arcahukukofisi
10+ Views

Tenfiz Davası

Taraflar yabancı bir mahkeme vasıtasıyla boşanmış olsalar bile bu kararın Türkiye sınırları içinde geçerli olabilmesi için Türk mahkemelerinde açılacak bir dava ile tanınmasına ve tenfizine karar verilmesi gerekmektedir. Bu makale etimesgut avukat olarak faaliyet gösteren Arca Hukuk ve Danışmanlık Ofisi tarafından kaleme alınmıştır.

Tanıma/Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma ve tenfiz davaları, Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir.
Bu Kanun’un 58. Maddesine göre Yabancı mahkeme ilâmının kesin delil veya kesin hüküm olarak yetkili Türk mahkemesi tarafından kabul edilebilmesine tanıma denir.
Bu Kanun’un 50. Maddesine göre Yabancı mahkemelerden hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilâmların Türkiye’de icra olunabilmesinin, yetkili Türk mahkemesi tarafından kabul edilmesine ise tenfiz denilmektedir.
Görüldüğü üzere tanıma ve tenfiz birbirinden farklıdır. Yabancı mahkeme tarafından verilen hükmün icra edilmesine ihtiyaç duyuluyorsa istemin tenfiz istemi olması gerekir. Fakat Yabancı mahkeme tarafından verilen kararın icra edilmesi istenmiyorsa, bu hüküm yalnızca kesin delil ya da kesin hüküm ihtiva ediyorsa bu durumda tanımadan söz etmek gerekir. Tanıma davası, mahiyeti itibariyle tespit davası niteliğindeyken tenfiz davası, eda davası niteliğindedir.
Bu bilgiler ışığından Yabancı Mahkeme kararı ile boşanan çiftlerin boşanma hükmünün Türkiye’de de geçerli olması istemi tanıma talebi yeterliyken, boşanma hükmünde nafaka, maddi-manevi tazminat, müşterek çocuklara dair velayet ve kişisel ilişkiye dair hükümler, mal rejiminin tasfiyesine dair alacak yahut herhangi bir şekilde icrai işlem tesisi gerektiren bir hükmün olması durumunda tenfiz isteminden söz etmek gerekecektir.

Tanıma/Tenfiz Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tanıma ve tenfiz davalarında görevli ve yetkili mahkeme Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun kapsamında düzenlenmiştir. Bu Kanun’un 51. Maddesinin 1. fıkrasında göretenfiz kararları hakkında görevli mahkeme asliye mahkemesidir. Fakat 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 4/2. Maddesi atfı ile boşanma davalarına ilişkin olarak açılacak tanıma ve tenfiz davalarında görevli mahkeme aile mahkemesi olarak belirlenmiştir.
Yine Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 51. maddesinin 2. fıkrasına göre bu kararlar kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, yoksa sâkin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir.

Kimler Tanıma/Tenfiz Davası Açabilir?

Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 52. Maddesine göre Yabancı Mahkeme tarafından verilen kararın tenfiz edilmesinde hukukî yararı bulunan herkes, tenfiz isteminde bulunabilir. Tanıma ve tenfiz istemi dilekçe ile olur.

Tanıma/Tenfiz Davasının Şartları Nelerdir?

Milletler Arası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 54. Maddesine göre Yetkili mahkeme tenfiz kararını aşağıdaki şartlar dâhilinde verir:
a) Türkiye Cumhuriyeti ile ilâmın verildiği devlet arasında karşılıklılık esasına dayanan (mütekabiliyet şartı) bir anlaşma yahut o devlette Türk mahkemelerinden verilmiş ilâmların tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilî uygulamanın bulunması.
b) İlâmın, Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen bir konuda verilmiş olması veya davalının itiraz etmesi şartıyla ilâmın, dava konusu veya taraflarla gerçek bir ilişkisi bulunmadığı hâlde kendisine yetki tanıyan bir devlet mahkemesince verilmiş olmaması.
c) Hükmün kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması.
ç) O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyabında veya yokluğunda hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk mahkemesine itiraz etmemiş olması.
