TVTC
1+ Views

Kho bạc Nhà nước Quảng Nam chuyển đổi hệ thống theo TCVN ISO 9001:2015

Thực hiện chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại Công văn 2451/KBNN-VP ngày 21/5/2021 về việc hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, trong tháng 6 năm 2021 KBNN Quảng Nam đã triển khai hoàn thành việc chuyển đổi, áp dụng và công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Nhận thức đầy đủ mục đích cũng như lợi ích của HTQLCL, theo yêu cầu và chỉ đạo của KBNN, từ năm 2013, KBNN Quảng Nam đã xây dựng và triển khai hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001. Hàng năm KBNN Quảng Nam tiếp tục duy trì áp dụng và thường xuyên cập nhật, cải tiến phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong từng giai đoạn phát triển. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, có thể khẳng định việc triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trên các lĩnh vực hoạt động của KBNN Quảng Nam đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ đáng kể cho việc công khai, minh bạch, cụ thể hóa quy trình, thủ tục giải quyết công việc.

Xây dựng hệ thống đạt chuẩn chứng nhận ISO 9001 giúp KBNN phân tích bối cảnh của tổ chức, từ đó, nhận diện và kiểm soát tốt các rủi ro, đưa ra các định hướng chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn, giảm bớt các thủ tục giấy tờ, giúp các tổ chức áp dụng một cách linh hoạt và tinh gọn về mặt hệ thống đáp ứng ngày càng cao sự hài lòng của khách hàng.

Căn cứ Mô hình khung của KBNN, KBNN Quảng Nam đã tập trung rà soát, cập nhật và chuyển đổi hệ thống HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Kết quả, đến ngày 28/6/2021 KBNN Quảng Nam đã hoàn thành việc chuyển đổi và Quyết định ban hành Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động thuộc phạm vi quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Về cơ bản, Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã được Công bố tại các đơn vị trực thuộc KBNN Quảng Nam là tài liệu tổng quát giới thiệu hoạt động; cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và các quá trình của cơ quan; nêu cách để cơ quan đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, để thủ trưởng và cán bộ chủ chốt của đơn vị làm cơ sở điều hành hệ thống quản lý chất lượng của mình. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao các đơn vị đã thống nhất xây dựng chính sách chất lượng với phương châm: Về mặt quản lý nhà nước theo hướng “Tinh gọn - Hoạt động hiệu lực, hiệu quả - Chuyên nghiệp – Tận tâm”; Về cung cấp dịch vụ hành chính công theo hướng “Công khai – Minh bạch – Kịp thời – Đúng luật”. Theo đó Lãnh đạo và tập thể cán bộ công chức các đơn vị cũng đã cam kết: Thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật; Liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ hành chính công; Không ngừng hướng tới sự hài lòng của khách hàng; Sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đặc biệt, năm 2021 các đơn vị đã tập trung xác định Mục tiêu chất lượng quan trọng là: Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN giao; Chất lượng giải quyết công việc theo hồ sơ (hồ sơ hợp lệ) được thực hiện 100% theo đúng trình tự quy định của các quy trình quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 đang áp dụng.

Hy vọng với tính ưu việt của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của đơn vị trong giai đoạn mới.Thời gian đến, KBNN Quảng Nam sẽ tiếp tục duy trì, cải tiến và thường xuyên cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động nghiệp vụ, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính; thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo hằng năm để đảm bảo HTQLCL phù hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, quy định của pháp luật cũng như thực tế công tác của đơn vị, tạo ra một phương pháp làm việc khoa học, mang tính hệ thống, tăng cường tính giám sát, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, hướng đến sự hài lòng của các tổ chức cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN Quảng Nam.

