reviewspdv
1+ Views

Tổng hợp Top 20+ Cuốn Sách Hay Về Kinh Doanh Nên Đọc!(2021)

Khởi nghiệp, kinh doanh và marketing chưa bao giờ là dễ dàng. Làm sao để Kinh doanh online thành công? Làm sao để có thêm nhiều Khách Hàng mới hay chí ít là giữ các Khách Hàng cũ quay lại?

Trên đây là bài viết Tổng hợp hơn 20 Cuốn Sách Hay về Kinh Doanh mà bạn nên đọc để trang bị cho mình thêm tư duy, kiến thức cũng như các lời khuyên, bài học bổ ích từ những người đi trước. Hãy cùng tìm hiểu nhé!
1. Khởi Nghiệp Bán Lẻ – Trần Thanh Phong
2. Khởi Nghiệp Kinh Doanh Online – Bán Hàng Hiệu Quả Trên Facebook
3. Đừng Để Mất Bò – 7 Bước Quản Lý Cửa Hàng Hiệu Quả Và Chống Thất Thoát....
#bookreviews #sách_hay_về_kinh_doanh
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
따스한 봄을 기다리며 읽는 책
Editor Comment 코로나19 여파로 재택근무와 학교 및 일부 공공기관 폐쇄는 물론 경기 침체 등 사회 저변에 끼치는 영향이 상당하다. 비단 우리나라만이 아닌 세계적인 문제로 확산되고 있는 가운데, 하릴없이 집에만 있는 시간이 무기력하게 느껴지는 요즘이다. 하지만 사람들 틈에서 벗어나 오롯이 나만의 시간을 향유하는 것. 이는 빽빽한 도심 속 미세먼지를 걷어내준달까, '혼자'라는 새로운 가치를 발견하게 될 수도 있다. 그럼에도 무엇을 하며 보내야 할지 모르겠다면, <선데이 라이언>이 추천하는 영화 한 편을 보거나 혹은 오랜만에 책 한 권을 들고 천천히 흘러가는 시간을 온몸으로 느껴보는 것은 어떨까. 이미지가 가득한 시대에 텍스트를 읽고 머릿속에 그려보는 것도 색다를 터. 날로 불안감이 고조되는 때에 심신의 안정을 찾아줄 책들을 소개한다. 하루빨리 모든 사태가 안정되고, 따스한 봄을 맞이하길 바라며. <우리가 이 도시의 주인공은 아닐지라도> "미쉐린의 별을 받은 레스토랑은 물론 훌륭하겠지만 그 도시에서 가장 중요한 장소는 아닐 것이다." <매거진 B>의 11년 차 라이프스타일 에디터 박찬용이 도시와 도시인의 삶에 대해 쓴 에세이. 유명하지 않은 동네 식당에서 도시인들을 관찰하고, 소위 힙이라 불리는 을지로와 성수 일대를 체험하며 현시대의 흐름에 대해 고찰한다. 술술 읽히는 작가의 문체. 적당히 비관적이면서 이 도시의 안팎을 탐독하는 그는 화려하고 세련되지 못한 도시 곳곳의 이야기를 담아냈다. 비록 우리가 이 도시의 주인공은 아닐지라도, 적어도 이 책의 주인공이라는 것이 그가 말하는 바. <그 겨울의 일주일> "저는 제 인생이 이렇게 될 거라는 생각은 못했거든요." 온갖 사연을 가진 사람들의 치유 공간 호텔 스톤하우스. 