Yabancı Mahkeme kararının tenfizinin sağlanabilmesi için bu şartların hepsinin bir arada gerçekleşmesi gerekirken tanımada mütekabiliyet şartı aranmamaktadır.
Bununla birlikte tenfiz istemini kabulü veya reddi halinde kanun yoluna başvurulabilir. Tenfizine karar verilen yabancı mahkeme hükümleri ise, Türk mahkemeleri tarafından verilmiş kararlar gibi icra olunur.
Her iki dava da özü itibariyle teknik hususlar içerdiğinden, hak kaybına uğramamak için dava açmadan önce ofisimizin uzman avukatlarına başvurulması halinde en uygun çözüm tarafınıza iletilecektir.
Arca Hukuk ve Danışmanlık Ofisi

Arca Hukuk ve Danışmanlık Ofisi Ankara ili Etimesgut ilçesinde hukuki faaliyetlerine etimesgut avukat olarak devam etmektedir. Bu ve buna benzer güncel paylaşımlar için ofisimiz web sitesini takip edebilirsiniz. https://www.arcahukuk.com/
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
UAE Judicial System Explained: Federal and Local Level
Introduction The judicial system of United Arab Emirates operates at two levels. It operates at a federal level and a local level. At the local level, the relevant Emirates have their own court system and judicial departments, whereas the judiciary at the federal level controls the courts and departments across the UAE. The degrees of courts which are available to the public (at both federal and local level), through which justice can be sought, are the following: 1) The Court of First Instance. 2) Court of Appeal. 3) Court of Cassation at the local level. The federal judiciary is headed by the Federal Supreme Court which is the highest judiciary authority in the UAE. According to Article 104 of the Constitution of the UAE, the local judiciary bodies in each Emirate shall have jurisdiction in all judicial matters that have not been entrusted to the Federal judiciary by virtue of the Constitution. Accordingly, Emirates like Dubai, Abu Dhabi and Ras Al-Khaimah follow their own local court system and have established their independent judicial departments. On the other hand, Emirates of Sharjah, Fujairah, Ajman and Umm Al Quwain are part of the Federal court system. A decision issued by the Court of First Instance, which is the primary court, may be appealed to the Court of Appeal. The judgement issued by the Court of Appeal could be further appealed to the Cassation Court or the Federal Supreme Court on limited grounds. Court of First Instance The Courts of First Instance have the right to consider civil, commercial, administrative, labour and personal status disputes. For criminal matters, the criminal courts (consisting of either 1 judge or 3 judges) will have jurisdiction to examine cases of misdemeanors, petty offenses and felonies. Court of Appeal The judgements and decisions issued by the Court of First Instance may be appealed before the Court of Appeal. Under Article 158 of the Civil Procedures Law, the appeal may be filed due to breach of the jurisdiction related to public policy, invalidity in the judgement or the procedures which has affected the judgment or decision, amongst others. For criminal matters, the accused and the public prosecution may appeal the judgement rendered by the criminal courts of first degree. In accordance with Article 230 of the Criminal Procedure Law, the appeal will not result in staying the execution of the appealed judgement unless otherwise decided by the court which issued it. Court of Cassation Appeal may be filed before the Cassation Court against the decision issued by the Court of Appeal in certain cases under 173 of the Civil Procedure Law. For instance, if the appealed judgment was based on breach of law or mistake in its interpretation or application, or was issued contrary to the rules of jurisdiction or the decision lacked reasons, had inadequacy or was ambiguous, amongst others. For criminal matters, public prosecution or the condemned party may challenge the decision rendered by the Court of Appeal in a felony or misdemeanour before the Cassation court on specified grounds as set out in Article 244 of the Criminal Procedure Law. These include where the challenged judgment is based on a violation of the law or a mistake in its application or interpretation, or if two contradictory judgments have been rendered on the same act, or if the judgment is void of any justification or if it is insufficient or obscure, etc. Special Courts Special courts have also been established under the UAE judicial system which deal with specific types of cases. These include labour courts, family courts, commercial courts, etc. These courts hear the matter which falls within their scope of expertise. Disputes to be heard by the Federal Supreme Courts According to Article 99 of the Constitution of the UAE, there are certain disputes which will have to be heard by the Federal Supreme Court. These include disputes between member Emirates or between an Emirate and the Federal Government, examination of the constitutionality of the Federal laws as challenged by an Emirate, interpretation of the provisions of the Constitution, crimes directly affecting the interests of the UAE including crimes relating to internal or external security, forgery of official records, etc., amongst others. Conclusion The UAE judicial system is proactive, effective and expeditiously tries to resolve matters, while continuing to serve justice to its people in a pragmatic manner. https://www.professionallawyer.me/legal-articles/civil-law/uae-judicial-system-explained-federal-and-local-level