Để được tư vấn ISO 9001, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Thư Viện Tiêu Chuẩn theo số hotline 0948.690.698
TVTC
KNA Cert thấu hiểu vai trò quan trọng, xu thế thời đại của việc áp dụng tiêu chuẩn vào nhà máy, xí nghiệp nên mong muốn cung cấp thật sát nhất, gần nhất những kiến thức về các hệ thống tiêu chuẩn cốt lõi nhất. • Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Chứng Nhận KNA • Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. • Chi Nhánh: Tầng 2, tòa nhà Thủy Lợi 4, 102 Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM. • Tell: 093.2211.786 – 02438.268.222 • Email: salesmanager@knacert.com Website: www.knacert.com.vn • Hoặc https://thuvientieuchuan.org/ • Maps: https://g.page/KNACERTIFICATION?share • https://g.page/chung-nhan-iso-14001-knacert?we • https://g.page/chung-nhan-iso-9001-knacert?we • https://g.page/chung-nhan-iso-22000-knacert?we Chuyên trang thư viện tiêu chuẩn là trang thông tin chính thức của tổ chức KNA CERTIFICATION (KNA Cert). Đây là trang thông tin chuyên sâu về các tiêu chuẩn và tài liệu tiêu chuẩn nói chung cho các Doanh Nghiệp tham khảo và áp dụng. https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-iso-90012015-he-thong-quan-ly-chat-luong/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-iso-140012015-he-thong-quan-ly-moi-truong-ems/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-iso-22000-2018-he-thong-quan-ly-an-toan-thuc-pham/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-iso-450012018-an-toan-suc-khoe-nghe-nghiep/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-iso-134852016/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-iso-270012013/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-fsc-la-gi-chung-nhan-rung-ben-vung-fsc-cho-doanh-nghiep/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-iatf-169492016-he-thong-quan-ly-nganh-oto/ https://thuvientieuchuan.org/bo-tieu-chuan-bsci-danh-gia-tuan-thu-trach-nhiem-xa-hoi/ https://thuvientieuchuan.org/tieu-chuan-wrap-trach-nhiem-xa-hoi-nganh-may-mac/
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
My Vote Won’t Make a Difference: A Bigger Myth than God
Democracy is a lot like Atheism. Both are grounded in the belief that there is no sovereign, no ultimate arbiter of right and wrong who will steer us in the proper direction if we just listen closely enough and, most importantly, obey.  Not everyone in a democracy is an Atheist, and not all Atheists think democracy is a good idea, but Atheists in America do. So why is it that Atheist voter turnout is so low?   There are probably as many reasons as there are non-voters, but after years of listening to people talk about all aspects of voting, I’ve come to understand that a lot of us have never had the opportunity to take a close look at what democracy is and what it isn’t.  Democracy is born of the understanding that when more than a handful of human beings are thrown together, at least some of them will want to govern.  The problem of deciding who ends up in charge can be solved in a number of ways. Birthright and force have been the two most common in history.  Other choices include lotteries, omens, and default. Democracy solves the problem by placing the burden of the decision squarely on your shoulders and mine.  And I do mean burden because democracy is not easy; it was never meant to be. Just like the word “god,” the word “easy” appears nowhere in the Constitution.  Democracy is not a synonym for freedom because it doesn’t promise that you will get your way—not even once in your life—after the votes are counted.  Democracy doesn’t guarantee voting procedures without deep flaws and deliberate complications (but it does offer ways to remedy them, albeit with a lot of work and never overnight). Read the full article: https://www.fadewblogs.eu.org/2021/12/vote-as-an-atheist.html
Jesus: Prophet of Peace and Love or Purveyor of Fear and Hate?
