informativegyan
10+ Views

Informative Gyan - Best Tech Site

If you are curious about the latest trends in tech and around the world then, Informative Gyan has you covered!

This blog provides in-depth coverage of the latest news and updates, as well as helpful tips and advice on how to use tech and best alternatives to tech sites.

Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
Prime Stock Hub Review ⚠️ Full OTO Details + Bonus - (App By Kundan Choudhary)
Prime Stock Hub Review: What Is It? Prime Stock Hub is the World’s Largest, Cloud-Based, 1-Click Searchable Platform With More Than 10 Billion + Royalty Free Stock Images, Videos, Gifs, Animations & Audio Tracks For A Low One Time Price. 👉 Don’t Miss This Discount With An Exclusive $33,000 Worth Of Bonusesundefined Users may easily search and download the necessary content thanks to the platform's alleged availability of over 50 million royalty-free stock resources that can be accessible with just one click. The creators of viral videos, commercials, and other kinds of videos are the target audience for this site. The company asserts that its cutting-edge video editing technology is ideal for all types of videos and that customers can easily access and use the content they need without difficulty thanks to its straightforward visual interface. Prime Stock Hub is a desirable solution for companies and marketing firms because it also provides a commercial and agency license to use any resource for client projects. 👉 Don’t Miss This Discount With An Exclusive $33,000 Worth Of Bonusesundefined All It Takes Is Just 3 Simple Steps To Create Visually Stunning Marketing Materials On The Fly: Step 1: Enter a keyword and Search from Over 25 Million Resources Step 2: Just Tap on it to Modify as per your needs with our Cloud Based Video, Image and Music Editor Step 3: Use it ANYWHERE and in ANYWAY as you wish. 👉 Don’t Miss This Discount With An Exclusive $33,000 Worth Of Bonusesundefined
Tại sao phải sử dụng Apache? Những lợi ích của phần mềm máy chủ web này
Apache là một phần mềm máy chủ web mã nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng để phục vụ nội dung web trên internet. Tính đến năm 2021, hơn 40% các trang web trên internet đang sử dụng Apache. Với khả năng mở rộng và linh hoạt, Apache đã trở thành một lựa chọn phổ biến cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cần cung cấp nội dung web cho người dùng. Apache được phát triển bởi Quỹ phần mềm Apache và có sẵn dưới dạng phần mềm mã nguồn mở miễn phí. Với hơn 20 năm phát triển, Apache đã được cộng đồng mã nguồn mở đánh giá cao về tính năng và độ ổn định của nó. Với các tính năng như hỗ trợ mã hóa SSL/TLS, quản lý máy chủ, bảo mật và giám sát, Apache là một phần mềm máy chủ web linh hoạt và mạnh mẽ. Apache được cấu trúc để hoạt động trên nhiều hệ điều hành, bao gồm cả Windows, Linux và macOS. Bằng cách sử dụng Apache, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh cấu hình máy chủ web của họ để phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Điều này cũng giúp tối ưu hiệu suất máy chủ web và cải thiện trải nghiệm người dùng. Một trong những đặc điểm đáng chú ý của Apache là khả năng mở rộng. Nó cho phép người dùng tạo ra các module tùy chỉnh để mở rộng tính năng của nó. Điều này giúp cho Apache trở thành một giải pháp phù hợp với các yêu cầu đặc biệt của các doanh nghiệp và tổ chức. Với sự phát triển của công nghệ, các module mở rộng cho Apache ngày càng được phát triển để hỗ trợ các tính năng mới như xử lý tải trọng lớn, bảo mật và quản lý dịch vụ web. Tuy nhiên, với sự phát triển của các phần mềm máy chủ web khác như Nginx và Microsoft IIS, Apache đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt #phamsite #tkbphamsite #apachelagips #apacheps #apachephamsite Xem Thêm: https://phamsite.com/apache-la-gi/
Backdoor là gì? Những cách để ngăn chặn backdoor hiệu quả!