Appeal Procedure Before UAE Courts
A decision issued by the Court of First Instance, which is the primary court, whether in a civil or criminal matter, may be appealed before the Court of Appeal. Grounds of Appeal in Criminal and Civil Matters The Court of Appeal may hear the appeal from the Court of First Instance on specified grounds. Under Article 158 of the Federal Law No 11 of 1992 (Civil Procedures Law), the following decisions may be appealed: 1) The decisions issued within the final quorum by the court of first instance, due to breach of the jurisdiction rules related to the public policy or because of the occurrence of an invalidity in the judgment or the decision or an invalidity in the procedures which has affected the judgment or the decision. 2) All the judgment or decisions within the final quorum may be appealed as well if the decision was issued in contradiction to a preceding judgment or decision not having acquired res judicata effect, and in such circumstance, the preceding decision shall be considered appealed by the force of law if it hasn’t become final when the appeal was filed. The appeal has to be filed within 30 days from the date of issuance of judgement under Article 159 of the Civil Procedures Law, unless the statute stipulates otherwise. The appeal is to be filed by submitting a pleading under Article 162 of the Civil Procedures Law. The pleading includes a statement of the appealed judgement, grounds of appeal, motion and information on the name of litigants and their details including capacities and their domiciles, amongst others. The appellant is required to deposit a security amount with the treasury. In criminal matters, the accused and the public prosecution may appeal the judgements rendered by the criminal courts of first degree under Article 230 of Federal Law No 35 of 1992 (Criminal Procedural Law). It should be noted that any judgment which pronounces a death sentence is considered to have been appealed de jure and its execution is stayed. Under Article 234 of the Criminal Procedural Law, the appeal to the appellate court is to be lodged within 15 days as of the date of pronouncing the judgement. The public prosecutor may appeal within 30 days from the time the judgement is rendered. Decisions of the Appellate Court & Further Appeal If the Court of Appeal deems that there is nullity in the judgment or procedures which affected the decision of the court of first instance, then it will cancel the decision under Articles 166 of the Civil Procedures Law and 242 of the Criminal Procedures Law. In criminal matters, it may re-judge the case, while in civil matters, it may decide the action it wants to pursue. The matter could also be returned to the court of first instance in some situations. The decision of the Court of Appeal may be further appealed to the Cassation Court. Under Article 173 of the Civil Procedures Law, an appeal may be filed before the Cassation Court in the following cases. * If the appealed judgment was based on breach of law or a mistake in its application or interpretation. * If a nullity in the judgement or in the procedures has affected the judgement. * If the appealed judgement was issued contrary to the rules of the jurisdiction. * If the dispute was adjudicated contrary to another decision which was issued in the same subject-matter among the same litigants and acquired the force of res judicata. * The decision’s lack of reasons, inadequacy or its ambiguity. * If the decision has ruled for matters not requested by the litigants or more than that requested by the litigants. In criminal matters, the final judgments rendered by the Court of Appeal in a felony or misdemeanor may also be appealed before the Cassation Court on the grounds mentioned in Article 244 of the Criminal Procedures Law. These grounds are explained below. * In case the challenged judgment is based on a violation of the law or a mistake in its application or interpretation. * If the judgment is void or there is a nullity in the procedures affecting the judgment. * If the court has adjudged the civil claim in excess of the amount claimed. * If the judgment is void of any justification or if it is insufficient or obscure. * If two contradictory judgments have been rendered on the same act. Under Article 256 of the Criminal Procedures Law, a public prosecutor will either, directly or