저마다의 문제를 안고 호텔을 찾는 이들의 이야기를 담은 책은 아일랜드인이 가장 사랑하는 작가 ‘메이브 빈치’가 타계 후 발표된 마지막 작품이다. 제각기 사연을 지닌 사람들의 아주 평범하고도 특별한 일주일. 삶을 격려하고 위로하는 그들의 스토리는 삭막한 이 겨울과 참 잘 어울린다. 따뜻함이 느껴지는 문체도 감정에 호소하듯 절절하지도 않지만, 잔잔히 몸과 마음을 녹여주며 행복한 시간을 선사한달까. <빵 고르듯 살고 싶다> "당신이 가장 좋아하는 빵은 무엇인가요?" 제목을 보자마자 읽어야겠다는 생각이 들었다면, 아마 빵을 좋아하는 사람이 분명하다. 식빵을 가장 좋아하는 작가는 우연히 들어간 빵집에서 고른 빵 하나 혹은 좋아하는 곳에서 빈 쟁반을 가지고 고를 때의 설렘으로, 일상에서 마주하는 감정과 순간들을 8개의 빵으로 나누어 이야기한다. 거창하지도 특별하지도 않은 오늘일지라도 그 속에 담긴 작고 귀여운 행복. 사소한 질문이지만 무슨 빵을 제일 좋아하냐는 물음을 가만히 들여다보면, 어느새 '빵 고르듯 살아볼까'라는 가볍고 몰랑한 다짐을 하게 된다. 고소한 글귀만큼이나 소중히 느껴지는 하루를 선사하는 책. <망가진 대로 괜찮잖아요> "영화 <노팅힐> 마지막 장면에 이런 대사가 나온다. " 예술이 사람을 위로하는 것. 책을 펼치고, 음악을 듣고, 영화를 보는 등 힘들 때 마음을 어루만져 주며 위안이 돼주는 것들이 있는가. 이 책은 누군가에게 위로가 되었던 작품을 소개하며, 함께 내일을 또 버텨나가면 좋겠다고 말한다. 힘든 시간에 도움을 주었던 책과 음악, 영화와 그에 얽힌 에피소드를 말하는 25명의 작가. 오늘도 잠 못 드는 새벽이라면 따뜻한 한 마디를 건네는 이 책을 펼쳐보는 것은 어떨까. 저마다 자신을 달래준 작품들을 살펴보면 결국 자신에게 꼭 맞는 이야기를 찾을 수도 있을 테니. <포근한 봄 졸음이 떠돌아라> "꽃가루와 같이 부드러운 고양이의 털에 고운 봄의 香氣(향기)가 어리우도다" 시인과 화가의 숨결을 함께 느낄 수 있는 열두 개의 달 시화집 시리즈 중 3월. 봄기운이 기지개를 펴는 계절, 귀스타브 카유보(Gustave Caillebotte)의 그림과 윤동주의 ‘봄’을 시작으로 한 책은 백석, 정지용, 김소월 등 1일부터 31일까지 19명의 시인의 하루 한 편 시와 명화를 담아냈다. 아름다운 작품은 물론 마음을 저릿하게 만드는 시가 좋아 짧은 구절에도 페이지마다 오래 머물게 되는 시집. 따스한 바람과 봄 내음이 묻어 나오는 시를 읽다 보면 어느새 설레고 포근한 봄이 찾아온듯 하기도. <오늘, 내일, 모레 정도의 삶> "많은 이들은 자신의 삶을 불행한 듯 여기며 지낸다." 한 권을 판매하면 수익의 반이 판매원에게 제공돼 홈리스들의 자활을 돕는 잡지 <빅이슈>. 예술가를 꿈꾸던 그가 노숙자부터 판매원으로 살아가기까지, 하루도 쉬이 예측할 수 없는 작가 임상철의 삶을 투박하지만 간절한 마음으로 담아냈다. 자신의 슬픔을 담담히 바라보며 간명하게 서술한 문장들은 동정을 바라기보단, ‘한 사람’으로서 그의 진솔한 이야기를 들려준다. 무심코 지나쳐버린 오늘이 누군가에겐 기적 같은 하루일 수도. 인생이 현재 진행형이라고 말하는 그처럼 행복과 불행은 자신의 택에 달려있다는 것을 일깨워준다. 더 자세한 내용은 <아이즈매거진> 링크에서
[REVIEW SÁCH] Mình Là Cá, Việc Của Mình Là Bơi!
