luanvan2s
10+ Views

Kho đề tài luận văn về phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng luôn là một đề tài được xã hội quan tâm vì điều này sẽ giúp xây dựng một xã hội văn mình, bình đẳng. Tuy nhiên, đây là một vấn đề khá nhạy cảm nên khi thực hiện luận văn liên quan, chúng ta cần lựa chọn đề tài một cách khéo léo để tránh bị bắt bẻ. Dưới đây là một số gợi ý cụ thể giúp bạn chọn đề tài luận văn về phòng chống tham nhũng phù hợp.

Tham nhũng là gì?

Theo Thanh tra Chính phủ, tham nhũng là những hành vi của bất kỳ bất kỳ ai có chức vụ,quyền hạn hoặc được giao nhiệm vụ,quyền hạn và lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó để vụ lợi cho mình.
Phòng, chống tham nhũng là các thiết kế, thể chế và cơ chế, biện pháp pháp lý và xã hội nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất nguyên nhân, điều kiện phát sinh tham nhũng, xử lý tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật.
Xem thêm:

Đề tài luận văn phòng chống tham nhũng

1. Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp liên doanh có vốn góp của nhà nước, do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm đại diện cho chủ sở hữu.
2. Luận văn về phòng chống tham nhũng: Vai trò của lực lượng công an nhân dân trong phòng, chống tham nhũng từ thực tiễn công an thành phố Đà Nẵng.
3. Pháp luật về phòng, chống tham nhũng từ thực tiễn của tỉnh Long An.
4. Phòng, chống tham nhũng dưới triều đại vua Lê Thái Tổ và bài học kinh nghiệm trong xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính hiện nay.
5. Công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành giáo dục ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.
6. Tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng dưới thời đại triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884.
7. Tham nhũng và vấn đề phòng, chống tham nhũng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.
8. Luận văn về phòng, chống tham nhũng: Phòng, chống tội phạm về tham nhũng trong hoạt động của cục cảnh sát điều tra về tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu.
9. Thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay.
10. Công tác phòng, chống tham nhũng trong quản lý hành chính nhà nước tại tỉnh Đồng Nai hiện nay.
11. Vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh chống phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.
12. So sánh pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam và Đại Hàn Dân quốc.
13. Thực hiện phòng, chống tham nhũng trong thực hiện chính sách đất đai ở Việt Nam hiện nay.
14. Mối quan hệ giữa cải cách hành chính và thực hiện phòng, chống tham nhũng từ thực tiễn thành phố Hải Phòng.
15. Pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay.
16. Đảng lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng từ năm 2015 đến nay.
17. Tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.
18. Phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp cơ sở thông qua công tác kiểm tra của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
19. Huyện ủy Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.
20. Pháp luật về phòng chống tham nhũng ở Singapore và bài học kinh nghiệm cho nước ta.
21. Thực thi công tác phòng, chống tham nhũng ở tỉnh Bình Dương hiện nay.
Trên đây là những đề tài luận văn về phòng chống tham nhũng bạn đọc có thể tham khảo phát triển bài luận của riêng mình. Ngoài ra, nếu như bạn vẫn còn khúc mắc gì liên quan đến viết luận văn, bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ viết luận văn thạc sĩ thuê, liên hệ với Luận Văn 2S qua hotline: 0976 632 554
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
BigCommerce Custom App Development Services | MageSpark
We offer top-rated BigCommerce custom app development services to help clients get ultra-modern, scalable, and high-performance applications that capitalize on the growth and take your business to new heights of success. Custom Marketing Apps Third-Party Integration Apps Custom Theme Apps Customer Engagement Dedicated IT Support We are a leading custom BigCommerce application development company offering highly interactive, stable, and robust mobile e-commerce apps for your business. Magespark holds a strong team of passionate BigCommerce Experts having extensive experience in building top-rated BigCommerce applications that help achieve your business goals. Having a custom application for your business is beneficial for driving significant growth in your business by attracting potential customers from around the globe. Applications offer businesses smart ways to attract all mobile users to their products and services through their smartphones. At Magespark, we follow a comprehensive approach for creating robust and future-ready applications that help achieve your business goal more effectively. Our Certified BigCommerce Experts always aim to provide high-end applications using cutting-edge technologies and modern tools. If you are planning to build a robust, feature-rich, and highly efficient application that maximizes your business growth, then Magespark is the right eCommerce platform to get started with. Hire our BigCommerce Experts to get best-in-class BigCommerce development services at affordable prices. For More Information, Visit:- https://www.magespark.com/bigcommerce-custom-app-development.html?utm_source=vingle&utm_medium=article&utm_campaign=august-2022