upon a written request of the minister of Justice, challenge the final judgments, regardless of the court that rendered it, before the Cassation Court, where the challenge is based on a violation, misapplication or misinterpretation of the law, in the following cases. Judgments which the law does not allow the parties to challenge. Judgments in which parties have relinquished their right to challenge or have filed one but it was not accepted. Conclusion The procedure explained gives a broad overview of the process to be followed when a decision issued by the lower courts is challenged. In all such instances, it is crucial that experienced lawyers who have extensive skill and expertise to deal with these matters are hired, who can take on such cases and help in getting optimal results. https://www.professionallawyer.me/blog/civil-law/appeal-procedure-before-uae-courts/
What You Need to Know About Utah Car Accident Lawyers: A Comprehensive Guide
Have you ever been involved in a car accident in Utah? Do you need help with what to do next? Are you seeking help navigating the complex legal process of filing a car accident claim? Look no further. This comprehensive guide on Utah car accident lawyers will help you comprehend what you need to know to navigate this process successfully. From understanding the basics of filing a claim to the importance of finding the right car accident lawyer for your case, this guide will provide you with the information and resources you need to move forward. With the proper preparation and guidance, you can ensure your legal rights are protected and that you receive the justice you deserve. Understanding the Basics of Filing a Car Accident Claim in Utah The first step in filing a car accident claim in Utah is to contact a car accident lawyer as soon as possible. By getting a lawyer, you will receive expert advice on the best action to protect your legal rights. Your lawyer will also be able to provide you with the necessary paperwork and resources to begin the process of filing a car accident claim. To file a car accident claim in Utah, you must prove that the other driver was at fault. This means that you must be able to provide evidence that the other driver was negligent in some way. This could include anything from not following traffic laws to speeding or impaired driving. To prove this, you must provide evidence such as police reports, witness declarations, and photos of the accident scene. It is also essential to understand that filing a car accident claim in Utah is a complex legal process. Depending on the details of your case, it could take months or even years to reach a final resolution. Your car accident lawyer will be able to help you navigate the legal process, ensuring that your case is handled correctly and efficiently. Common Car Accident Case Scenarios Car accidents can occur in several ways, and each case's circumstances will affect how it is handled in court. Some of the most common car accident case scenarios include: • Driver Negligence: If the other driver was negligent in some way, such as by speeding, not following traffic laws, or driving while impaired, you might be able to pursue a claim for damages. • Mechanical Failure: If your car was involved in an accident due to a mechanical failure, such as a tire blowout or brake malfunction, then you may be able to claim damages. • Manufacturer Liability: If your car was involved in an accident due to a defect in the design or manufacturing of the car, then you can pursue a claim for damages. • Hit and Run: If your car were involved in a hit and run accident, you could pursue a claim for damages. • Uninsured Drivers: You could claim damages if the other driver were uninsured. • Pedestrian Accidents: If you were involved in a pedestrian accident, you could pursue a claim for damages. • Bicycle Accidents: If you were involved in a bicycle accident, you could claim damages. How to Prepare for a Car Accident Lawsuit If you suffer a car accident and decide to pursue a lawsuit, it is crucial to be prepared. This includes gathering evidence and documentation to support your case, such as police reports, witness statements, and accident scene photos. Also, it would help if you were prepared to provide any relevant medical records and bills related to the accident. In addition, you should be prepared to provide any relevant financial information, such as pay stubs, bank statements, and tax returns, to prove that you have been financially affected by accident. Your lawyer will also need to know about any insurance policies you may have, and any potential settlement offers you have received. Resources and Tips for Finding a Qualified Car Accident Lawyer Finding a qualified car accident lawyer can be a daunting task. Fortunately, several online resources and tips help you find the right lawyer for your case. The American Bar Association (ABA) offers a directory of qualified