Trong thế giới công nghệ hiện đại, việc sử dụng máy tính và truy cập Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, đồng thời với sự tiện lợi đó, cũng đẩy mạnh sự xuất hiện của các mối đe dọa bảo mật, như backdoor. Vậy backdoor là gì và làm thế nào để ngăn chặn hiệu quả những tấn công bảo mật này? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết sau đây. Backdoor là gì? Backdoor (cửa sau) là một kỹ thuật được sử dụng để tạo ra một lối vào không được kiểm soát trong hệ thống hoặc phần mềm của một thiết bị. Với lối vào này, kẻ tấn công có thể truy cập vào hệ thống và thực hiện các hành động độc hại, như trộm thông tin cá nhân, cài đặt phần mềm độc hại hoặc thậm chí là tiêu diệt hệ thống. Cách hoạt động của backdoor Backdoor có thể được tạo ra bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như thông qua lỗ hổng bảo mật trong phần mềm hoặc hệ thống. Một khi kẻ tấn công đã có được quyền truy cập thông qua backdoor, họ có thể sử dụng các công cụ khác nhau để kiểm soát hệ thống mà không bị phát hiện. Những cách để ngăn chặn backdoor hiệu quả Để ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công bảo mật sử dụng backdoor, hãy áp dụng các biện pháp sau: Cập nhật phần mềm và hệ điều hành: Hãy luôn cập nhật các bản vá lỗi mới nhất cho phần mềm và hệ điều hành của bạn. Những bản vá này thường chứa các bản vá lỗi bảo mật, giúp giảm thiểu nguy cơ bị tấn công thông qua các lỗ hổng bảo mật. Sử dụng phần mềm diệt virus và tường lửa: Hãy sử dụng phần mềm diệt virus và tường lửa để giúp phát hiện và chặn các phần mềm độc hại và tấn công bảo mật. #phamsite #tkbphamsite #backdoorps #backdoorlagips Xem Thêm: https://phamsite.com/backdoor-la-gi/
(PLR) 20 High Profit Ways to Make Money Online
Introduction Of (PLR) 20 High Profit Welcome To My Review Blog And This Is (PLR) 20 High Profit Review. In today’s digital age, the internet has become a powerful tool for making money online. With the right skills and strategies, anyone can tap into the vast potential of online income streams. That’s why we’ve created this PLR bundle: “20 High Profit Ways to Make Money Online.” Inside, you’ll find 20 chapters that cover a wide range of money-making methods, from selling handmade items on Etsy to investing in cryptocurrency to creating an online course. Whether you’re looking to start a side hustle or build a full-time online business, this PLR bundle provides valuable insights and practical tips for success. So, let’s dive in and explore the power of making money online! Benefits Of (PLR) 20 High Profit 1.) Access to a comprehensive guide on 20 different ways to make money online, providing a variety of options to choose from. 2.) Practical tips and insights on each method, helping buyers to get started quickly and with confidence. 3.) The ability to learn from experts in each field, gaining knowledge and expertise that can be applied to their own online money-making efforts. 4.) The convenience of having all the information in one place, saving time and effort compared to researching each method separately. 5.) The potential to increase income and financial stability through online money-making methods, providing an opportunity to achieve financial freedom and independence. 6.) The flexibility to choose a method that fits their skills, interests, and lifestyle, allowing buyers to create a career that aligns with their passions and goals. 7.) The potential to build a scalable and sustainable online business, providing long-term financial benefits and opportunities for growth. 8.) The ability to work from anywhere and at any time, providing greater freedom and flexibility compared to traditional jobs. 9.) The potential to generate passive income streams through methods such as affiliate marketing and online courses. 10.) The opportunity to learn and develop new skills, enhancing their overall professional and personal growth. https://reviewwithmahmudhasan.com/plr-20-high-profit-ways-to-make-money-online/
(PLR) 20 High Profit Ways to Make Money Online
Introduction Of (PLR) 20 High Profit Welcome To My Review Blog And This Is (PLR) 20 High Profit Review. In today’s digital age, the internet has become a powerful tool for making money online. With the right skills and strategies, anyone can tap into the vast potential of online income streams. That’s why we’ve created this PLR bundle: “20 High Profit Ways to Make Money Online.” Inside, you’ll find 20 chapters that cover a wide range of money-making methods, from selling handmade items on Etsy to investing in cryptocurrency to creating an online course. Whether you’re looking to start a side hustle or build a full-time online business, this PLR bundle provides valuable insights and practical tips for success. So, let’s dive in and explore the power of making money online! Benefits Of (PLR) 20 High Profit 1.) Access to a comprehensive guide on 20 different ways to make money online, providing a variety of options to choose from. 2.) Practical tips and insights on each method, helping buyers to get started quickly and with confidence. 3.) The ability to learn from experts in each field, gaining knowledge and expertise that can be applied to their own online money-making efforts. 4.) The convenience of having all the information in one place, saving time and effort compared to researching each method separately. 