the viewing experience even richer, the video wall display can produce more than 1 billion colors. 3. Is the Screen Robust? No matter how good features a gadget offers, if it is not robust, then it will all be put to waste. Laser Phosphor Display is a rolling display, yet it has a strong screen that comes with a scratch-resistant polycarbonate surface. Apart from that, it has a shelf life of over 60K hours making it one of the most long-lasting displays on the market. 4. What More Can It Offer? People are never satisfied and always crave or more. LPD is the perfect display for all such people as they provide endless features to such people. From a bezel-less display to a unique foldable design, it has all these things that can satisfy the needs of people. Not to forget the interactive options that allow users to interact with the video wall display by using mobile devices, touch, and even gestures. Whether it is used in private theatres or inside a workplace, Laser Phosphor Display is sure to provide a unique interactive display experience to the viewers. With all these distinctive features, this display is surely the much-awaited breakthrough the industry needed. The entire technology was designed by keeping in mind the future aspects, shaping a new future for screens in the world. Prysm is the entity that came up with the idea and is constantly developing it to meet the needs of the future.
Quantum LED Grow Lights Buyer's Guide
by lumiyou on August 04, 2021 Quantum LED Grow Lights Buyer's Guide In recent years, new LED lighting technology has developed rapidly. As the fourth generation of new lighting source, LED has many characteristics different from other electric light sources, which makes it become the first choice of energy-saving and environmental protection light source. LED plant growth lamp with LED as the lighting body, can be used in the lack of sunlight in the environment, to meet the photosynthesis of plants to provide the required light conditions, so that plants can better growth and development. LED lamps have strong roots, promote, adjust the flowering period, color, promote fruit ripening, color, improve the taste and quality, and other functions. YouLumi Quantum LED Grow Lights are more powerful and efficient. They also cost less. They save electricity and generate less heat. The less heat allows the plant lamp to be closer to the plants without the fear of them being scorched. So LED lights can effectively promote the better growth of plants, so LED plant growth lights are widely adopted in the world. YouLumi Quantum LED plant lamps also have the following characteristics: a variety of wavelength types, just in line with the spectral range of plant light synthesis and light morphology; Spectrum width of half-width can be combined according to the need to obtain pure monochromatic light and composite spectrum; It can focus the light of specific wavelength to illuminate crops evenly. It can not only regulate the flowering and setting of crops but also control the plant height and plant nutrients. The system produces less heat and takes up less space. It can be used in a multi-layer cultivation stereo combination system to realize low heat load and small production space. Setting Up a panel YouLumi LED Grow Light. Don’t require you to put anything together, unlike other lamps that require you to assemble a reflector and ballast. The installation steps are as follows   Take out the grow light from the packing Use the rope clip hanger to hang the grow light above the plants, adjust the height Plugin your lights into their power outlets and turn on the grow lights. YouLumi Quantum LED