xobdophool2050
50+ Views
2 Comments
Suggested
Recent
Best motivational assamese song.
@Angelina86 thank u
Cards you may also be interested in
Is it In 20% ELF BAR BC5000?
With the rise of electronic cigarettes, more and more people are concerned about the nicotine strength of electronic cigarettes, so this article is to tell you the nicotine strength of ELF BAR and the details of ELF BAR BC5000, a very popular product in the market. What is ELF BAR Vape BC5000? ELF BAR Vape BC5000 is a new E-liquid, that has high-precision instruments in the Electronic cigarette industry and manufactures MESH coils. In addition, ELF BAR Vape 5000 uses all materials that are food grade. Such as Polymer Food-grade Oil-conducting Fiber and Food-grade Stainless Steel & PCTG Material. This is a very reassuring electronic cigarette product ELF BAR has a variety of flavours to choose from, including mango, passion fruit, strawberry, and blueberry. All of the flavours are smooth and satisfying, making them great for use on the go. ELF BAR Vape also comes in a VG/PG blend, so you can find something that works best for your vaping style. How Much Nicotine In ELF BAR Vape BC5000? If you are a user who wants to try a higher-strength electronic cigarette, then the answer of ELFBAR Vape BC5000 must make you very excited. Because ELFBAR Vape BC5000 Have 20%(mg/ml) and 50(mg/ml) nicotine chosen. Compared with other electronic cigarette products with 2% (mg/ml) nicotine, ELFBAR Vape BC5000 has 20% (mg/ml) nicotine, which makes you feel nicotine more intensely and intuitively, so if you are a smoker If you want to quit smoking, then ELFBAR Vape BC5000 must be your best choice. ELF BAR Vape BC5000 Details: Size: 79x41x19mm E-liquid Capacity: 13.0ml Battery Capacity: 650mAh Nicotine Strength: 50mg/ml; 20mg/ml Puffs: Up to 5000 Charging Port: Type-C How to use In ELF BAR Vape? If you’re looking for an easy, convenient way to vape, the ELF BAR Vape is for you! The device consists of five separate chambers that you can use to store e-liquid and nicotine, and it has a built-in tank that can hold up to 13.0ml of liquid. Plus, because it’s such a large e-cigarette, it’s perfect for use with multiple nicotine levels. Here’s how to use the ELF BAR a Vape: 1. Fill the tank with what you want and the flavour of e-liquid you want. 2. Screw on the top of the ELFBAR Vape Device. 3. Place your lips over the opening at the top of the device and inhale deeply through your nose while keeping the device in mid-air. 4. When you reach the desired nicotine level or the tank is empty, release the device. Are ELFBAR Vape BC5000 safe? ELF BAR Vape is a new type of electronic cigarette created in Asia. It is called ELF BAR Vape because it looks like a candy bar. ELF BAR Vapes are gaining popularity because they are considered safer than other types of e-cigarettes. However, overuse of anything can have a bad result, so we recommend daily use to refresh your mind or help you quit smoking, turning it into a beneficial tool. And ELF BAR Vapes contain propylene glycol, vegetable glycerin, nicotine and flavours. These ingredients have been linked to cancer in the past, so be careful when using them. Conclusion ELF BAR 5000 has become a popular choice for those who are looking for an affordable and discreet vaping experience. This e-cigarette is available in a wide variety of flavours and can be easily concealed in your pocket or handbag. Plus, the battery life is impressive, so you can be sure that you’ll be able to vape all day without having to recharge frequently. If you’re looking for an easy and affordable way to start vaping, ELF BAR is definitely worth considering.
Giới Thiệu Học Viện Âm Nhạc Á Âu
Học Viện Âm Nhạc được thành lập bởi Hướng Nghiệp Á Âu với vị thế là đơn vị đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Với giáo trình tiên tiến cùng đội ngũ giảng viên giàu năng lực và bề dày kinh nghiệm, Học Viện Âm Nhạc mang đến những khóa học nhiều cấp độ và chương trình học đa dạng theo chuyên ngành, giúp học viên có nền tảng lý thuyết và kỹ thuật vững chắc, nâng cao khả năng biểu diễn và mở ra cánh cửa nghề nghiệp khi theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Tầm nhìn Tại Học Viện Âm Nhạc, chúng tôi tin tưởng vào tầm quan trọng của giáo dục âm nhạc trong việc hình thành nhân cách, phát triển tư duy và khơi dậy tiềm năng sáng tạo của mỗi cá nhân. Chúng tôi cũng tin rằng bất kỳ ai, dù ở độ tuổi nào, đều có thể học, phát triển các kỹ năng biểu diễn và thưởng thức âm nhạc với nền giáo dục tiến bộ. Sứ Mệnh Học Viện Âm Nhạc không chỉ khơi gợi, nuôi dưỡng tinh thần và cảm xúc của mỗi học viên, mà còn chú trọng đến tính ứng dụng trong và sau quá trình học. Chúng tôi luôn bám sát những gì thực tế cần nhằm trang bị, định hướng nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức cốt lõi để học viên có đam mê có thể lựa chọn theo ngành âm nhạc chuyên nghiệp. Triết lý Tại Học Viện Âm Nhạc, mỗi học viên đều được xây dựng một lộ trình riêng nhằm đảm bảo chương trình học phù hợp nhất với năng khiếu và mục tiêu của mỗi người. Chúng tôi tạo cơ hội cho học viên thường xuyên được biểu diễn nghệ thuật trong suốt quá trình học để khuyến khích khả năng thể hiện bản thân và sự tự tin trước công chúng. Xem thêm tại: https://www.huongnghiepaau.com/hoc-vien-am-nhac