5.) The potential to increase income and financial stability through online money-making methods, providing an opportunity to achieve financial freedom and independence. 6.) The flexibility to choose a method that fits their skills, interests, and lifestyle, allowing buyers to create a career that aligns with their passions and goals. 7.) The potential to build a scalable and sustainable online business, providing long-term financial benefits and opportunities for growth. 8.) The ability to work from anywhere and at any time, providing greater freedom and flexibility compared to traditional jobs. 9.) The potential to generate passive income streams through methods such as affiliate marketing and online courses. 10.)  The opportunity to learn and develop new skills, enhancing their overall professional and personal growth https://reviewwithmahmudhasan.com/plr-20-high-profit-ways-to-make-money-online/
Video Analytics in Manufacturing Industry: Benefits, Challenges, and Future Trends
The manufacturing industry is increasingly turning to technology for improving productivity, efficiency, and safety. Video analytics is a technology that has been adopted by the manufacturing industry to improve safety, efficiency, and productivity. Video analytics uses machine learning algorithms to analyze video data and extract insights. In this blog post, we will discuss video analytics in the manufacturing industry, its benefits, and applications. What is Video Analytics? Video analytics is a technology that uses machine learning algorithms to analyze video data and extract insights. Video analytics software uses artificial intelligence and machine learning algorithms to detect, recognize, and track objects and events in video footage. The technology can be used for various applications, including security, surveillance, retail, marketing, and manufacturing. Video Analytics in Manufacturing Industry Video analytics has become an integral part of the manufacturing industry. Video analytics software can be used to monitor equipment, processes, and people in manufacturing plants. The software can detect and alert plant operators to any anomalies or issues, improving efficiency and reducing downtime. One of the key applications of video analytics in manufacturing industry is quality control. Video analytics software can analyze video data from production lines and identify defects or inconsistencies in products. This allows manufacturers to identify issues early in the production process, reducing waste and increasing product quality. Another application of manufacturing video surveillance is safety monitoring. The software can monitor workers in the plant and identify any safety hazards, such as workers not wearing personal protective equipment or entering hazardous areas. The software can also detect equipment malfunctions or failures, reducing the risk of accidents and injuries. Video analytics software can also be used to monitor the supply chain. The software can track inventory levels, monitor logistics, and provide real-time insights into the supply chain. This can help manufacturers optimize their supply chain, reduce costs, and improve efficiency. Benefits of Video Analytics in Manufacturing Industry Despite the challenges associated with implementing video analytics in the manufacturing industry, there are numerous benefits that justify its use. Here are some of the benefits of using video analytics in the manufacturing industry: Improved Safety - One of the primary benefits of using video analytics in manufacturing is improved safety. Video analytics software can help identify potential hazards and alert workers of impending danger in real-time. Additionally, video analytics can also help identify unsafe worker behavior and provide corrective actions to improve safety. Increased Efficiency - Video analytics can help manufacturers identify inefficiencies in their production process and provide recommendations for improvement. By analyzing video footage, manufacturers can identify bottlenecks, optimize workflows, and reduce waste. This can lead to increased productivity and profitability. Enhanced Quality Control - Video analytics can also help manufacturers ensure product quality by identifying defects and inconsistencies in real-time. By analyzing video footage, manufacturers can detect defects earlier in the production process, reducing the need for costly rework and ensuring that only high-quality products are shipped to customers. Reduced Downtime - By detecting potential issues early, video analytics can help reduce downtime in the manufacturing process. This can lead to improved productivity and profitability. Applications of Video Analytics in Manufacturing Industry Video analytics has several applications in the manufacturing industry. Some of these applications include: Quality Control: Video analytics can be used to detect defects and inconsistencies in products early in the production process. Safety Monitoring: Video analytics solution can monitor workers and equipment, reducing the risk of accidents and injuries. Inventory Management: Video analytics can track inventory levels and monitor logistics, providing real-time insights