Mình Là cá, việc của mình là bơi một cuốn sách Self-help mang tính ứng dụng cao, đặc biệt sẽ phù hợp với những bạn đang gặp nhiều suy nghĩ tiêu cực, bi quan hay luôn tạo cho mình áp lực quá lớn, căng thẳng. Trong sách, tác giả Takeshi Furukawa chia sẻ rất nhiều kiến thức và ông còn đề cập đến với độc giả 9 thói quen nhằm xây dựng một cuộc sống tích cực mà bạn cần “phải” có. Hãy cùng Team SPDV Review tìm hiểu tại danh mục Review Sách Trích dẫn hay từ sách Mình Là Cá, Việc Của Mình Là Bơi 1️⃣ Trên đời này vốn không có cái gì gọi là công bằng hay chơi đẹp cả. Con người càng trải qua những chuyện vô lý, càng trải qua những chuyện bất công thì càng được tôi luyện và mạnh mẽ hơn. Thay vì suy nghĩ có làm được hay không thì hãy suy nghĩ xem nên làm thế nào để thực hiện nó. 2️⃣ Nếu bạn không biết quý trọng ngày hôm nay thì nó sẽ nhanh chóng trôi qua trong những tháng ngày bận rộn. 3️⃣ Dù là chuyện nhỏ nhặt đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần bạn hành động nhằm hướng đến việc giải quyết vấn đề thì bạn có thể trung hòa nỗi lo lắng thường trực. 4️⃣ Quá khứ và người khác là những điều không thể thay đổi được, nhưng bản thân và tương lại thì lại có thể thay đổi. Tóm tắt Nội dung sách Mình Là cá, việc của mình là bơi Tựa đề sách theo bạn khá là teen đúng không! Nhưng kiến thức bạn sắp phải đọc phần nào khiến bạn có 1 chút “ngộp” đấy! Bởi vì kiến thức cuốn sách mang lại rất cô đọng, khoa học, tính áp dụng vào thực tiễn cuộc sống cao. Nếu bạn đến với tư thế đọc chơi, giải trí thì ngoài cuốn sách này hay các cuốn sách khác sẽ không có tác dụng nhiều. Tác giả Takeshi Furukawa mang tới độc giả 9 thói quen tích cực mà ông đã tìm hiểu từ chính cuộc sống ông và những cuộc phỏng vấn từ vận động viên, người nổi tiếng. Qua đó giúp bạn nhìn nhận thói quen nào chưa tốt cần được cải thiện hay điểm yếu của mình để tiến hành tái sắp xếp lại, tạo cho bản thân những thói quen mới khoa học hơn, tích cực hơn. Thói quen 1: Chấp nhận toàn bộ con người mình Đây là thói quen đầu tiên mà chúng ta nên tạo bởi vì khi ta hiểu được bản thân mình thì cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Học cách chấp nhận sở trường, sở đoản, điều chưa tốt, điều tốt từ chính con người mình. Để làm gì? Để chúng ta thôi ngưng nhìn người khác, một người mà điều gì cũng hơn hẳn mình rồi so sánh bản thân, kết quả nhận lại phần nhiều là đau khổ, bực dọc, tiêu cực tràn đầy tâm trí của ta. Để chúng ta tập cách hài lòng, mình là con người bình thường, “nhân vô thập toàn”, ai cũng có khuyết điểm và điều chưa tốt cả. Nhưng hơn nhau ở điểm nhận thấy được cái hay thì giữ nó và phát huy, hay thấy được cái dở thì dập tắt nó, không cho bùng phát nữa trong ta. Tập cách chấp nhận, hài lòng với bản thân, phấn