lophocphachecet
10+ Views

Khóa Học Pha Chế Đồ Uống Chuyên Nghiệp - Mở Quán | CET

Năm 2022 học pha chế chuyên nghiệp ở đâu uy tín, nhanh ra trường, có bằng và không thất nghiệp. Với các khóa học pha chế nâng cao, pha chế tổng hợp, pha chế đặc biệt thì trường Trung cấp CET chính là một trong những địa chỉ dạy pha chế đồ uống tại TPHCM uy tín hiện nay. Tại đây, các bạn được hỗ trợ giới thiệu việc làm đầu ra, tổ chức đào tạo các kỹ năng mềm miễn phí, nhận bằng trung cấp pha chế chính quy tạo mức độ uy tín cao đối với nhà tuyển dụng.
Học pha chế tại CET bạn sẽ được cung cấp đầy đủ các kiến thức, kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao gồm: kỹ thuật pha chế thông dụng, Barista, Flair Bartending,… Đồng thời, đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý kinh doanh cafe, bar, club.
CET dạy pha chế theo phương pháp 2 chiều với Giảng viên là chuyên gia Master Barista, Bartender có nhiều kinh nghiệm chuyên môn ngành pha chế. CET có hệ thống phòng thực hành hiện đại, mô phỏng theo không gian quầy Bar tiêu chuẩn tại các NHKS quốc tế, nên sinh viên phải có khả năng sáng tạo thức uống mới, đa dạng từ công thức cơ bản đã học, để có kinh nghiệm thẩm định thức uống chuyên nghiệp, nhanh chóng thích nghi môi trường thực tế khi đi làm.
Đối tượng chiêu sinh
Hệ 1 năm (TH1):
Đã tốt nghiệp THCS trở lên và hoàn thành khóa Bar trưởng tại Hướng Nghiệp Á Âu (chứng chỉ Tổng cục Giáo dục dạy nghề).
Áp dụng học phần: 1 – 3 – Thực tập (TT) – Thi tốt nghiệp (TTT)
Hệ 1 năm (TH2):
Học viên đang theo học/đã tốt nghiệp các chương trình khác tại HNAAu hoặc các ngành nghề bất kỳ tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học khác.
Áp dụng học phần: 2 – TT – TTT
Hệ 1 năm (TH4):
Đang theo học/đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên và hoàn thành khóa Bar trưởng tại Hướng Nghiệp Á Âu (chứng chỉ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp).
Áp dụng học phần: 3 – TT – TTT
Hệ 2 năm:
Đã tốt nghiệp THCS trở lên
Áp dụng học phần: 1 – 2 – TT – TTT
Giá trị bằng cấp
Sinh viên khi tốt nghiệp sẽ nhận được nhận bằng Kỹ thuật pha chế chuyên nghiệp (Professional Drinks Techniques) do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp.
Bằng có giá trị trên toàn quốc và đang được nhà Tuyển dụng hàng đầu công nhận, đánh giá cao về uy tín, chất lượng.
Đáp ứng đủ điều kiện để học liên thông lên cao đẳng, đại học nếu muốn
Yêu cầu đầu ra: TOEIC ≥350 hoặc IELTS ≥ 3.0
Lưu ý:SV cần nộp chứng chỉ chứng minh năng lực tiếng Anh theo chuẩn trên (hoặc tương đương) để đủ điều kiện xét tốt nghiệp.
SV có thể tham gia các trung tâm đào tạo bên ngoài để ôn luyện hoặc đăng ký sử dụng phần mềm Tiếng Anh online của HNAAu để ôn luyện
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
What Are The Top UK Scholarships For Indian Students?