utah car accident lawyers in your area. You can also check with your local bar association or state attorney general's office for a list of qualified lawyers. You should look for lawyers with experience handling car accident cases when searching. In addition, it would help if you looked for lawyers with a good reputation in the legal community willing to provide a free initial consultation. How to Ensure Your Legal Rights Are Protected When filing a car accident claim, it is vital to ensure that your legal rights are protected. One of the best ways of doing this is to work with a qualified car accident lawyer. Your lawyer will be able to provide you with the necessary legal advice and representation to make sure your case is handled correctly and efficiently. Your lawyer will also be able to advise you on how to negotiate a settlement with the other driver's insurance company. They will also be able to advise you on any potential legal strategies that may benefit your case. Tips for Negotiating a Car Accident Settlement Negotiating a car accident settlement can be a complex process. It is important to remember that the insurance company is not on your side and will do whatever it can to minimize the amount of money that it pays out. When negotiating a settlement, you should always be prepared to provide evidence to support your case. This includes police reports, witness statements, accident scene photos, and relevant medical records. In addition, it would be best if you were prepared to provide financial documents, such as pay stubs, bank statements, and tax returns, to prove that you have been financially affected by the accident. Your lawyer can also advise you on how to approach the negotiations. They can help you determine how much money you should be asking for and advise you on any potential legal strategies that may benefit your case.
What are the roles and responsibilities of a human resource manager in different types of sectors?
Human resource is the field where the practice of managing people is performed. Human resource management is a key department in every organization. HR plays an important role in bringing success to your company. As an HR you will acquire the knowledge of tools and training, administration and talent management. For becoming an HR you need to get a degree in MBA or a diploma course in Human Resource Management. And you can easily complete your HR assignments when you take help from assessment help. They will help you to get your assignments done efficiently and you also get plenty of studying materials. In the following part, you will get to know the responsibilities an HR has to perform while on the job. Recruitment and selection- Recruiting the best candidate for the company is one of the toughest jobs. And the process of selection of new candidates has to be taken place smoothly. As an HR you should possess the confidence to pick out the best candidate among a large number of candidates. Performance management- You will have to keep a check on the candidates on their performance after they get on board. You will have to fill in the candidate’s feedback on their performance. Your duty will also involve planning, monitoring, reviewing and rewarding the employees. My assessment help is a service that helps you at any time regarding the subject. Their services are active 24*7 and they instantly get back to you as soon as you drop the message. You can also make use of their chatbots to clear your doubts and queries. Learning and developments- An HR gets opportunities to learn the changes in the processes, technology and societal or legal shifts. You will guide the employees of the particular organization to reskill and upskill their abilities. The HR department together with the other departments can advise different plans. Succession planning- Succession planning is the procedure of planning contingencies in the case of primary employees if they had to leave the company. It is often based on performance ratings and you will have to select the deserving employee to fill the gap. Building and nurturing this activity will show your management skills. If you find any problem regarding the concepts and terms of Human Resources, the best way to clear this is to get your help from assessment help online. The resources they will provide are error-free and easily available on their website. HR analytics and data management- You will also have to be in charge of your data and analytics. When you maintain your data you can use them in making more informed decisions. HR metrics or HR KPIs are the easiest way to keep track of the data. MBA degree is an expensive course and some students want to get their degree in MBA but cannot afford the studying materials. In such circumstances, you can take assistance from do my assignment cheaply. Their prices are reasonable and even though you pay a minimum amount, they do not compromise on the quality.