đấu nỗ lực, tốt hơn Chính Bản Thân mình của ngày hôm qua, các bạn đang rèn một thói quen tốt và mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho bản thân đấy. Chúng ta nên có cho mình nhiều hơn 1 cách nhìn, thế giới quan của bạn. Cách nhìn phiến diện, chủ quan xuất phát 1 chiều từ chính bạn phần nào chưa thể hiện đủ và rõ sự việc mà bạn đang tìm hiểu. Từ đó, bạn vội đánh giá, phán xét 1 ai đó, điều gì đó trong khi chỉ qua 1 lăng kính duy nhất. Tác giả gợi ý rằng chúng ta nên tăng thêm góc nhìn của người đối diện bạn, người ngoài cuộc chẳng hạn. Bạn sẽ thấy vấn đề trở nên thoáng hơn, có nhiều cách giải quyết hơn. Sâu xa hơn có thể bạn thử bạn là họ, nhìn theo cách của họ, bạn sẽ dễ dàng đồng cảm và hiểu lý do vì sao họ lại làm vậy… Thói quen 3: Cụ thể hóa một cách triệt để Tập cách tự đặt câu hỏi, tự tìm câu trả lời và thực hiện các hành động bước đầu cho vấn đề ta đang gặp phải là giải pháp nhiều người chọn thay vì cứ mãi lo lắng và không chịu hành động. Đứng trước vấn đề, còn là vấn đề đầu tiên xảy đến với mình, lo lắng là điều không thể tránh khỏi. Nhưng khi bạn tập trung quá nhiều cho sự lo lắng đấy, thì bạn càng “hẹp” dần, hướng giải quyết ít đi. Thói quen thứ 5: Tập trung vào những việc có thể làm được Cuốn sách này thật sự giúp bạn có được suy nghĩ, thói quen tối giản, hiệu quả nhất. Đúng tập trung vào những việc mình có thể làm được. Vì sao ư? Tương lai, kết quả là những điều ta chỉ có thể dự đoán. Vậy sự tập trung của chúng ta nên được đẩy vào hành động ở hiện tại. Có một câu nói của Thầy 5 web5ngay, mình nhớ không rõ: Mọi tinh hoa, thành quả ở tương lai sẽ là không có nếu như hiện tại bạn vẫn lười biếng. Khi bạn xác định mục tiêu, lập kế hoạch cụ thể, bước quan trọng nhất là hành động và cải thiện thêm nữa trên con đường mình chọn. Ngưng lo lắng về những thứ bạn vốn dĩ không hoàn toàn tác động được: tương lai, những sự cố … mãi như vậy, bạn sẽ làm mình bó hẹp hơn, dần tiêu cực hơn. Thói quen 6: Chấp nhận số phận Mở đầu chương sách, tác giả mang đến hình ảnh của 1 vận động viên xuất sắc đạt huy chương vàng tại thế vận hội dành cho người khuyết tật. Anh không may mắn bị khiếm thị ở độ tuổi cuối cấp 2 và đây là cách Anh chọn để giải quyết vấn đề của bản thân: Không cố gắng khắc phục hiện trạng đó mà anh tập cách thích nghi, sống chung với khiếm điểm trên cơ thể của mình. Nghe thoạt đầu rất dễ đúng không! Nhưng để chấp nhận sự thật, số phận như vậy là cả một hành trình dài, họ phải thật mạnh mẽ, niềm tin ở họ thật kiên cường. Những con người thật đáng ngưỡng mộ. Chúng ta, nên học cách chấp nhận bản thân mình, không đầu hàng, cố gắng phấn đấu cho một tương lai nhiều kỳ vọng ở phía trước.
Lư Tư Hạo & Top 5 Cuốn Sách Hay Nhất Của Tác Giả!
Thông tin về Lư Tư Hạo và tổng hợp Top những cuốn sách hay nhất của tác giả là bài viết mà Team SPDV Review muốn giới thiệu đến các bạn trong hôm nay. Qua đó, bạn có thể hiểu hơn về tác giả cũng như tìm đọc các cuốn sách liên quan để có riêng cho mình những phút giây trải nghiệm thú vị nhé! Giới thiệu đôi nét về tác giả Lư Tư Hạo Lư Tư Hạo, tên chữ Hán: LuSiHao, tên tiếng anh: Kevin sinh năm 1991 (cung Ma Kết) tại thành phố Trung Gia cảng, tỉnh Giang Tô. Anh tốt nghiệp đại học Australia và hoàn thành bằng nghiên cứu sinh tại Đại học Tài chính Melbourne. Năm thứ ba đại học, anh bắt đầu sự nghiệp cầm bút. Năm 2017, cuốn sách “Bạn cũng đã đi một chặng đường xa” của Lư Tư Hạo liên tục lọt top bán chạy, đồng thời anh cũng góp mặt trong Top 3 Bảng xếp hạng các tác giả 9x nổi tiếng nhất. Độc giả biết đến qua những cuốn sách truyền cảm mạnh mẽ đến giới trẻ. Trong đó, các tác phẩm của anh đã xuất bản ở Việt Nam bao gồm: Đợi đi… vết thương nào rồi cũng lành, Dám mơ lớn, đừng hoài phí tuổi trẻ… Top 5 cuốn sách hay nhất của tác giả Lư Tư Hạo Dám Mơ Lớn Đừng Phí Hoài Tuổi Trẻ – Lư Tư Hạo Mời bạn xem chi tiết: Dám Mơ Lớn, Đừng Hoài Phí Tuổi Trẻ! Review-Trích Dẫn Sách Tuổi trẻ của mỗi người đều có những sự lựa chọn khác nhau: Có người chọn sống an nhàn trong tháng ngày thanh xuân, sung sức nhất. Có người thì chọn theo đuổi những mục tiêu, ước mơ, cố gắng phấn đấu nhằm đạt đến sự thành công sớm nhất. Họ xác định rằng thời gian chính là thứ quý giá, không thể nào quay lại để sửa đổi, hối tiếc.  Tuy nhiên, họ cũng gặp vô vàn thử thách, khó khăn mà nếu không kiên trì thì có thể họ sẽ lựa chọn bỏ cuộc. Bạn có đang gặp vấn đề tương tự như vậy không? Nếu vậy thì cuốn sách Dám mơ lớn đừng hoài phí tuổi trẻ dành cho bạn đấy! Cuốn sách được chia làm 4 phần xoay quanh những chủ đề về các bạn trẻ đó là về Sự Trưởng Thành, Bạn Bè, Ước Mơ và Tình Yêu. Trích dẫn hay Sách Dám Mơ Lớn Đừng Phí Hoài Tuổi Trẻ 1. “Để leo lên đỉnh núi buộc phải vất vả, để về nhà sớm buộc phải chạy vội, bạn có tham vọng, theo đó ắt là sự khổ sở. Bạn cứ ngẫm nghĩ rồi sẽ thấy có rất nhiều khó khăn ngay từ khi bạn lựa chọn hay khi bạn đưa ra quyết định đã được định sẵn sẽ phải xảy đến. Do đó, nếu đã là quyết định của bạn thì bạn phải chấp nhận hậu quả. Để đạt được bất kỳ điều gì cũng có cái giá của nó, bất cứ tham vọng nào muốn thành hiện thực đều cần tích góp từng chút một. Bạn muốn thấy được nhiều thứ tốt hơn thì phải càng leo lên cao hơn.” 2. “Mỗi người đều đang vội vã trên con đường của riêng mình, họ có mục tiêu và cuộc sống của riêng mình. Có người có cùng mục tiêu với bạn, có người nguyện ý dừng bước, có người nguyện ý nghiêm túc đi cùng bạn trong một quãng thời gian có hạn. Cuối cùng, hầu hết mọi người có lẽ sẽ rời đi. Tôi đã từng