into the supply chain. Equipment Maintenance: Video analytics can detect equipment malfunctions or failures, allowing manufacturers to perform maintenance before equipment breaks down. Process Optimization: Video analytics can identify inefficiencies in manufacturing processes, allowing manufacturers to optimize their production lines and improve efficiency. Challenges of Video Analytics in Manufacturing Industry Video analytics in the manufacturing industry can present a lot of challenges. Here are some of the most common challenges that need to be addressed: Integration with legacy systems: One of the biggest challenges is integrating video analytics with the existing legacy systems in the manufacturing industry. This is because most of the systems are not designed to work with video analytics. There may be issues related to compatibility, which can make the implementation of video analytics a complicated process. Data quality: Another challenge is ensuring the quality of data. It is important to ensure that the data collected through video analytics is accurate and reliable. This can be a challenge as the data is often incomplete or inaccurate. Therefore, it is important to have proper data cleaning and data normalization processes in place. Scalability: Implementing video analytics in a small setting is relatively easy, but it becomes more challenging when the system needs to be scaled up to accommodate larger manufacturing plants. The system needs to be scalable to accommodate the additional data and the increased number of cameras that will be required. Real-time analytics: In the manufacturing industry, real-time data is essential for making critical decisions. However, analyzing video data in real-time can be challenging. The analytics system needs to be capable of processing the data quickly and efficiently to provide real-time insights. Privacy and security: Video analytics systems involve capturing video data, which can be a potential threat to privacy and security. Therefore, it is important to ensure that the video analytics system is secure, and the data is encrypted. Cost: Implementing a video analytics system can be expensive, especially for small and medium-sized manufacturing companies. The cost of cameras, hardware, and software can add up quickly. Human intervention: Video analytics systems can generate a lot of false alarms, which can be frustrating for operators. This can lead to human intervention, which defeats the purpose of having an automated system in place. Training and skills: Implementing video analytics requires specialized skills, including knowledge of computer vision, machine learning, and deep learning. This can be a challenge for manufacturing companies that do not have the required skills in-house. These are some of the challenges that need to be addressed when implementing video analytics in the manufacturing industry. However, with the right planning and resources, these challenges can be overcome. Future of Video Analytics in Manufacturing Industry The future of video analytics in the manufacturing industry is bright. As technology continues to advance, video analytics will become even more sophisticated, making it easier for manufacturers to analyze data and make informed decisions. Some of the trends that are expected to shape the future of video analytics in manufacturing include: 1. Artificial Intelligence - Artificial intelligence (AI) will play a critical role in the future of video analytics in manufacturing. By incorporating AI algorithms into video analytics software, manufacturers can automate data analysis and make more accurate predictions about the future. This can help manufacturers optimize their production processes, reduce waste, and increase profitability. 2. Edge Computing - Edge computing is another trend that is expected to shape the future of video analytics in manufacturing. Edge computing involves processing data at the edge of the network, rather than in a centralized location. By using edge computing, manufacturers can reduce latency and improve real-time data processing. 3 5G Networks - 5G networks are also expected to play a critical role in the future of video analytics in manufacturing. With 5G networks, manufacturers can transmit large amounts of data quickly and reliably, enabling real-time video analytics and decision-making. Conclusion In conclusion, video analytics is an emerging technology that has the potential to transform the manufacturing industry. By leveraging the power of video data, manufacturers can improve safety, increase efficiency, enhance quality control, and reduce downtime. However, there are also challenges associated with implementing video analytics, including data privacy concerns and the need for significant investments in technology and infrastructure. As technology continues to advance, the future of video analytics in manufacturing looks bright, with trends such as artificial intelligence, edge computing, and 5G networks expected to play a critical role in shaping its future. CronJ - a leading provider of video analytics solutions for the manufacturing industry can help you in manufacturing video surveillance. References: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405452620304637