The United Kingdom is second only to the United States as a popular study abroad destination for international students. Financial expenditures play a key role in an international student's desire to pursue an education overseas. Thousands of international students rely on grants and scholarships to attend institutions in other countries, notably the United Kingdom. Managing finances, including both study costs and living expenditures, is a significant consideration for many study abroad seekers, making UK scholarships for Indian students the most reliable source of funding for them. A key reason why Indian students prefer the UK to study abroad is its outstanding scholarship system. However, higher studies in the UK can be expensive, which is why a number of UK scholarships are available to Indian students. These financial aid packages are available to all eligible individuals who intend to pursue a study program in any field of interest. If you plan ahead of time, you can apply to a wide choice of UK scholarships for Indian students, governments, and universities. These are the top scholarships available to Indian students who wish to study in UK from India: · British Chevening Scholarships for International Scholarships · Erasmus Mundus Joint Masters Degree Scholarship · GREAT Scholarships · A.S Hornby Educational Trust Scholarship · Felix Scholarships · Rhodes Scholarship · Commonwealth Scholarship and Fellowship Plan · Charles Wallace India Trust Scholarships (CWIT) · Dr. Manmohan Singh Scholarships · Inlaks Scholarships · Scotland Saltire Scholarships · Goa Education Trust Scholarships · Queen Mary University Scholarships · University of Westminster Scholarships · Vueville Future Technology Scholarship Criteria For Applying To Scholarships For Studying Abroad The most crucial step in applying to study abroad is to research the nation and university where you want to enhance your education. You must begin looking for UK scholarships for Indian students. Scholarships might differ depending on various factors. Scholarships for Indian students can be program-specific, course-specific, university-specific, country or location-specific. Apart from this, there are scholarships to get a Europe student visa that various organizations offer, or there are also government-funded scholarships or grants which students can avail themselves to pursue higher education in the UK. Scholarships are available to Indian students who wish to study in the United Kingdom. There are also several course-specific financial aids such as MBA scholarships, Ph.D. scholarships, and more. These scholarships seek to give students with equitable educational opportunities regardless of their financial backgrounds. For additional information, please contact our certified immigration expert at 8595338595 or web@studyabroadexpert.com.
How to Get Online Computer Repair Services in Vermilion?
No matter where you live, computer use is everywhere every day, be it in the Vermilion city located at the seaport in Kanto. The city has a certain population and the best possible service for its people. But when it comes to computer repair services, a few things must be kept in mind before choosing the right service provider. The person who wants to find the Online Computer Repair in Vermilion must follow the given steps. The process of finding the computer repair service online 1. Get onto your preferred web browser, type 'Best computer repair services in Vermilion, ' and proceed further. 2. The list of options appears on your screen, from which you have looked for each. 3. Make sure to visit the website and see the ratings and comments given by the people who have availed of their services. 4. Visit each service provider's website and get into the contact section to get in touch with them in the way mentioned on the contact page. 5. There are so many other things that must be kept in mind before making a choice. Things to consider before choosing the computer repair service Warranty- The warranty from a computer repair service ensures you about the quality of their product and services. The computer repair service's assurance ensures that if the issue reoccurs, it will be resolved free of charge under the warranty period. Credibility- Make sure that they have handled their customers when you check the experience and expertise of the service provider. The only way to ensure that is by checking the online and offline reputation of the company. Make sure to read and check all the testimonies of the people. This will give you an idea of the company's credibility. Timeframe- We all can't afford to leave our laptop and computer with the service provider for a long time as it carries personal and professional belongings. Make sure to ask them how much time it will take for your computer to get repaired before choosing the Computer Repair Services in Vermilion. Read the above-given information and make the more brilliant choice for your computer repair.