What Is Mobile Operating System and Its Types?
Android OS or Android Operating System The Android operating system is the most popular smartphone operating system today. It is a mobile OS based on the Linux Kernel and open source mobile os. The android operating system was developed by Google. The first Android device was launched in 2008. Android is a best operating system for mobile. Bada Operating System (Samsung Electronics) Bada is a Samsung mobile phone operating system that was launched in 2010. The Samsung wave was the first mobile to use the bada operating system. The bada operating system offers many mobile features, such as 3-D graphics, application installation and multipoint-touch. BlackBerry Operating System (BlackBerry OS) The BlackBerry operating system is a mobile operating system developed by Research In Motion (RIM). This operating system was designed specifically for BlackBerry handheld devices. This operating system is beneficial for the corporate users because it provides synchronization with Microsoft Exchange, Novell GroupWise email, Lotus Domino, and other business software when used with the BlackBerry Enterprise Server. iPhone OS / iOS (iPhone Operating System) The iOS was developed by the Apple inc for the use on its device. The iOS operating system is the most popular operating system today. It is a very secure operating system. The iOS operating system is not available for any other mobiles. Symbian Operating System (Symbian OS) Symbian operating system is a mobile operating system that provides a high-level of integration with communication. The Symbian operating system is based on the java language. It combines middleware of wireless communications and personal information management (PIM) functionality. The Symbian operating system was developed by Symbian Ltd in 1998 for the use of mobile phones. Nokia was the first company to release Symbian OS on its mobile phone at that time. Windows Mobile Operating System (Windows Mobile OS) The windows mobile phone OS (nokia operating system) is a mobile operating system that was developed by Microsoft. It was designed for the pocket PCs and smart mobiles. Read More: https://lnkd.in/dVEFpprt
BigCommerce Integration Services | MageSpark
We offer high-end BigCommerce Integration services to integrate your BigCommerce store seamlessly with third-party tools including ERP/CRM, shipping, marketing automation, inventory management, accounting, and more to extend the functionality of your eCommerce store. CRM/ERP Integration Service Shipping Integration Service Third-party payment integration Integration with Accounting Dedicated IT Support To extend the functionality of your eCommerce store, you may want to add or implement some third-party tools to integrate your BigCommerce store for CRM, ERP, Shipping, Accounting, Inventory Management, etc. To do so, you probably need an experienced BigCommerce developer to complete the integration services seamlessly. At Magespark, we offer flawless BigCommerce Integration services that enable you to improve the functionality of your eCommerce store and deliver exceptional customer experiences to capitalize on the growth. Our goal is to focus on clients’ satisfaction and deliver outstanding BigCommerce services that make your dreams come true. Being a leading BigCommerce development company, we hold a capable team of BigCommerce experts to help with all your BigCommerce requirements. Whether you want to integrate your store for CRM/ERP, Shipping, or add custom extensions, we have got you covered. For More Information, Visit:- https://www.magespark.com/bigcommerce-integration.html?utm_source=vingle&utm_medium=article&utm_campaign=august-2022
Florida Appellate Attorneys | Appeal Lawyers in Florida – Brown Stone Law
