leukelessen

Achterstand door rekenproblemen?

Al op jonge leeftijd beginnen kinderen met leren van rekenen. In groep 3 en 4 van de basisschool wordt de basis gelegd voor het rekenen in de bovenbouw. Desondanks kan het zijn dat kinderen vroeger of later te maken krijgen met rekenproblemen. Het is van belang om rekenproblemen tijdig te ontdekken, zodat je er misschien wat aan kunt doen. Maar wat zijn rekenproblemen nu eigenlijk, wat zijn de gevolgen en hoe kun je rekenproblemen voorkomen als ouder en leerkracht? In dit artikel geven we je enkele antwoorden.

Wat zijn rekenproblemen?


Rekenproblemen ontstaan als een kind niet meer mee kan komen met de rest van de klas. Zo’n rekenprobleem kan klein zijn, maar ook heel groot. Bij een rekenprobleem mist een kind kennis en vaardigheden om een deel of geheel van een som te beantwoorden. Als een rekenprobleem niet wordt verholpen, zal de achterstand mogelijk groter worden. Zodoende nemen ook rekenproblemen verder toe. Naarmate de kinderen de bovenbouw betreden moeten ze heel veel vaardigheden kunnen gebruiken en is het belangrijk rekenproblemen te hebben verholpen.

Gevolgen


Het leren rekenen wordt stapje voor stapje opgebouwd vanaf de laagste klassen. Het cijfer- en getalbegrip wordt opgevolgd door optellen en aftrekken en al snel voegen zich daar de andere rekenvaardigheden bij, zoals delen, vermenigvuldigen, rekenen met breuken, kommagetallen, procenten, maten en gewichten. Kortom: een rekenprobleem heeft op alle onderdelen invloed. Als een kind de tafels niet goed beheerst wordt het vrijwel onmogelijk om later te rekenen met breuken en cijferen. Dit kan leiden tot frustratie bij een leerling, waardoor het vervelendste gebeurt de motivatie brokkelt geheel of gedeeltelijk af en een kind ziet op tegen het rekenen. Omdat rekenen veel tijd kost is het erg belangrijk dat kinderen gemotiveerd blijven worden. Verkeerde rekenstrategieën op de basisschool hebben ook gevolgen voor het middelbaar onderwijs, want daar worden vakken gegeven die op rekenen stoelen.

Rekenproblemen voorkomen


Het is duidelijk dat het niet wenselijk is om rekenproblemen te laten waar ze zitten. Sterke leerkrachten hebben oog voor hun leerlingen en kunnen startende problemen signaleren en ermee afrekenen in de les. In dat geval hebben we het over een te controleren rekenprobleem en dat hoeft geen verdere gevolgen te hebben. Maar wanneer een kind steevast dezelfde fouten blijft maken en vaardigheden niet zal snappen, is het zaak om in te grijpen. Gelukkig zijn verreweg de meeste rekenproblemen te herleiden naar de basis: getalbegrip en het beheersen van de tafels. Dit zijn voorbeelden van vaardigheden die zowel thuis als op school geoefend kunnen worden. Rekenspelletjes kunnen een belangrijke rol spelen bij het oplossen van rekenproblemen en kun je makkelijk en overal spelen.

Leuke rekenspelletjes


Wil jij rekenproblemen voorkomen aan de hand van spelletjes? We zetten ze graag op een rijtje:

Dobbelen
Simpel: wie heeft de meeste oogjes op 1 of 2 dobbelstenen? Handig spelletje voor rekenproblemen in groep 3 en 4.

Oorlogje
Pak een stok kaarten en neem alleen de cijfers. Deel de kaarten op en draai beurtelings een kaart om. De hoogste score wint.

Plussen en minnen
Spreek een getal af dat je erbij of eraf doet. Noem daarna een ander getal en laat je kind het getal er steeds erbij optellen of aftrekken. Hoe ver kan je kind komen?

Tafelhappertjes
Tafels zijn heel vaak een groot probleem bij rekenen en kun je trainen door het maken van een tafelhappertje. Maak bij voorkeur per tafel een eigen happerttje. In een later stadium kun je moeilijke sommen opnemen in een eigen happertje.

Het schakelspel
Speler 1 start met het noemen van een som, speler 2 gaat verder met het antwoord. Zoals 5 + 3 = 8, 8 + 2 = 10 enzovoorts. Hoe ver komen jullie? Een afspraak op school is zo gemaakt en veel directies zijn verheugd om ouders te mogen verwelkomen voor een praatje of een rondleiding.

Slotsom


Het is erg lastig om als kind problemen met rekenen te hebben. Gelukkig zijn er veel rekenproblemen die eenvoudig op te lossen zijn. Als de leerkracht tijdig signaleert dat een kind niet goed mee kan komen met bepaalde strategieën kan een rekenprobleem zo worden verholpen. Je kunt thuis ook helpen met rekenproblemen. We deelden in dit artikel een paar spelletjes die kinderen onbewust dwingen met basissommen te rekenen. Door dit regelmatig te doen voorkom je op voorhand al een deel van de rekenproblemen die kinderen op school op kunnen lopen.
leukelessen
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent