Nigel
500+ Views

[INFOGRAPHICS] Nghe giới trẻ tiết lộ về trào lưu xăm mình

Thực tế, phần lớn các bạn trẻ Việt Nam thường không hỏi ý kiến cha mẹ và chủ yếu xăm hình trên tay. Bảng khảo sát được thực hiện bởi Q&Me, thuộc Asia Plus.
Theo Zing
Nigel
1 Like
1 Share
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in
Đã là ký ức, nếu có thể hãy chỉ giữ lại những điều tốt đẹp.
Lang thang Sài Gòn, lần thứ hai vô tình gặp "người quan trọng của quá khứ", đối mặt nhau rồi mỉm cười chào nhau. Cảm giác lạ lắm. Nếu là trước đây, có lẽ đến nhìn mặt nhau còn không muốn, đừng nhắc đến mỉm cười chào nhau. Thế rồi, cô nhớ có lần được hỏi về tình yêu, về điều mình hối hận nhất, cô lại chọn cho mình 3 chữ: "Không gì cả". Nếu là cách đây 3 năm, cô sẽ có rất nhiều điều hối hận để lựa chọn cái "nhất" cho câu trả lời. Tuy nhiên, đó chỉ là nếu, còn hiện tại với cô mọi thứ diễn ra đều có lí do của nó. Cô nói với mọi người rằng: “Mọi thứ, mình phải trải qua, phải ngã, phải trầy xướt, phải đau, phải khóc thì mới có thể trưởng thành. Tình cảm cũng vậy thôi”. Cô nghĩ vậy. Mà… đã ngã thì sẽ có vết thương. Dù trầy nhiều hay ít, dù rách sâu hay không thì đó cũng là một vết thương. Con người rồi cũng sẽ thay đổi, nhưng những vết thương thì vẫn còn mãi đó thôi. Chỉ là thời gian cứ thế trôi, vết thương cũng sẽ lành, nỗi đau thì sẽ hết. Đôi khi trái gió trở trời, những vết thương lại nhói lên một thứ cảm giác đau nhất thời rồi thôi. Mà… lâu lâu lại nhói, lâu lâu cứ phải nhìn lại những vết sẹo đó; vậy tại sao không làm cho nó trở nên xinh đẹp hơn chút. Biến vết sẹo lồi lõm thành hình thù độc đáo, tô điểm thêm chút sắc màu và ta sẽ có được một hình xăm nổi bật và còn mang ý nghĩa riêng. Cô nghĩ vậy. Dù muốn hay không thì mọi điều tốt xấu vẫn cứ xô đẩy nhau chen vào cuộc đời ta và để lại đó nhiều thứ. Mang theo trên mình những hình xăm nổi bật hay là những vết sẹo xấu xí là điều ta có thể lựa chọn. Sẹo, nếu có thể hãy biến nó thành thứ đẹp đẽ. Đã là ký ức, nếu có thể hãy chỉ giữ lại những điều tốt đẹp. Để rồi, khi nào đó, tại nơi nào đó, vô tình chạm mặt ta vẫn có thể mỉm cười chào nhau.
[펌] 사...사슴.. 사슴을 조심하십시오
엘크라고도 불리고 무스라고도 불리는 말코손바닥 사슴이야! 육중한 덩치와 커다란 뿔이 참 멋있는 녀석이기도 하지 알래스카, 캐나다, 러시아등 고위도지역에서 살고 있어 하지만 우리가 알고 있는 커여운 사슴과는 다르지... 우리가 보는 사슴은  똘망한 눈과~ 촉촉히 젖은 귀여운 까만코~ 그리고 조그만한 덩치 후후... 귀여워... 물론 고라니도 귀여워 ! 그리고 ... 외국 사슴은 흠... 그리고 암컷 흐음..... 도대체 멀 먹고 자라야지 저렇게 강한 생명체로 바뀌는거지...? 여튼 생김새부터가 범상치 않은 사슴이야... 그리고 말코손바닥 사슴은 생각보다 위험한 동물이야 육중한 덩치와 거기서 나오는 힘과 돌발행동들이 많은 녀석이라서 알래스카나 캐나다에서 매년마다 사슴에게 당하는 인명사고가 제법 많은편이야 ㅠ...  그래서 사냥 허가 기간일떄는 많이 잡기도 해... 물론 진짜 긴급상황에는 어쩔 수 없이 죽여야할떄도 있지만 그래서 대부분 사슴을 만나면 도망치거나 자극을 주지 않거나 하지 그래서 현지 가이드들이 여행객들에게 사슴을 만나면 절대 다가가지 말라고 충고해 특히 아시아권 관광객들에게는 저 너셕이 자신에게 천천히 다가오는건 사람을 좋아해서 다가오는게 아니니 무조건 도망가거나 숨으라고 충고하는 경우가 많음... 아시아 사람들은 사슴=순하다로 알고있는 경우가 많아서... 그래서 현지인들은 말코손바닥사슴이 다가오면 도망가거나 숨거나 혹은 차안에서 만났다면 차를 세워두고 가만히 있지 안그러면 저 육중한 몸으로 달려와서 들이받을꺼야... 저렇게 높게 쌓인 눈속에서도 저렇게 빨리 뛰어다니는거보면 ..... 힘이 얼마나 강한지 알 수 있지? 으앙!... 도망쳐! 특히 말코손바닥 사슴 수컷은 발정기가 되면 엄청 예민해져서 난폭한 성격으로 바뀌어서 진짜 신경을 조금만 건들여도 성난황소가 되어버려서 걍 들이박기 떄문에 정말 조심해야된다고 해 ㄷㄷ;; 그래서 말코손바닥사슴이 서식하는 지역에 사는 사람들이 일본 나라에 가면 사슴과 평화롭고 사이좋게 공존하는걸 보고 기적의 도시라고 하지 자기네들 지역에서는 사슴과 만나면 죽느냐 죽이느냐 문제인데 여기서는 먹이도 주고 하하호호 거리면서 쓰담쓰담도 할 수 있으니....  하지만 이런 무서운 말코손바닥 사슴도 사람과 교감하고 조교가 된다면 사람과 친하게 지낼 수 있다고 해 이렇게 보니간 커엽네 ㅋ 그래서 사람 손길에 길러지거나 사람과 친한 말코손바닥 사슴은 말처럼 타고 다닐 수 있다고 해 옛날 유럽에는 말코손바닥 사슴이 동굴벽화에 많이 나왔다고 하더라 아마 사람과 근접한 관계가 있지 않나 싶어 식량으로써도 그렇고 이동수단으로도 그렇고 기타등등~ 여튼 여러모로 대단한 말코손바닥 사슴에 대해 간단하게 알아봤다 더 자세한 내용은 좆무위키 켜라 그럼 20000~! 힝! [출처 - 개드립]
[펌] 기묘한 아프리카 부족민 근황
아프리카 부족민...이라고 하면 전형적으로 떠오르는 이미지는 뼈나 식물로 몸을 장식한 프리마티브한 이미지일텐데 뭐 대충 블랙팬서만 봐도 감이 올 거임 그런데 아직 이렇게 전통적인 패션을 유지하는 부족도 꽤 있지만, 최근의 아프리카 부족은 꽤나 독특한 방식으로 치장물이 바뀌고 있음 자연에서 얻을 수 있는 장식물보다 훨씬 패셔너블한 아이템이 생겼는데 현대문명에서 나오는 공산품들이 그거임 부족민들은 종종 도시에서 버려진 물건들을 찾아 패션 아이템으로 이용하는데 특히 요즘 에티오피아 근처 부족민들은 참 시대를 앞서가고 있음 좀 많이 앞서 가서 포스트 아포칼립스 풍이다 사이클롭스. 버려진 알약 껍데기로 썬글라스를 만들었다. 춘봉이. 썩지도 않고 색깔도 다양한 플라스틱 머리핀은 부족민들에게 레어 아이템이다. 손전등을 통째로 귀고리로 사용하는 케이스 이중에서도 가장 인상적인게 병뚜껑 가발인데, 에티오피아의 다사낙 부족은 ㄹㅇ 실사판 풀아웃 사회를 형성했음. 이 부족 사이에서 병뚜껑 가발은 사회적 지위를 상징하는 패션 아이템이라 엄청나게 중요하다. 이들 부족 사이에서 병뚜껑은 엄청난 가치를 지니기 때문에, 많은 병뚜껑을 사용해서 가발을 만들수록 잘 사는 금수저란 뜻이 됨. 아이들은 대체로 병뚜껑만 사용해서 가발을 만들고 나이 먹은 부족 장로쯤 되면 훨씬 더 고급진 템을 이용해서 치장을 할 자격을 얻게 된다 도시에선 1회용으로 쓰고 버리는 병뚜껑들을 모으기 위해서 하루종일 땅에서 보석을 캐서 병뚜껑이랑 바꾸는 경우도 있다고 하니 현대인이 보기엔 참 특이한 일임 [출처 - 디시인사이드 고질라맛스키틀즈]
Chỉ có con gái hư mới xăm hình
Câu chuyện về những hình xăm của nữ giới luôn là một đề tài được bàn tán khá nhiều. Con trai xăm mình thì không sao, nhưng dường như xã hội vẫn còn một ác cảm với việc con gái xăm mình. Tôi cho rằng xăm hình ở phụ nữ chả có gì hay ho cả. Gây đau đớn, phản cảm và làm cho người đối diện ngại giao tiếp với bạn khi nhìn thấy trên mình bạn một con rồng rõ to. Phải công nhận rằng, trong thời đại này, rất dễ dàng nhận thấy một vài hình xăm nơi vai, cổ tay hay sau gáy… của các cô gái. Và có vẻ như, họ cảm thấy rất hài lòng khi xuất hiện ngoài đường với một hình xăm nổi bật như