[June-2022]New Braindump2go MB-920 VCE Dumps[Q74-Q83]
QUESTION 74 Which two modules are included in Dynamics 365 Supply Chain Management? Each correct answer presents a complete solution. NOTE: Each correct selection is worth one point. A.Product information management B.Project management and accounting C.Service hub D.Dynamics 365 Remote Assist E.Master planning Answer: AB QUESTION 75 A company uses Dynamics 365 Supply Chain Management. You run a trace on raw materials. Which two types of products can you see in the trace output? Each correct answer presents a complete solution. NOTE: Each correct selection is worth one point. A.By-products B.Non-stocked items C.Finished products D.Co-products Answer: AC QUESTION 76 A company is using Dynamics 365 Project Operations for a project implementation. An internal project is being funded by three different organizations. The project billing should be standardized. You need to implement functionality to split the invoicing of the project. Which Project component should you use? A.Contracts B.Invoicing C.Budgets D.Subcontracts E.Expenses Answer: E QUESTION 77 An international hotel company implements Dynamics 365 Finance. You need to help the hotel company identify email integration capabilities. What are two valid use cases for sharing Dynamics 365 Finance documents with customers by using email integration? Each correct answer presents part of the solution. NOTE: Each correct selection is worth one point. A.The company sends statements to customers based on request. B.Customers negotiate prices for hotel reservations with company agents by using their personal email addresses. C.A customer registers a complaint online regarding their stay at any of the company's hotels. D.The company emails invoices to customers after their hotel stay. Answer: BD QUESTION 78 A company uses Dynamics 365 Human Resources. The company establishes a new department and hires employees to staff the department. The company wants to manage annual employee reviews. What are two capabilities of Dynamics 365 Human Resources performance management? Each correct answer presents a part of the solution. NOTE: Each correct selection is worth one point. A.Personnel actions B.Goals C.Competencies D.Performance journals Answer: CD QUESTION 79 A construction services firm plans to standardize financial and payroll functions including the capability of adding timesheets to track work and costs for community improvement projects. You need to recommend a solution for the company. What should you recommend? A.Power Platform B.Dynamics 365 Project Operations C.Dynamics 365 Supply Chain Management D.Dynamics 365 Human Resources Answer: B QUESTION 80 A company purchases Dynamics 365 finance. Which two features can the company implement? Each correct selection presents a complete solution. NOTE: Each correct selection is worth one point. A.Accounts receivable B.General ledger C.Omnichannel D.Manufacturing E.Payment fraud prevention Answer: AB QUESTION 81 Hotspot Question For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No. NOTE: Each correct selection is worth one point. Answer: QUESTION 82 Drag and Drop Question A company manufactures, rents, and resells equipment for dental clinics. Maintaining high-quality standards is crucial for operations. All quality-related issues in the supply chain must be managed in the system. Match each feature to its use case. Instructions: To answer, drag the appropriate feature from the column on the left to its use case on the right. Each feature may be used once, more than once, or not at all. NOTE: Each correct match is worth one point. Answer: QUESTION 83 Hotspot Question A company plans to use Dynamics 365 Supply Chain Management. Instructions: For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No. NOTE Each correct selection is worth one point. Answer: 2022 Latest Braindump2go MB-920 PDF and MB-920 VCE Dumps Free Share: https://drive.google.com/drive/folders/144xIUWB_Q1BZvyXNyipoeTS5KokQUPs0?usp=sharing
Top 7 Google Analytics Courses in India
1. Henry Harvin Education Henry Harvin offers the Google Analytics Course and they offer this course in certification form. The course is 100% practical training and 6 hours of two-way live online interactive sessions and the trainers are industry experts with more than 15 years of working experience. The learners have facility to undergo projects in the related field of google analytics, campaign tracking and much more. The learners also get e-learning access to tools, techniques, video contents assessments and more. Boot camps and hackathons are offered to make the learning process much easier and fun. The curriculum for this course is well-designed by the mentors and it consists of 12 modules with 2 complementary modules. Check out Henry Harvin other courses: 1. Digital Marketing Course 2. Content Writing Course 2. Udemy Udemy offers the google analytics course. The course is titled Google Analytics Certification - Become Analytics certified! One can purchase this course online. This course is for both the beginners and intermediates as well. This course consists of 7 sections with 25 lectures. This is a short time course that also contains 2 hours of on-demand video. The course also consists of 14 articles, 3 downloadable resources and 1 practice test. The learners get full lifetime access to this course and also can access on mobile and TV as well. There is no prior experience required to take this course. The learners get the certificate of completion. 3. Coursera Coursera offers the google analytics course. The course offered here is Google Data Analytics Professional Certificate. In this course, the learners get the in-demand skills that would make the learners job ready. This is a beginner level short-term course that would approximately take 6 months to complete. There is no prior experience needed to do this course. This structure of this course is divided into 8 courses. This is a 100% online course and one can start immediately and learn at their own pace as flexible schedules are available. The learners can set their schedule and deadlines as well. The learners would get certification upon completion. 