3 years ago
ninhkibo
in English · 7,143 Views
likes 13clips 5comments 2
2015 INFINITE Japan Tour "DILEMMA" Teaser
www.youtube.com
Infinite ra mắt teaser chuẩn bị tổ chức tour diễn thứ 3 của mình tại Nhật có tên "DILEMMA" bắt đầu từ ngày 1/2/2015 tại 4 thành phố Tokyo, Osaka, Aichi và Fukuoka. Cre: infinite7soul
2 comments
I can't read the vietnamese :(
3 years ago·Reply
10
. "Infinite debut teaser preparing to hold their 3rd tour in Japan called" Dilemma "starting on 02/01/2015 at four cities of Tokyo, Osaka, Aichi and Fukuoka." ^^
3 years ago·Reply