thế. Chính điều đó dẫn đến hệ lụy là các bạn nữ thích cởi nhiều hơn, khoe nhiều hơn. Có lần tôi đi trên đường gặp một cô gái bỏ nguyên phần lung của mình và phóng xe vù vù trên phố. Vì trên lưng cô ta có xăm con bướm, thế là phải khoe luôn trái đất à? Nhưng khi con gái lựa chọn những hình xăm quá to lớn thì sẽ gây ra nhiều điều tiếng. Có lẽ, các cô gái cần phải cẩn thận hơn trong việc lựa chọn hình xăm. Vì vết mực sẽ tồn tại suốt đời, nên việc cân nhắc là chuyện rất cần thiết. Bạn xăm tên người yêu, chẳng may chia tay? Bạn sẽ dùng cách đau đớn để xóa hay để lại suốt đời lâu lâu nhìn lại rồi rỉ máu bới thằng người yêu thấy mình xăm và chán ghét bạn khi quá hầm hố. Anh ta đi tìm cô gái trong trắng, dễ thương hơn. Chẳng cái gì mà dại dột bằng việc xăm hình? Bạn nghĩ sao ?
TRAO GIẢI THƯỞNG KHỦNG [COOL PEOPLE PLAYING COOL GAMES] Người đẳng cấp chơi game đẳng cấp Topic 1: News - Tin tức
[COOL PEOPLE PLAYING COOL GAMES] là chuỗi các trò chơi được tổ chức hàng tuần với mục đích tạo ra một sân chơi cho các Vingler tham gia, chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống. Qua đó, Vinglers có cơ hội nhận được những card điện thoại miễn phí được công bố cho người chơi thắng cuộc mỗi ngày. Version 1: NEWS - TIN TỨC Trong cuộc sống hiện đại, có thể nói tri thức là nguồn cội của sức mạnh. Có tri thức, con người có thể trở nên hoàn thiện và thành công hơn trong mọi việc. Tuy nhiên, để sở hữu tri thức cần có một quá trìnnh lâu dài, bồi đắp và cập nhật thông tin mỗi ngày. Vì vậy, phiên bản đầu tiên của [COOL PEOPLE PLAYING COOL GAMES] có chủ đề NEWS - TIN TỨC nhằm giúp mọi người dùng Vingle có thể cập nhật những tin tức nóng hổi, tức thì trong cuộc sống thường nhật của mình chỉ với những comment đơn giản, ngắn gọn. TRAO GIẢI GIẢI THƯỞNG MỖI NGÀY 07/12/2015 + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU NHẤT: 1 CARD ĐT 30.000 VNĐ đã thuộc về bạn @nhok9 (số comment là 3) 2 giải SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU THỨ HAI và MỜI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI THAM GIA NHẤT sẽ được cộng dồn vào ngày hôm sau nâng mức thưởng lên thành: + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU THỨ HAI: 1 CARD ĐT 20.000 VNĐ + 1 Giải cho bạn MỜI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI THAM GIA NHẤT: 1 CARD ĐT 20.000 VNĐ Đã có người trúng giải rồi kìa kìaaaa... Nhanh tay nhanh tay lên nàooooooooooooooo~ 08/12/2015 + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU NHẤT: 1 CARD ĐT 30.000 VNĐ đã thuộc về bạn @HanhPhan (với 18 comment) + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU THỨ HAI: 1 CARD ĐT 20.000 VNĐ thuộc về bạn @Hoa1991 (với 10 comment) + 1 Giải cho bạn MỜI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI THAM GIA NHẤT: 1 CARD ĐT 20.000 VNĐ là của bạn @HanhPhan (với 5 user) Hô hô