Freelancing jobs
http://bdlancer.net/ Best freelancing websites in Bangladesh to earn money online. Best Freelancing websites in Bangladesh to earn money online are listed for any type of freelancing jobs. https://bdlancer.net/ Best freelancing website in Bangladesh to earn money online are now trying to introduce the Bangladeshi freelancers to the world market. We have seen many talented people are jobless in this pandemic situation of the world and they are looking for a freelancing job. So for the covid-19 the situation of the world economy has changed. People are falling in dangerous condition. Maximum people are going to jobless so freelance is the solution. Their earning is in a great risk. So we just want to do something for this people. we have just tried to build up a platform so that people can get freelancing jobs online in Bangladesh and earn money online. https://bdlancer.net/ Also the situation of the world is like that the company is offering home base job. That's why we also thought about the remote jobs so that people can earn through freelancing websites in Bangladesh want to ensure you to a standard online jobs in your career. We have set-up the jobs payment condition through online. So that they can earn and take money to their hands through online. So we wanted to match these peoples in a platform so that they can exchange their talents through this platform. As a result we have build Bdlancer.net. If people use it and get benefit from this platform it will be a great pleasure for us. We want to laugh with the jobless people. We want to ensure their earning through this platform. In this freelance jobs online platform we want to ensure that a job provider will get the professional services from our expert freelancers. https://www.tubebuddy.com/Gias All services tools and technologies are arranging through online. So now a day there is no other ways but become a Freelancer. So we believe it should be ultimate choice to -- Become a freelancer https://bdlancer.net/
Navigating the Adoption Process in Gwinnett: Why You Need a Gwinnett Adoption Lawyer
Adopting a child can be a wonderful and rewarding experience, but it can also be a complex and emotional process. That's where a Gwinnett adoption lawyer comes in. A skilled and experienced adoption lawyer can guide you through every step of the process, from the initial consultation to finalizing the adoption. If you're looking for a Gwinnett adoption lawyer, it's important to choose someone who is knowledgeable about Georgia adoption law and who has experience handling a wide range of adoption cases. Whether you're considering domestic adoption, international adoption, or even stepparent adoption, a Gwinnett adoption lawyer can help you navigate the legal system and ensure that your rights and the rights of the child are protected. One of the key benefits of working with a Gwinnett adoption lawyer is that they can provide you with personalized attention and support throughout the adoption process. They can help you prepare for meetings with birth parents, attend court hearings with you, and provide you with advice and guidance on any legal issues that arise. Another advantage of working with a Gwinnett adoption lawyer is that they can help you avoid potential pitfalls and roadblocks that can arise during the adoption process. For example, they can help you understand and comply with all legal requirements, such as home studies, background checks, and other necessary paperwork. So if you're considering adoption in Gwinnett, be sure to work with a skilled and experienced Gwinnett adoption lawyer. They can help ensure that the adoption process goes as smoothly as possible and that you and your new family member can enjoy a happy and successful future together. Gwinnett adoption lawyer, Gwinnett adoption lawyer, Gwinnett adoption lawyer. Remember, having the right legal support can make all the difference in your adoption journey.
AWS LEGAL GROUP
AWS Legal Group is a global law firm in Dubai with more than 3 decades of experience in the Middle East. Our lawyers have worked with individual and corporate clients from more than 40 countries, based out of our offices in the UAE, Iraq, Jordan, Saudi Arabia and the UK. We are unmatched in our dedication to client satisfaction and the provision of professional legal services, and our results speak for themselves. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Family Lawyers in Dubai: How They Can Help You Domestic abuse, divorce, child custody, and adoption are just a few of the many legal topics covered by family law. It is crucial to see a qualified family lawyer for advice when dealing with any of these problems. Family law attorneys and law businesses are widely available in Dubai. In this post, we'll look more closely at the different categories of family lawyers in Dubai and how they might assist you. Divorce Lawyers in Dubai Divorce is never an easy process, but having a good divorce lawyer can make it less stressful. You can get assistance from divorce attorneys in Dubai with all divorce-related matters, such as property distribution, spousal maintenance, child custody, and child support. If you and your spouse are willing to achieve a resolution, they can also assist you with mediation and talks. Family Lawyer A family lawyer in Dubai is capable of handling a range of family-related legal difficulties. This may include prenuptial agreements, separation agreements, child custody, and child support. In situations involving domestic violence and abuse, they can