4. IIDE - Indian Institute of Digital Education IIDE offers the google analytics course. They offer Online Google Analytics Course with Certification. This is a short-term course with the duration of 5 hours. The features of this course includes one-on-one mentoring sessions, 30 days access to lectures, more than 4 hours of live classes, more than 1 hour of video lectures and much more. The learners would be able to attend lectures through any devices. Practice tests and assignments for this course are also made available. The trainers for this course are experts in this field. This course has both self-paced video lectures and live online sessions. Certificate is provided upon the completion of the course. 5. Intellipaat Intellipaat provides the google analytics course titled Google Analytics Training. This course provides 15 hours of instructor led training and 15 hours of self-paced videos for the learners. The course consists of more than 30 hours of projects and exercises. The classes are available in self paced training, online classrooms and corporate training. The google analytics project is aimed to learn and practice essential tools, designed by industry experts and one can get real-world experience. The learners get the flexible schedule for learning and lifetime free upgrade. Certification is provided for the learners. 6. Simplilearn Simplilearn offers the google analytics course named Tools - Google Analytics. This is a free google analytics training course for beginners. This is a short time course that consists of 7 hours of self-paced video lessons. This course consists of 16 lessons with each lesson consisting of several topics in each lesson. The learners get 90 days of access to the free course. The learner would get the certificate upon the completion of the course. There are no prerequisites for the learners to do this course. 7. Brand Veda Brand Veda provides the google analytics course. This course is for any learners who want to do the course and the course is taught by the experts in the field with a practical approach to the teaching. This is a short time course and the classes are conducted in batches. This course includes free demo, flexible schedules and real time project work. The learners also get hands-on experience on the tools with highly skilled professionals and field experts. The course is available online and offline for the duration of 3 months. Certification is provided for the learners upon the completion of the course.
[June-2022]New Braindump2go MS-100 VCE Dumps[Q387-Q394]
QUESTION 387 You have a Microsoft 365 E5 subscription that uses Microsoft Teams and SharePoint Online. You create a team and a SharePoint Online site for a new project named Project1. You need to manage access to the team and the site. The solution must meet the following requirements: - Members of Project1 must be able to control who has access to the team and the site. - Only users in the subscription must be ab*e to request access to the team and the site. - Access to the team and the site must be removed after 12 months. - Access to the team and the site must be reviewed every month. What should you create first? A.a catalog B.an access review C.a Conditional Access policy D.an access package Answer: B QUESTION 388 You have an on-premises call center and a Microsoft 365 E5 tenant. You plan to implement Microsoft Phone System Direct Routing and Microsoft Teams. What should you include m the solution? A.a local number port order request B.Skype for Business Cloud Connector Edition C.Azure AD Connect D.a Session Border Controller (SBC) Answer: D QUESTION 389 You plan to migrate to SharePoint Online by using the SharePoint Migration Tool. Which list can be migrated to SharePoint Online? A.List1 B.List2 C.List3 D.List4 Answer: D QUESTION 390 You have a Microsoft 365 subscription and a hybrid Microsoft Exchange Online deployment. You plan to deploy iOS devices that will use Outlook for iOS and Hybrid Modem Authentication (HMA). You need to ensure that HMA is configured correctly. What should you use? A.Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (DaRT) B.Microsoft Remote Connectivity Analyzer C.Microsoft Support and Recovery Assistant D.Apple Configurator Answer: D QUESTION 391 You have a Microsoft 365 E5 subscription linked to an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named contoso.onmicrosoft.com. You plan to import the Microsoft Power Platform Center of Excellence (CoE) Starter Kit. You need to configure the HTTP with Azure AD connection. Which base resource URL should you use? A.https://graph.microsoft.com B.https://login.microsoftonline.com/contoso.onmicrosoft.com C.https://contoso.onmicrosoft.com D.https://login.Microsoftonlinc.com/common/v2.0/oauth2/token Answer: B QUESTION 392 Your company has an on-premises Microsoft SharePoint Server environment and a Microsoft 365 subscription. When users search for content from Microsoft 365, you plan to include content from the on-premises SharePoint Server environment in the results. You need to add crawled metadata from the on-premises SharePoint Server content to the Microsoft Office 365 search index. What should you do first? A.Run the SharePoint Hybrid Configuration Wizard. B.Create a site collection that uses the Basic Search Center template. C.Run the SharePoint Migration Tool. D.Create a site collection that uses the Enterprise Search Center template. Answer: A QUESTION 393 Your on-premises network contains an Active Directory domain that syncs with an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named contoso.com by using Azure AD Connect. Your company purchases another company that has an on-premises Active Directory domain named lrtwareinc.com. You need to sync litwarein.com with contoso.com. What should you install in the litwarein.com domain? A.an Azure AD Connect provisioning agent B.an Azure AD Connect instance in staging mode C.an active instance of Azure AD Connect D.an Azure AD application proxy connector Answer: C QUESTION 394 You have a Microsoft 365 E5 subscription that is linked to an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named contoso.com. You purchase a DNS domain named fabnkam.com. You need to ensure that Microsoft Exchange Online users can receive emails sent to the fabrikam.com domain. What should you use? A.the Microsoft 365 admin center B.the Microsoft Endpoint Manager admin center C.the Microsoft 365 compliance center D.the Exchange admin center Answer: A 2022 Latest Braindump2go MS-100 PDF and MS-100 VCE Dumps Free Share: https://drive.google.com/drive/folders/15vjCBbT_dSXLdZo7Ua_XgRuKT6WqjGC0?usp=sharing
How to Get Online Computer Repair Services in Jefferson?