Multitudes of Christian commentators over the past two millennia have proclaimed the teachings of Jesus of Nazareth to be unsurpassed tenets of spiritual wisdom and unexcelled guidelines for living a morally responsible life.  Hundreds of millions of devout believers are absolutely convinced that they will conquer death and attain everlasting life because God sacrificed his son for their sins. They are also convinced that Jesus didn’t really die. He was restored to life and subsequently ascended to heaven to spend eternity with his father, and soon Jesus will return to Earth to judge the wicked and rapture righteous believers up to heaven with him. Countless books have been written extolling the allegedly commendable features of the “Christian worldview” and the “Christ-centered life,” but, by contrast, few authors have examined the unsavory side of Jesus’ personality and his less than-meritorious behavior and opinions. For this presentation, I’ve formulated, in a balanced fashion, two sets of ten principles based on Jesus’ pronouncements. Although his directives come from the canonical gospels (the books of Matthew, Mark, Luke, and John), additional documentation is abundant elsewhere in the New Testament epistles and letters. The twenty precepts are listed along with the supporting Bible verses from which they derive. The cited verses and passages appear in this separate article. This scriptural evidence will enable readers to answer for themselves the binary question that is the title of this article. NB: This article is not made assuming Jesus literally indeed existed, but an evaluation of the character of the Abrahamic religious texts. Read the full article:https://www.fadewblogs.eu.org/2021/11/jesus-prophet-of-love-or-hate.html
Evidence Suggests Patriarchal Religious Indoctrination Played a Primary Role in the 2016 Election
Hillary, Women, and Patriarchalism: Defeated by an Ignoramus Who Regularly Expresses Contempt for Women, Though Claims He “Loves” Hillary Rodham Clinton was the first woman to become a major party candidate for the office of President of the United States. She was defeated by an unqualified, foul-mouthed, ignoramus who has regularly expressed his contempt for women, even though he claims that he “loves” them. While it is not surprising that a majority of men voted for Donald Trump, it was stunning that fifty-three percent of white women actually refused to support the first female presidential candidate who had a good chance of winning. The outcome of any election is determined by many interacting factors, but there is some evidence that patriarchal religious indoctrination assumed a primary role in the 2016 presidential race. A slight majority of Catholic voters (60%) favored Trump, while an overwhelming majority of fundamentalist Protestants (81%) preferred the bellicose billionaire.  From the latter figure, it can be concluded that Donald Trump is the exemplar of the “Christ-centered life” because this term is central to fundamentalist ideology. The justification for patriarchal domination as a God-given mandate is, of course, Holy Scripture.  Because so many Americans accept the myth of Judeo-Christian nationalism, it is entirely appropriate to look to the Bible as the source for this severely oppressive, anti-woman theme in fundamentalist Christianity.  The content of the Bible was recorded, transmitted, and compiled over a span of almost two millennia in male-dominated, agrarian, Middle-Eastern societies.  Therefore, the treatment of women in the Bible reflects the cultural context in which these chauvinistic rules and beliefs developed.  Because these misogynistic edicts, decrees, and mandates were codified in the Judeo-Christian scriptures, they became part of a vast compendium of commandments that devotees today believe to be God’s perfect word.  Read the full story: https://www.fadewblogs.eu.org/2021/11/hillary-women-and-patriarchalism.html
I Said No to a Religious Friend as She Lay Dying. Was I Right?
Religion is nothing but a crock used by people to fortify themselves against the frightening prospect of death, that chillingly inevitable end of life.  And when death impends, be that at war, in hospital, or on death row, people cling more desperately to that delusion.  Even nonbelievers walk on eggshells when faced with a dying person. We wonder: Is this really a good time to tread on their sensibilities and disabuse them of their crock? Not long ago I found myself in that quandary.  Someone I knew was dying, and I went to her deathbed to pay my respects. She was a woman who respected me as an elder of the Nigerian community in Cleveland.  She was also something of a protégé, having sought my advice repeatedly as she considered the proper advanced-degree path to pursue.  In my days as a scientific educator—when, also, two of my sons were in the university—I had become something of an information resource for my fellow Nigerians on matters like the choice of college to attend and the discipline of study, and especially how to tap into financial assistance programs available to good students and their parents in the U.S.  