also offer legal support. Immigration Lawyers in Dubai Navigating the legal requirements might be difficult because immigration law can be complicated. You can get assistance from immigration lawyers in Dubai with a variety of concerns related to immigration, such as applications for citizenship, residency visas, and work visas. They can also help with deportation issues and immigration appeals. Civil Lawyer in Dubai Numerous legal concerns are covered by civil law by a proficient civil lawyer, concerns such as contract disputes, property conflicts, and personal injury lawsuits. You can get assistance from civil lawyers in Dubai with any problems you may be having with civil litigation, and they can also advise you legally throughout the procedure. Marriage Lawyers in Dubai Marriage attorneys in Dubai can offer advice on all legal facets of marriage, including prenuptial agreement preparation and court marriage requirements. In times of marital conflict, they can also offer legal advice on matters such as separation and divorce. Dubai Court Marriage Dubai court marriage is a legitimate procedure that calls for paperwork and legal records. In order to ensure that you comply with all legal requirements and that your court marriage is legally recognised, marriage lawyers in Dubai may assist you in navigating the procedure. To sum up, family law is a crucial area of the law that can significantly affect your life. You can navigate the legal system and get the best result by consulting with an experienced family lawyer in Dubai, whether you are dealing with a divorce, child custody disputes, or any other family-related legal matter. With so many skilled family lawyers in Dubai, it's crucial to do your research and pick one with the knowledge and skills necessary to handle your particular legal needs.
(PLR) 20 High Profit Ways To Make Money Online
Introduction: Welcome to my website and this article about “20 High Profit Ways to Make Money Online” .  In this post I will discus and suggest a very important Book about High Profit Ways to Make money online. In today’s digital age, the internet has become a powerful tool for making money online. With the right skills and strategies, anyone can tap into the vast potential of online income streams. That’s why we’ve created this PLR bundle: “20 High Profit Ways to Make Money Online.” Inside, you’ll find 20 chapters that cover a wide range of money-making methods, from selling handmade items on Etsy to investing in cryptocurrency to creating an online course. Whether you’re looking to start a side hustle or build a full-time online business, this PLR bundle provides valuable insights and practical tips for success. So, let’s dive in and explore the power of making money online! What’s The Benefits If Buy This ? 1.) Access to a comprehensive guide on 20 different ways to make money online, providing a variety of options to choose from. 2.) Practical tips and insights on each method, helping buyers to get started quickly and with confidence. 3.) The ability to learn from experts in each field, gaining knowledge and expertise that can be applied to their own online money-making efforts. 4.) The convenience of having all the information in one place, saving time and effort compared to researching each method separately. 5.) The potential to increase income and financial stability through online money-making methods, providing an opportunity to achieve financial freedom and independence. 6.) The flexibility to choose a method that fits their skills, interests, and lifestyle, allowing buyers to create a career that aligns with their passions and goals. 7.) The potential to build a scalable and sustainable online business, providing long-term financial benefits and opportunities for growth. 8.) The ability to work from anywhere and at any time, providing greater freedom and flexibility compared to traditional jobs. 9.) The potential to generate passive income streams through methods such as affiliate marketing and online courses. 10.)  The opportunity to learn and develop new skills, enhancing their overall professional and personal growth. https://homespulp.com/plr-20-high-profit-ways-to-make-money-online/
Easy divorce in Washington
Contrary to what you might have heard, the state of Washington offers easy divorce. If you've been married for any length of time, you're probably aware that it can be an expensive and difficult process. However through the collaborative process of divorce, two yeilding, self-aware individuals can find a way to get through this litigation upheaval in a more positive, and less adversarial manner. Washington has recently made it easier for married couples to get divorced. This is good, in a way, because easy divorce was long overdue. The inherent risks of marriage are much greater than the government was letting on. Anyone who's ever been married and then gotten divorced knows that it takes an enormous amount of work to make a long-term marriage work out. Too many people never realize this, because they don't have the right frame of reference -- they're too young, for one thing. But Given the choice, most people would rather pay less in taxes than more, and we should follow their lead. Under existing law, filing for an "online divorce" is the best way to do just that. Get divorced in Washington Washington is a place for people to get married but also to get divorced. When I tell people about my research into divorce they offer to help. They send me printouts from state government websites and emails from friends. It turns out everyone has a story about a friend of a friend who got divorced in Washington. The right way to look at divorce is through the eyes of both spouses. The law should be based on what is right for them, not on what makes things easier for lawyers. And it should give them the same thing no matter which of them filed first. This isn't how our laws work, as I discovered when I took on this project. We have a lot of outdated laws, including one that dates back to 1891. Normal people think Washington state has an easy divorce law.  