If you are looking for an appeals attorney in Florida then you are at the perfect place. Brownstone Law offers the top Florida appellate attorneys. We cover civil and criminal appeal aid and post conviction appeal lawyers up to the federal level. The Brownstone Law Firm is an appellate litigation law firm, focusing on appeals in federal courts across the United States. Our federal appeal lawyers are skilled at representing clients at the appellate level and in the appeal process. We have handled hundreds of appeals in various state and federal courts and will review your civil or criminal case. Our appellate litigation team combines innovation and legal services to deliver results and strategic solutions for our clients on appeal. What We Offer: we can advise clients on appellate issues during and after trial we can draft and prepare motions in limine, jury instructions, and verdict forms we can brief and argue appeals on the merits we can brief motions in the trial courts we can handle regulatory appeals and appeals before governmental bodies we can prepare petitions for interlocutory writs The Florida criminal appellate attorneys at Brownstone Law work with clients convicted of court crimes. Our Florida criminal appellate lawyers often appear at sentencing or post-trial in order to prepare for the criminal appeal and argue for a reduced sentence. Cities We Served in Florida: JACKSONVILLE MIAMI ORLANDO TALLAHASSEE TAMPA HIALEAH PORT ST. LUCIE We serve in almost all cities of Florida among which these are some main ones: For more information regarding appeals lawyers Florida visit our site: https://www.brownstonelaw.com/appellate-lawyer/florida-appeals/
BigCommerce Support & Maintenance Services | MageSpark
We offer uninterrupted BigCommerce store support & maintenance services to ensure your website runs seamlessly without any zero downtime and deliver unique experiences for your potential customers. BigCommerce Web Support Checking Data Issues Identifying Software Issues Monitoring Site performance Dedicated Tech Support We offer outstanding BigCommerce support & maintenance services, ensuring to fix any bugs or errors in your web store. Being a leading BigCommerce design & development company, we offer real-time support for data issues, errors, and other software issues without any hassle. This way, you can provide a valuable shopping experience to your customers and gain their trust. Our BigCOmmerce support services will allow you to run your website smoother and faster without any issues and make your store stand out from your competitors. When you will hire our dedicated BigCommerce developers for maintaining your website, we assure you that you will get top-level support & maintenance services to keep your business running smoothly. Our team of certified BigCommerce experts is well versed in supporting a large number of projects for the ultimate growth of your organization. If you are looking for uninterrupted BigCommerce Support & maintenance services to make your store work at its best, then Magespark is the right platform for you. Hire dedicated BigCommerce Experts from Magespark at affordable prices to get the most out of BigCommerce support service for your business. For More Information, Visit:- https://www.magespark.com/bigcommerce-support-and-maintenance.html?utm_source=vingle&utm_medium=article&utm_campaign=august-2022
We Offer Plumbing And Blockage Services in Noida
Blocked drains are one of the most widespread plumbing issues that people encounter every day. Whether you have a clogged drain or an overflowing toilet, we are ready to assist you. We offer reliable blockage services in Noida at an affordable cost. Our certified and experienced technicians will clear your clog quickly. Proper drain cleaning is essential to eliminate clogs and keep the drains running correctly and may prevent future trouble with the drains in your home. We are here to help with any blockages in your drains by offering blockage services in Noida. Whether it’s a clogged sink/toilet or a deeper rooted issue, our vans are equipped with the latest technology to solve your issue the first time. We handle all types of plumbing issues, including sewer and drain troubles, leaky pipes, water heaters, and more. Plumbing repairs, installations, and replacements may become risky while performed by someone without professional training or experience. Mistakes made during plumbing tasks may result in hidden leaks, that may waste precious time and resources down the road. You may save money and have peace of mind by investing in the services of a well-trained and licensed professional. You May Also Get Interior Services in Noida From Us Interior services are a wonderful option if you're looking to redesign your house or start renewed in a new place. We try to make the whole procedure seamless and cost-effective for you. We really appreciate the people, businesses, and families we work for, and aim to make and keep our customers for life. Our highly trained team of specialists will personally take care of your requirements. We are here to offer you the finest Interior Services in Noida you could ever wish for. We are open to listening to your goals, preferences, and ideas to achieve the quality you want for your interior spaces.