trải qua cảm giác này. Tôi biết họ rất quan trọng, cho dù một ngày kia không tránh được mà phải chia xa, tôi cũng không miễn cưỡng họ phải ở bên mình.” Đánh giá độc giả Dám Mơ Lớn Đừng Phí Hoài Tuổi Trẻ Bìa đẹp. Những đoạn ngắn review ở trước mỗi phần thực sự ấn tượng. Đây là 1 trong những cuốn sách help self mình thấy gần, chân thật với cuộc đời thực nhất…. Nếu 1 ngày nào đó, ai đó (bạn trẻ nào đó) cảm thấy mệt mỏi, bế tắc và ngổn ngang với những deadline, tình yêu, mối quan hệ bạn bè, tài chính… thì hãy dừng lại và lật giở những trang sách này.  Nó không giúp bạn thành công nhưng thực sự là liều thuốc tinh thần hữu hiệu để bạn vượt qua những rào cản tâm lý, giúp bạn can đảm hơn. Mà cũng chẳng cần rơi vào trạng thái này nọ kia, bất kỳ lúc nào, cuốn sách này vẫn có thể là hành trang để bạn mang theo suốt cuộc đời vốn nhiều chông gai… Cảm nhận một độc giả Và các cuốn sách hay khác bao gồm: Đừng Cúi Đầu Mà Khóc, Hãy Ngẩng Đầu Mà Đi – Lư Tư Hạo Trời Sinh Vụng Về, Hãy Bù Đắp Bằng Sự Kiên Trì – Lư Tư Hạo Đáp án của thời gian – Lư Tư Hạo Đợi Đi… Vết Thương Nào Rồi Cũng Lành – Lư Tư Hạo Xem chi tiết tại: https://reviewspdv.com/lu-tu-hao/ #books #bookreviews #Lu_Tu_Hao
음식을 읽다(No.39)
#요리를멈추다 #사이몬북스 #강하라심채윤 #어느채식부부의고백 #북리뷰 #책 불과 일주일 전만해도 아빠가 해준 고기요리가 먹기 싫어 채식을 시작했다는, 취미가 팔굽혀펴기와 나무타기라는 한 번도 아파서 결석을 해 본 적이 없는 학교 팔씨름 챔피언, 딸아이 친구 이야기를 반신반의하며, "걔는 고기도 안먹는다며 왠 힘이 그리 세냐? 혹시 몰래 고기 먹는 거 아니야?"라고 했던 의심을 이젠 하지 않는다. 우연인지 필연인지 헬렌 니어링의 책에 이어 읽게된 한국 어느 채식가족의 고백이야기. 여행지에서 발견한 소박한 식당과 채식메뉴, 풍경사진이 맛깔나게 글과 버무려졌다. 중간중간 헬렌 니어링의 말을 인용한 것을 보곤 공감이 참 많이 되었다. 음식이 단지 배를 채우는 수단이 아닌, 우리 삶의 자세를 바로 잡고 돌아보는 자연이 준 참 감사한 선물이라는 생각과 함께. 물론, 내 자신이나 가족이 vegetarian이나 vegan이 되야한다는 생각은 없다. 하지만 너무 많은 시간을 할애해야하는 음식준비와 뒷처리에서 다소나마 여유로운 삶, 저자가 강조하는 단순하고 소박한 음식과 함께하는 삶도 상당히 매력적일 것 같다는 생각이다. 해봐서, 손해볼 건 없지 않은가? (책속에) 우리의 건강보험은 돈이 들지 않는다. 먹는 것을 바꾸면 되는 음식보험이기 때문이다. 중요한 것은 얼마나 엄격하게 채식을 지속하느냐가 아니라 건강한 음식을 먹겠다는 목표를 가지는 것이다. 대부분의 사람들은 스스로에게 무관심하기 때문에 나쁜 식습관도 생기게 된다. 자신에 대한 무관심은 화의 근원이면서, 발전없는 삶의 족쇄이기도 하다. 음식을 먹는 것, 그 속에서 섬세하고 내밀한 기쁨을 느낄 수 있다면 식사는 삶을 더욱 충만하게 바꾸어 줄 수 있다. 추상적인 큰 행복이 아닌 이런 작은 기쁨 들을 모아 행복의 목표점이 아닌 매일의 과정으로서의 행복을 깨달을 수 있다. 잡식에서 해방되고 동물의 사체를 먹지 않는다는 것 만으로도 자연과 가까워지고 마음의 쿠션이 커짐을 경험한다. 음식이 마음을 변화시키는 작용은 매우 직접적이다.(존 맥두걸 박사) 채식을 하면서 아이들의 친구가 부쩍 늘었다. 성격이 차분해지고 밝아졌기 때문이다. 어른도 마찬가지이다. 고통과 스트레스, 폭력과 분노를 먹지 않으니 유순해 지는 것이 당연하다. 또한 가벼운 기분으로 눈을 뜨는 것은 이전에는 경험하지 못했던 놀라운 변화였다. 노력하지 않아도 자연스레 아침형 인간이 될 수 있었다. 식사를 간단히, 더 간단히, 이루 말할 수 없이 간단하게 준비하고 거기서 아낀 시간과 에너지는 시를 쓰고, 음악을 즐기고, 자연과 대화하고, 친구를 만나는데 쓰라. 지상의 모든 것에 연민을 갖고, 최대한 많은 것에 유익을 주고, 최소한의 해를 끼치도록 노력하는 삶을 살아라(헬렌 니어링) 몸이 피곤하지 않으면 일상은 더 즐거워진다. 하고 싶은 것들을 더 즐겁게 할 수 있고 마음이 여유로워진다. 삶을 더 쉽게 살 수 있는 지혜이기도 하다. 추천영상) https://m.youtube.com/watch?v=GN9-_kWTmrc https://m.youtube.com/watch?v=Kk88b57-l-w