They are wrong.  On December 5th, 2016, I filed for divorce.  The judge granted the divorce on August 1st 2017.  That's more than six months this country promises to give people to resolve matters in a reasonable amount of time. Washington's no-fault divorce Two years ago in Washington state, the legislature passed what was then a radical and innovative law giving people—or, at least people in long-term marriages—the option of an easy route out of broken marriages. If you and your spouse agree on a division of property and debts, and you can certify that the marriage is irretrievably broken, either party can file for divorce in just 90 days. Washington's no-fault divorce law makes it easy to get a quick divorce. Consequently, most divorces in Washington are for reasons of "irreconcilable differences" rather than infidelity or abuse. For many years, Washington State has had a law that allows an easy divorce process for couples who have no children and are splitting up their property. But lately, even some childless couples are feeling hurt from this law. There's been a noticeable increase in the number of petitions for what's called 'no-fault' divorce. How long to wait to file for a divorce or dissolution of a civil union? Here are the requirements for Washington State. And read my easy divorce blog post here . Ending a marriage is getting easier and easier not just in Washington, but in many other states as well. The reasons for this trend are multiple, but there's a common denominator: money. The simplest way to get out of a marriage is to separate. (And separation has been generally been no-fault since the 1960s.) When one person tries to force another person out of a marriage against the wishes of the other, it might involve court battles for years. " if the parties are able to come up with a completely agreeable way of dividing up their shared assets and liabilities in a way that works for both of them, they should be able to file for an uncontested divorce.
How does divorce affect children?
Divorce is not an easy process to go through as a family. However, sometimes divorce becomes a necessity for the couple, as they may have reached a crossroads in their marriage and it might be better for both of them to separate. Adults going through a divorce process have to adapt to new changes which include taking numerous decisions relating to financial and emotional aspects. This process is even more difficult for children, especially when they are very young. At a tender age, children are not able to understand the new changes that arise from the fundamental fact that they will not be able to live with both parents as one family. Therefore, children must adapt to the immediate change of living with one parent alone and seeing the other parent only occasionally during the designated visit time. It becomes even more difficult when a parent decided to emigrate and thus permanently moves out of the country of residence of the children, which leads to even fewer personal visits. Emotionally, all these changes take a toll on the child's psyche and parents must strive to make the transition as cordial and friendly as possible. Studies show that a divorce process can have the following effects on children, depending on their age: For toddlers and preschoolers: because they are so young, children do not understand the need to be permanently separated from one parent. The concept of two houses can fill children with worry and fear. They feel anxious when they are not able to be with both their parents and can quite often feel that they are not loved by the absent parent. For children of primary school age: A divorce process can cause them stress and anxiety and often makes them feel guilty about the changes it brings. Children of this age group often think of guilt and may feel that the divorce is due to their mistakes or shortcomings. Research shows that children are often the most affected by contentious divorces, which can be reflected in increased behavioral problems, poor academic performance and also in children's mental health. Children need to adapt to the new changes, and one of the best ways is to keep up with a regular visit schedule and provide them with easy access to both parents that suits their needs. A regular schedule helps to bring a needs-oriented structure into their lives, and children might understand that both parents regularly prioritize their needs. Parental support and reassurance can avoid many of the likely challenges, especially if parents can put their children's needs before anything else. Parents should also consider seeking the expert help, which can include medical and psychological support in helping their children. Solving anxiety problems through professional help has proven to be of great value to children. An expert is often able to identify the cause of a problem rather than focus on the behavioral issues alone, and can help the parents to understand better and guide them in helping their children cope with such challenges.