bkhostofficial

Hướng dẫn trỏ tên miền về Blogspot chi tiết | BKHOST

Bước 1: Điều chỉnh lại Blog Address - Trước tiên bạn cần chỉnh lại đường dẫn blog theo các bước sau: Trong trang quản lý blog, bạn chọn Settings rồi click vào link + Setup a 3rd party URL for your blog để thay đổi địa chỉ Blog Nhập domain(tên miền) muốn sử dụng vào ô Third party domain settings rồi chọn Save . Ngay lập tức có một thông báo màu đỏ sẽ xuất hiện ngay bên dưới, thông báo cho bạn biết chưa trỏ tên miền về Blogspot. Bỏ qua nó. Tuy nhiên, bên dưới nữa các bạn sẽ thấy Name, Label, or Host field . Đây là một thông tin quan trọng, được dùng để cấu hình domain trỏ về Blogspot, bạn sẽ cần sử dụng ở bước tiếp theo. Tùy từng domain(tên miền) mà thông tin này sẽ khác nhau. Duy chỉ có 4 địa chỉ IP này là cố định để các bạn sử dụng trỏ các bản ghi A: 216.239.32.21 216.239.34.21 216.239.36.21 216.239.38.21 - 78qxjhhoxi
Comment
Suggested
Recent