Knowledge about Computer Repair Services in Jefferson Jefferson is a country that is famous for its hilly areas and mountainous regions. It is a tranquil place that provides a flawless example of a lifelike illustration of nature and its beauty. If you are a resident of the Jefferson area or visited the place as a tourist, you have to go through a bad situation of your computer not working correctly. You can get assistance through different measures regarding Computer Repair Services in Jefferson and get the perfect result with the help of a technician or by going through the troubleshooting procedure on your own. How to Get Online Computer Repair Services in Jefferson? The following detailed points will help you with the facilities provided by the technicians in Jefferson; Online Support- You can get online support and assistance by contacting a computer repair technician with the help of the following points; Hardware Assistance- Attain required computer service in Jefferson by going through the below-mentioned points; Therefore, for this, Locate the numbers present on the body of your hardware>>> You can find the official support number or the WhatsApp support number on the body of your hardware>>>Call the number mentioned on the body to speak to an official support representative of the hardware>>>You can get online assistance with the help of diverse debugging methods. Household Visiting- Align a residence confabulate for a computer technician in Jefferson; After phoning their number>>>if you do not get the mandatory assistance>>>you can request a home visit for a technician>>>In this way, an official engineer will visit your home and provide the best possible hardware assistance>>>You can avail of a free benefit if you are asking for assistance for the first time>>>and you’ll be indicted if there is any fixing or change required. If you do not get the necessary support about Online Computer Repair in Jefferson, you can visit the nearest offline store and repair it from a local technician.
Why shouldn't you take a Data Scientist Degree?
Data Scientist is one of the most demanded jobs of the century. The jobs of data scientists consist of revolutionary, intricate and impactful learning. It is a very broad career opportunity. It means different things are required for different companies. Every company requires different skill sets. The skill set developed at one company is not sufficient to carry out work for the entire career. It is a disciplinary job. The scientists should have knowledge of programming, statistics, mathematics, business understanding, and many more. The field is evolving at a fast speed. Communication is an important point for a career in data science to get established. Working with company’s decision makers is important as well as maintaining a good relationship with them is also essential. You will have to maintain a good relationship with all the team members of all the departments. Opportunity is to be looked upon to solve business problems or in- house team concerns to find the best ability we possess. It can be automating redundant tasks or basic data retrieval. The job is about defining and solving business problems. Mathematics and coding are important skills for having a good career in data science. It is necessary to know all the programming languages. The candidate should have good communication skills and should gel with the team members. They should know about SQL, Social mining, Microsoft Excel and need data and business savvy. The people working in a company focus on current fashionable techniques. They should have deep learning rather than having a detailed knowledge about the foundation. The job of yours is to communicate and educate the co - workers and stakeholders in a desired manner which is digestible to them. It is also required to break down the data science projects into various steps. Business stakeholders care about progress and they want to see how a project is improving over time. The main responsibility is to communicate your progress and your outcome. People get into the job for the excitement it provides. In various companies you will have to spread the time between technical work and the other known stuff. The students who belong from education or research background often fall into the trap of infinite timescale and infinite budget mindset. Data Scientists can not set a timeline for the work they do. They either have to fix the scope of what they are trying to get and can vary the timescale. It is important to get in contact with people who have similar interests in the field. Networking with people helps you access relevant information which includes important resources and tools. Networking helps to gain valuable insights from industry professionals. It is important to join relevant data science groups that apply to your career path. Identifying and engaging with data science communities is vital for career progression. Find also: Data Science Salary – For Freshers & Experienced Data Scientists spend their maximum time in pre- processing data to make it consistent before it is to analyse instead of building meaningful models. It is much messier. The task involves cleaning the data, removing outliers, encoding variables etc. The worst part of opting this career is data pre - processing, which is crucial because models are built on clean, high- quality data. For knowing more about the topics related to data science please visit our website collegevidya.com to know more about career as well as education related topics.
[June-2022]New Braindump2go XK0-004 VCE Dumps[Q334-Q373]
QUESTION 334 An administrator wants to use a Linux server's GUI remotely but is limited by security to using TCP port 22. Which of the following is the BEST choice for installation on the Linux server to enable this functionality? A.X-forwarding B.NX C.VNC D.XRDP Answer: C QUESTION 335 A technician recently installed Linux on a desktop computer. The desktop has two graphics cards from two different vendors. One of the graphics cards works, but the other does not. Which of the following commands should the technician use to start troubleshooting this issue? A.Ismod B.Vmstat C.Gdm D.startx Answer: A QUESTION 337 A Linux administrator wants to include a standard, hash_profile file whenever a new local user is created on Linux server. Which of the following is the BEST location to place the file? A./User/local/ B./etc/skel/ C./etc/profile.d/ D./Home/default_user/ Answer: A QUESTION 338 Which of the following files would a junior systems administrator check to verify DNS server settings? A./etc/network B./etc/rsolveconf C./etc/nsswitch,conf D./etc/hosts Answer: B QUESTION 339 Which of the following directories will help an administrator identify the specifications of a Linux server in term of resources? A./sys B./Proc C./Var D./usr Answer: B QUESTION 340 The following error is encountered when running a script: Which of the following is the cause of this error? A.Script.sh was not added to the PATH B.The $ ! line is incorrect C.Script.sh is missing the executable bit. D.The file script. sh does not exist. E.Bash is not installed on the system Answer: D QUESTION 342 Which of the following directories contains information related to various runtime processes, such as hardware and system memory? A./Usr/bin B./Opt C./Proc D./etc/local/ Answer: A QUESTION 343 A system administrator is setting up a cron job that will copy thousands files from a remote directory on a scheduled basic. The file contents should retain their original permissions, including and group ownership, and the cron job should run for the least amount of the possible. Which of the following is the BEST program to use in this situation? A.Rsync B.Curl C.Scp D.Wget E.sftp Answer: A QUESTION 344 A Linux administrator has configured a local named caching server to reduce the amount of time to resolve common DNS addresses. The server resolves using the external server, however; the administrator wants to avoid this configuration. The administrator verifies the named, conf settings to confirm the following relevant settings: The administrator then runs dig twice to look up an external address and receives the following relevant output the second time. Which of the following should the administrator do to correct the configuration? A.Modify /etc/resolve.config and set nameserver to 127.0.0.1 B.Add 1270.0.1 to the forwards in the named confi file. C.Alias the dig commands to use nslookup instead. D.Configure the name service in system to be masked Answer: C QUESTION 345 An administrator is adding an existing user named `'buddy'' to the Apache group. Which of the following should the administrator perform to accomplish this task? A.sseradd -g apache buddy B.ssermod -g apche buddy C.sudo useradd -g apache buddy D.sudo usermod -g apachebuddy Answer: B QUESTION 346 An administrator clones a Git repository onto a local laptop. While inspecting the code, the administrator notices a bug and wants to fix it. Which of the following is the BEST command for the administrator to use to test a patch for the prior to updating the version saved in master? A.Init B.Branch C.Stash D.Comit E.merge Answer: A QUESTION 347 A Linux administrator is investigating an issue with an internal Linux server that is unable to resolve the following internal addresses: The administrator runs the following commands as part of troubleshooting: Which of the following is MOST likely resolve the issue? A.Allow outbound DNS traffic to the internal DNS server. B.Add a public DNS for fileshare, example, internal. C.Install a caching DNS server on the local workstation. D.Update resolve, conf to use the internal DNS server. Answer: A QUESTION 348 A system administrator needs to bootstrap a series of Ubuntu images for a public provider. The administrator must ensure at the images contain the exact