hô~... có vẻ như giải thưởng ngày thứ 2 đã bị cuỗm hết sạch sành sành rồi hen. Do đó, giải thưởng của chúng ta sẽ lại quay về như ban đầu đó là: + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU NHẤT: 1 CARD ĐT 30.000 VNĐ + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU THỨ HAI: 1 CARD ĐT 10.000 VNĐ + 1 Giải cho bạn MỜI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI THAM GIA NHẤT: 1 CARD ĐT 10.000 VNĐ Những bạn chưa đoạt giải lẹ lẹ mà comment đi! Càng về sau càng khốc liệt đó nha! P.S: Các bạn cũng đừng quên cmt đúng cú pháp nha. Lỡ mà ko bị tính cmt hợp lệ là uổng lắm lắm! ;) 09/12/2015 + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU NHẤT: 1 CARD ĐT 30.000 VNĐ đã thuộc về bạn @HanhPhan (với 25 comment) + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU THỨ HAI: 1 CARD ĐT 10.000 VNĐ thuộc về bạn @Hoa1991 (với 22 comment) + 1 Giải cho bạn MỜI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI THAM GIA NHẤT: 1 CARD ĐT 10.000 VNĐ là của bạn @HanhPhan (với 3 user) Kết thúc ngày hôm qua, những người thắng giải lại là những gương mặt quen thuộc. Tuy nhiên, mình thấy bắt đầu có sự cạnh tranh rồi đó! *nháy nháy* he he... Kết quả suýt sao thế cơ mà. Thế nên, các bạn nhanh gia tăng khoảng cách comment đi. Cứ tình trạng quay đi quay lại đã có người vượt hạng mình thì có ngày bị "trụy tim mất :)))))) Dù sao thì... chúc các bạn 1 ngày vui vẻ nhennn ~ ❤ ~ 10/12/2015 + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU NHẤT: 1 CARD ĐT 30.000 VNĐ đã thuộc về bạn @HanhPhan (với 35 comment) + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU THỨ HAI: 1 CARD ĐT 10.000 VNĐ thuộc về bạn @Hoa1991 (với 29 comment) + 1 Giải cho bạn MỜI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI THAM GIA NHẤT: 1 CARD ĐT 10.000 VNĐ là của bạn @HanhPhan (với 2 user) Số lượng cmt đã có sự thay đổi nhất định. Và vì thế mà tính cạnh tranh của trò chơi cũng được tăng lên. Chúc mừng 2 bạn @HanhPhan và @Hoa1991 vẫn giữ vị trí 1 và 2 với số comt khá suýt sao. Ngoài ra, mình cũng nhận thấy nhiều bạn user khác cũng tham gia khá nhiệt tình, đặc biệt là @nhok9 thường bám khá sát với vị trí dẫn đầu. Đừng nản, hãy tiếp tục cmt nhiều hơn nữa nhé! Còn 3 ngày cuối tuần nữa mà ;) ;) ;) 11/12/2015 + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU NHẤT: 1 CARD ĐT 30.000 VNĐ đã thuộc về bạn @HanhPhan (với 20 comment) + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU THỨ HAI: 1 CARD ĐT 10.000 VNĐ thuộc về bạn @Hoa1991 (với 12 comment) + 1 Giải cho bạn MỜI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI THAM GIA NHẤT: 1 CARD ĐT 10.000 VNĐ là của bạn @Hoa1991 (với 2 user) 12/12/2015 + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU NHẤT: 1 CARD ĐT 30.000 VNĐ đã thuộc về bạn @HanhPhan (với 8 comment) + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU THỨ HAI: 1 CARD ĐT 10.000 VNĐ thuộc về bạn @vantoan12 (với 4 comment) + 1 Giải cho bạn MỜI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI THAM GIA NHẤT: 1 CARD ĐT 10.000 VNĐ là của bạn @HanhPhan (với 1 user) Có vẻ như vì là cuối tuần nên các bạn mải đi chơi sắm sửa chuẩnn bị cho mùa Noel sắp tới nên Game 2 ngày này có vẻ bị ế quáaaaaaaaa..