5 years ago
syalalalala
in English · 6,516 Views
likes 31clips 2comments 6
Playful Kiss NG
LOL at his drowning face hahahah
syalalalala clipped in 2 collections
6 comments
View more comments
so cute~~
5 years ago·Reply
cute!!!
5 years ago·Reply
so cool..<3
5 years ago·Reply
they so cute..
4 years ago·Reply
hyunmin 4 ever...
4 years ago·Reply