Grow Lights serial products power: 120W, 240W, 320W, 450W, the grow light use Osram red light beads( 660nm) and high efficient white light beads (our company uses Seoul 3030 3500K white light or domestic famous brand 2835 white light),the PPE reach to 2.66 μmol / J; OSRAM 3030 Red Light Bead is recognized as the best light bead in the plant lighting industry for red light penetration and uniformity, and its light decline meets the LM80 requirement. And white light beads, promoting the growth of plants are also the most significant effects. The led grow lights is with the advanced full-spectrum technology , provides the exact LED grow lighting that your plants need for tremendous growth, effective for every developmental stage. Power supply and heat sink Reliable drivers ( Sosen power drivers)are safer and last longer, others, the power bracket isolates the power supply from the heat sink, so that the power supply has a lower temperature and long life in operation. the high-strength aluminum heating plate(the thick 4 mm aluminum heat sink)  can maintain a low working temperature and is not easily deformed. High-quality products bring the highest cost performance. No fan noise-free design will make your growing life easy and quiet. Waterproof Fair waterproofing(Rating: IP64), the high-quality waterproof connector for cables, Glue cover process coating on chips boards. Quality components mean the grow light can use plants grow environment lasts longer, but they also save you money. Dimming The dimmer knob can adjust the brightness of the light for different growth periods of plants.  the grow light uses a 0-10V source of dimming function to control PPFD to meet every growth stage of plants, which are the best replacement for traditional halogen lamps and sodium lamps. Apply to Greenhouse, Vertical farming, Plant cultivation, and so on. Application suggested hanging distance and lighting time stagedistancetime /daywattage inchcentimeter seeding39--48100-1208-12H on25%-50% Vegetative24--3061-7610-14H on75% flowering6--1815-4612-16H on75%-100% https://www.youlumistore.com/collections/led-grow-lights/ https://www.youlumistore.com/blogs/grow-lights/quantum-led-grow-lights-buyers-guide
눈호강 제대로 시켜주는 LED 기념품 & 기념문진
오늘은 예전에 소개해 드렸던 LED 크리스탈 조명받침을 활용하여 제작한 #기념품 ( #기념패 #기념문진 ) 을 소개해 드릴께요~ 먼저, 하나크리스탈에서 주기적으로 꾸준히 나가는 #서대문형무소 와 #독립문 을 입체로 넣은 기념패입니다. 조명을 켜기 전 모습으로 전체가 크리스탈로 되어 있어 고급스러우며, 받침의 상판이 노란컬러의 크리스탈로 조명을 안켜도 화사합니다. 제품번호 HNL 3350 서대문형무소&독립문 LED기념문진 제일 윗부분은 서대문형무소의 전체 전경을 입체로 새겨넣었고 가운데 부분에는 독립문이 입체로 들어가 있습니다. 사진상으로는 자세히 보이진 않지만 독립문의 벽돌재질도 잘 표현되어 있답니다~ LED 크리스탈 조명받침의 전면에는 황동 부식판에 문구 등을 새겨 넣을 수 있으며, 부식판없이 직접 크리스탈에 새기는 것도 가능합니다. LED 조명받침 & 리모컨 조명을 켠 모습들입니다. 컬러는 리모컨에 있는 색상 버튼으로 원하는 색으로 켤수 있습니다~* 리모컨으로 ON/OFF 그리고 색상, 점멸방식, 밝기의 강약 등등 모두 조절가능합니다. LED 조명받침의 다양한 컬러들 LED 조명받침 아랫부분 모습 다음은 조명 켜는 방법입니다. 매우 간단합니다^^ 바닥부분에 있는 조명장치를 조금만 돌리면 붉은 불이 켜집니다. 이 상태에서 리모컨으로 조절하시면 OK~ ! 주의사항.. 조명을 사용하지 않을 때에는 꼭 원래대로 풀어서 빨간불을 꺼 줍니다. (건전지가 방전되는 것을 막기위함입니다) 같은 모델에 다른 디자인이 들어간 제품입니다. 조형물을 입체 3D로 새기면 정말 멋진 기념품이 되겠죠?! 다양한 로고를 컬러로 새겨넣었네요. 크리스탈 속에 레이저 각인으로 글자를 넣을수도 있습니다. 서대문형무소&독립문 기념품은 정기적으로 다량 발주되고 있어, 이렇게 여러개를 모아서 작업합니다. 상부의 크리스탈에 레이저를 먼저 찍은 후, LED크리스탈 받침과 접착시켜 일체화된 제품이 탄생됩니다. UV특수본드를 발라두고 여러개를 한꺼번에 모아 UV빛을 쐬어 줍니다. 그러면 10초도 안되어 단단하게 붙어버린답니다~ UV전용 특수본드로 UV빛을 쐬어 주면 크리스탈이 매우 단단하게 접착됩니다 제품가격 안내 *1개 \110,000 (부가세포함) 10개 이상의 다량주문시 가격 내려드립니다 :) * 3D입체 디자인 비용은 별도이며 디자인에 따라 비용차이가 있습니다. (일반적으로 10-15만원) 위 제품처럼 모두 같은 디자인의 경우, 디자인비용은 한번만 청구됩니다. * 2D 평면 레이저는 무료로 해드립니다 :) ---------------------- ☎ 관리자 연락처 : 010-9949-1649 (부재시, 010-9025-2530) ▶ 카톡 플러스 ID : hanacrystal ▶ 네이버톡톡 : 하나크리스탈 ▶ 이메일 : morekjh@hanmail.net (자료보내실 때 확인이 빠릅니다.) ▶ 홈페이지 : http://www.hanacrystal.com