~ Nhưng mà không sao! Các Vingler hãy tập trung tung hết thực lực trong ngày hôm nay điii! Vì hôm nay sẽ là cơ hội cuối cùng để các bạn giành được GIẢI THƯỞNG TỔNG KẾT TUẦN (với tổng số lượt COMMENT, LIKE và MỜI NGƯỜI THAM GIA của cả tuần) vào sáng ngày mai đóoo! AI SẼ LÀ CHỦ SỞ HỮU CỦA 4 GIẢI THƯỞNG to bứ bừ bư nặng bự này đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy??????? + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU NHẤT: 1 CARD ĐT 50.000 VNĐ + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU THỨ HAI: 1 CARD ĐT 20.000 VNĐ + 1 Giải cho bạn MỜI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI THAM GIA NHẤT: 1 CARD ĐT 20.000 VNĐ + 1 Giải cho bạn có COMMENT ĐƯỢC LIKE NHIỀU NHẤT: 1 CARD ĐT 10.000 VNĐ Hãy đón chờ kết quả vào 9h sáng T2, 14/12/2015. ;) P.S: Vào đông, trời SG bắt đầu trở lạnh rồi, các bạn nhớ mặc áo ấm, đừng để mình bị cảm lạnh nha! ~ ❤ ~ GIẢI THƯỞNG TỔNG KẾT TUẦN + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU NHẤT: 1 CARD ĐT 50.000 VNĐ đã thuộc về bạn @HanhPhan với số comment xuất sắc là 186 comment + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU THỨ HAI: 1 CARD ĐT 20.000 VNĐ đã thuộc về bạn @nhok9 với tổng số comment là 118 comment + 1 Giải cho bạn MỜI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI THAM GIA NHẤT: 1 CARD ĐT 20.000 VNĐ cũng đã thuộc về @HanhPhan với tổng só người mời được là 11 người. + 1 Giải cho bạn có COMMENT ĐƯỢC LIKE NHIỀU NHẤT: 1 CARD ĐT 10.000 VNĐ cũng đã bị @HanhPhan ẵm giải với 25 lượt like cho comment "8.Hầu hết tài sản khổng lồ của IS hiện nay đến từ buôn bán dầu mỏ lậu, @HanhPhan" Sau một tuần tham gia cuộc chơi [COOL PEOPLE PLAYING COOL GAMES] tuy đơn giản, dễ chơi nhưng cũng đầy cạnh tranh và bất ngờ. Chủ đề NEWS - TIN TỨC chính thức khép lại để nhường cho những chủ đề thú vị khác đang chờ đón các Vingler phía trước. Và đây là danh sách tổng giải thưởng mà những người thắng cuộc đã đạt được TỔNG GIẢI THƯỞNG NHẬN ĐƯỢC CỦA MỖI NGƯỜI CHƠI ĐOẠT GIẢI HẠNG 1 @HanhPhan với tổng số tiền nhận được 280.000 VNĐ HẠNG 2 @Hoa1991 60.000 VNĐ HẠNG 3 @nhok9 50.000 VNĐ HẠNG 4 @vantoan12 10.000 VNĐ Giải thưởng chắc chắn sẽ được gửi đến 4 bạn chiến thắng trong thời gian từ ngày hôm nay 14/12/2015 đến 16/12/2015. Xin cảm ơn các bạn và hẹn các bạn trong game tuần này nhé ! Tuần mới nhiều niềm vui! ~ ❤ ~ Tham gia game mới của [COOL PEOPLE PLAYING COOL GAME] tại đây: https://www.vingle.net/posts/1280619 THỂ LỆ TRÒ CHƠI Bước 1: Tạo/đăng nhập tài khoản trên Vingle. Chọn ngôn ngữ Vietnamese. Bước 2: Vào bài viết này và để lại những Comment với nội dung là bất kỳ tin tức nóng hổi nào xung quay bạn. Ví dụ: Hôm 03/12, giá xăng RON 92 giảm còn 16.796 đồng/lít Bước 3: Chia sẻ sự kiện [COOL PEOPLE PLAYING COOL GAMES] cho bạn bè cùng tham gia trên Facebook, Zalo, Instagram... 