same updates, custom. Configure files after their first and then automatically. Which of the following tools the administrator user? A.Ansible B.Docker C.Cloud-init D.Anaconda Answer: B QUESTION 349 Which of the following commands will result in the HOGEST compression level when using gzig to compress a file name file, txt? A.Gzip -9 file. text B.Gzip -100-file. Text Crip -high file.txt C.Gzip -5 file.txt D.Gzip -fast file. text Answer: A QUESTION 351 Which of the following is considered best practices when using definition files for the provisioning of Linus servers to the cloud? A.Build automation B.Container orchestration C.Infrastructure as code D.Continuous integration Answer: B QUESTION 352 A Linux administrator is testing a configuration script and wants to change the hostname of a workstation temporarily, but it must return to its assigned workstation name after reboot. Which of the following is the BEST command for the administrator to use? A.Hostnamet1 set-hostname -transient tempname B.Hostnamect1 -H localhost tempname C.Hostnamect1 set-hostname tempname D.Hostnamect1 set-hostname -static tempname Answer: A QUESTION 354 A network administrator installed a web server on a Linux host and added a firevalid command to open port tcp/80. The web server worked without error until an updated and patch kernel was installed on the system a month later. Now users are unable to access the web server even though the service is running, which of the following would fix the issue? A.Use the firevalid command to open the HTTP application service rather than the port. B.Change the firevalid zone t private and open port tcp/80. C.Issue an additional firevalid command to open up port tcp/443 as well as port tcp/80. D.Use the firevalid command to open tcp/80 both with and without the -permanent switch. Answer: D QUESTION 355 Ann, a Linux administrator, is storing scripts in a private Git repository. Which of the following commands should Ann use to avoid entering the login and password every time Ann commits change? A.Git init shared-true B.Echo authe n tapprove `'>> .git/config C.Git credential approve D.Git config credential.help cache Answer: B QUESTION 356 An administrator is configuring a new Linux server and wants to boot the system to a file that was previously downloaded to locally install removable media. Which of the following boot options should the administrator choose? A.PXE B.ISO C.NFS D.HTTP Answer: B QUESTION 357 A lab virtual image is always named pc21.local and in variety of testing situation. The administrator wants to use the IP address pc21.local in a script but is concerned it may change from day to day, as the image is rebuilt fairly often. Which of the following should the administrator add to a script to ensure the IP address is always accurate? A.MYIP =$(dig pc21.local +short B.MYIP =$(dig pc21.local +norecurse +nocomments) C.MYIP =$(dig pc21.local + answer + mostatus D.MYIP =$(dig pc21.local +authority) Answer: B QUESTION 358 A Linux server hosts Kerberos and LDAP, which of the following is the MOST likely role of this server? A.Certificate authority B.Clustering C.Database D.Authentication Answer: D QUESTION 359 A technician reviews the following output: Which of the following commands should the technical execute to ensure the system has the appropriate paging? (Select TWO.) A.dd if=dev/sda5 of=/tmp bs=512 B.swapon /dev/sda5 C.Mkswap/dev/sda5 D.Mkfs,ext3 /dev/sda5 E.Lostat/dev/sda 5 F.Free 璵/dev/sda Answer: BC QUESTION 360 Users are receiving permission-denied messages when trying to access a spreadsheet file within the company's filesystem. A Linux administrator receives a ticket and begin to investigate the following output: Which of the following command would produce the presented output? A.Top B.nice C.grep D.isof Answer: D QUESTION 361 A Linux administrator needs to run a few virtual machines and containers on the physical machines with a single network interface. Which of the following networking would allow the administrator to connect with the outside world? A.Bridging B.VLAN C.Bonding/teaming D.VPN Answer: A QUESTION 362 An administrator is logged on as an unprivileged user and needs to compile and installed an application from source. Which of the following BEST represents how to complete this task? A.cd <source>; sudo ./configure $$ make $$ make install B.cd <source>; ./configure $$ sudo make $$ make install C.cd <source>; ./configure $$ make $$ make install D.cd <source>; ./configure $$ make $$ make install Answer: A QUESTION 363 A system administrator is investigating why user3 cannot log in using SSH to one of the servers. An attempt to log in results in the following: Which of the following commands should the systems administrator execute to allow user3 log in to the server? A.Restorecon /bin/rssh B.Passwd/-u user3 C.Usermod/ -s /bin/sh user3 D.Setfac1/ bin/rssh Answer: A QUESTION 364 An administrator wants to be able to access a remote server. After creating an SSH key pair, which of the following describes where the public key should be placed to allow for key-based authentication? A.-/, ssh/authorized_keys B.-/ssh/id_ras.pub C.-/.ssh/known_hosts D.-/.ssh/config Answer: A QUESTION 365 Joe, a system administrator, realizes that the time zone on a system is different than his local time zone. Joe runs the command export Tz-America .Chicago to resolve this. However the next Joe logs in, Joe notices the issue has returned. Which of the following is the BEST way for Joe to fix this issue so the solution persists across logins? A.Run the export Tz=/etc/localtime command B.Set the correct the zone with the date command. C.Add the export Tz=America/Chicage command to the bash_profile file. D.Run the export LC ALL=America/Chicago command Answer: C QUESTION 367 A Linux administrator issues the following command with root or sudo privileges: Rmp -1 installpackage.rpm -nodeps Which of the following should the administrator expect to see in the output? A.The installpackage.rmp package will not fail due to checks for dependencies. B.The installpackage.rmp package will not fail due to missing dependencies C.The installpackage.rmp package will not be installed, and there will be dependencies D.The installpackage.rmp package will not be installed, and there not be check for dependencies Answer: A QUESTION 368 A Linux administrator execute the following steps in this order: 1. Changes some software code 2. Commits the changes to the Git repository 3. Triggers a job to compile 4. Execute some test scripts 5. Packages the software package 6. Publishes the software packages to a package repository Which of the following orchestration processes is the administrator using? A.Build automation B.Deployment automation C.Test automation D.Infrastructure automation Answer: C QUESTION 369 A system administrator is troubleshooting a web server that runs in a container. After the log is retained, the container occasionally stops logging to a log file. Fortunately, the vendor provides a custom signal that allows the application to reconnect to the log file. Which of the following would be BEST for the administrator to run the containers? A.Kill ­HUP 1 B.Kill ­USR 1 C.Kill ­TEAM 1 D.Kill ­Kill 1 Answer: A QUESTION 370 A junior administrator issues the following commands on a Linux server: The next day, the junior administrator is unable to edit the file. Which of the following would resolve this issue? A.Chmod 666 /home/junior_admin/tasklist B.Chmod $+x /home/junior_admin/tasklist C.Chmod g+s /home/junior_admin/tasklist D.Chmod o+rwx /home/junior_admin/tasklist Answer: A QUESTION 371 An administrator wants to add a user named comptia to the system administrators group. Which of the following commands will accomplish this task? A.Usermod ­sG wheel comptia B.Useradd -sG wheel comptia C.visudo -sG wheel comptia D.sudo -sG wheel comptia Answer: B QUESTION 372 Which of the following commands should a system administrator use to configure a passwordless login to remote system? (Select TWO.) A.Cp B.Ssh-agent C.Ssh-copy-id D.Ssh-keygen E.Ssh-add F.openssl Answer: BC QUESTION 373 A new packages repository named repo10 has been installed on mirror site. A Linux administrator wants to use this new repository for local package installations. In which of the following locations should the administrator store the configuration information for the repo10 repository? A./etc/yum.reps.d/repo10.Repo B./etc/yum_repo.d/repo10 C./etc/yum.reps.d/repo10 D./etc/yum.conf Answer: A 2022 Latest Braindump2go XK0-004 PDF and XK0-004 VCE Dumps Free Share: https://drive.google.com/drive/folders/1CKa6jPAj_xZJUOpQDpD2r-JcM3pUDVpP?usp=sharing