I chose to visit her when most of her friends and well-wishers would be at work. I was wary of the perplexed reactions of my fellow Nigerians when it became known that I am an atheist.  My friends told me I would come across much better as an agnostic or a pagan than an out-and-out atheist, for Nigerians are often ranked alongside Americans in sheer religiosity—of the pushy and loud sort.  It’s amazing that the very people whom religion has historically oppressed and denigrated the most (i.e. women, Blacks, colonized people) are the ones who cling to it most tenaciously!  The Nigerian media go so far as to estimate that one in three houses in the cities and townships of the Christian south of the country are used nowadays as churches, chapels, temples, tabernacles, or other places of worship.  “Nigerian atheist” is considered an oxymoron. Those who know I was raised a Catholic—and, to boot, an altar boy able to recite the entire Eucharist liturgy in Latin and English—profess themselves baffled by my apostasy.  Read the full article: https://www.fadewblogs.eu.org/2021/11/I-said-no.html
The Nonbeliever’s Guide to Bible Stories
Throughout contemporary life, references from the Bible, its stories, and characters surround us. As a result, nonbelievers may be at a loss when they encounter them in conversation, art, or literature.  Modern-day controversies such as separation of church and state, posting the Ten Commandments in government buildings, nativity displays, and other issues may not be fully understood. This represents a gap in nonbelievers’ knowledge base.  My first book was written for my daughter as a guide to successful living. Trust Your Radar: Honest Advice for Teens and Young Adults from a Surgeon, Firefighter, Police Officer, Scuba Divemaster, Golfer, and Amateur Comedian combines life lessons with fun stories from my varied careers. A second book, Trust Your Radar, Slackers’ Edition, is a streamlined version. Both works identify organized religion as “jammers” of our clear-thinking “brain radars.” My new book, The Nonbeliever’s Guide to Bible Stories, fills the information gap about the Bible for my daughter and lucky readers.  It’s a secular sprint from Genesis to Revelation, hitting the characters, stories, occasional highlights, numerous lowlights, and famous quotes (featured in italics).  Nonbelievers should have some concept of the religious fairy tales being foisted upon their believing peers. At a minimum, just to get all the jokes.  Read the full story https://www.fadewblogs.eu.org/2021/12/the-nonbelievers-guide-to-bible-stories.html
Top sách về tâm lý học nên đọc để hiểu rõ người khác
Nếu bạn cảm thấy bế tắc trong mối quan hệ và giao tiếp cũng như hiểu người khác, thì việc tìm hiểu về tâm lý học hành vi con người là điều quan trọng mà bạn không thể bỏ qua. Tâm lý học được xem là một trong những lĩnh vực khoa học về con người đang dần trở nên quan trọng hơn trong mọi mặt của đời sống. Dưới nhiều góc nhìn khách quan khác nhau, nhiều người cho rằng việc hiểu về tâm lý học giúp họ thành công hơn trong công việc cũng như các mối quan hệ bạn bè, khách hàng... Trong bài viết hôm nay, Top Sách Hay xin giới thiệu đến bạn top những quyển sách về tâm lý học hay mà bạn nên đọc để hiểu rõ người khác. TOP 3 SÁCH VỀ TÂM LÝ HỌC HAY NÊN ĐỌC 1. Những đòn tâm lý bán hàng – Brian Tracy Có lẽ bạn đã không còn xa lạ gì với Brian Tracy là một tác giả, chuyên gia đào tạo và phát triển cá nhân người Mỹ. Ông là tác giả của hơn 70 cuốn sách nổi tiếng và bán chạy trên thế giới. Những đòn tâm lý trong bán hàng là một trong những quyển sách nổi bật nhất của ông. Với quyển sách hay về tâm lý bán hàng này bạn sẽ học được: - Hãy tự đặt mình vào vị trí của người mua, bạn sẽ bán được hàng. - Nếu bây giờ bạn không, hoặc không dự định kinh doanh, bạn cũng hãy tin rằng kiến thức kinh doanh bằng tâm lý mang đến cho bạn không hề vô ích. 2. Tâm Lý Học – Nghệ Thuật Giải Mã Hành Vi Quyển sách này sẽ cung cấp cho chúng ta những lý luận và kiến thức kỳ diệu của tâm lý học để có thể đọc suy nghĩ của người khác, cũng như phá tan phòng tuyến tâm lý con người. Cuốn sách Tâm lý học – Nghệ thuật giải mã hành vi của tác giả Trần Lộ mới ra mắt đọc giả Việt trong tháng 5 – nhưng đến nay, quyển sách này đã trở thành quyển sách tâm lý bạn chạy nhất hiện nay. 3. Sách hay Tâm lý học về tiền Chúng ta hiếm khi lâm vào hoàn cảnh nợ ngập đầu ư? Biết tiết kiệm để dành cho lúc khốn khó hơn ư? Chuẩn bị sẵn sàng cho việc nghỉ hưu? Có những cái nhìn thiết thực về mối quan hệ giữa tiền và hạnh phúc của chúng ta hơn phải không? Một thiên tài không kiểm soát được cảm xúc của anh ta có thể dẫn tới một thảm họa tài chính. Điều ngược lại cũng đúng. Đây được xem là quyển sách giúp bạn hiểu rõ về tâm lý học hành vi về tài chính, hiểu về cách bạn sử dụng đồng tiền. Bạn nghĩ sao về 3 sách hay tâm lý học hành vi ở trên? Đừng quên để lại ý kiến và bình luận của bạn nhé. Xem tiếp Blogs Tâm Lý Học Hành Vi