📣 📣 Lưu ý: >>>> Mỗi comment hợp lệ phải có nghĩa và không được dưới 10 từ. >>>> Mỗi comment là độc nhất. Comment có trùng nội dung sẽ không được tính. >>>> Mỗi user có thể có nhiều comment. Càng nhiều comment càng có cơ hội thắng giải. GIẢI THƯỞNG HẤP DẪN ***** GIẢI THƯỞNG MỖI NGÀY + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU NHẤT: 1 CARD ĐT 30.000 VNĐ + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU THỨ HAI: 1 CARD ĐT 10.000 VNĐ + 1 Giải cho bạn MỜI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI THAM GIA NHẤT: 1 CARD ĐT 10.000 VNĐ ***** GIẢI THƯỞNG TỔNG KẾT CẢ TUẦN + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU NHẤT: 1 CARD ĐT 50.000 VNĐ + 1 Giải cho bạn có SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU THỨ HAI: 1 CARD ĐT 20.000 VNĐ + 1 Giải cho bạn MỜI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI THAM GIA NHẤT: 1 CARD ĐT 20.000 VNĐ + 1 Giải cho bạn có COMMENT ĐƯỢC LIKE NHIỀU NHẤT: 1 CARD ĐT 10.000 VNĐ ❤❤ Lưu ý: >>>> Số lượng LIKE & COMMENT sẽ được chốt vào 8h15 của mỗi sáng. >>>> Thông tin về những người đoạt giải sẽ được cập nhật vào 9h00 sáng mỗi ngày tại card này. >>>> Một user có thể ẵm nhiều giải, không bị giới hạn số giải. Ví dụ: Nếu 1 user thắng giải SỐ LƯỢNG COMMENT NHIỀU NHẤT của tất cả 7 ngày (gồm 6 GIẢI THƯỞNG MỖI NGÀY + 1 GIẢI THƯỞNG TỔNG KẾT TUẦN), user sẽ nhận được card điện thoại trị giá 230.000 VNĐ. (Chưa kể những phần thưởng phụ nếu bạn thắng ở giải khác) >>>> Nếu 2 bạn có cùng số lượng comment, bạn đoạt giải sẽ lẽ người mời được nhiều người tham gia hơn. Cách tính tương tự với trường hợp khác. >>>> TRÒ CHƠI SẼ KẾT THÚC VÀO 8H15 SÁNG THỨ 2, 14/12/2015 và TRAO GIẢI VÀO 9H SÁNG CÙNG NGÀY. ❤❤ Cú pháp Comment: >>>> Sau khi post comment đầu tiên, nếu bạn có ý định viết tiếp một comment nữa -----------------------> Các bạn sẽ viết tiếp comment với cú pháp [ Số thứ tự (bắt đầu bằng số 2). + @nickvingle] để thuận lợi cho việc theo dõi và kiểm tra kết quả các bạn nhé. >>>> Đối với trường hợp được mời tham gia game Khi comment các bạn thực hiện theo cú pháp [Nội dung comment + @nickvinglecuảngườiđãmời bạn] để mình có thể chọn ra được bạn đoạt giải MỜI ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI THAM GIA NHẤT. Còn ngại ngùng làm chi. Hãy tham gia trò chơi và đoạt ngày lượng phần thưởng khủng nhất từ trước có tại Vingle đi nàooooooooo~...
현실 절친끼리 찍은 키스신
'응답하라 1988' 류혜영 고경표 주위에서 쌍둥이라고 불렀을 정도로 친한 사이 실제 고경표와 류혜영은 건국대 영화학과 선후배 사이다. 한 학번 차이지만 친구처럼 지냈다. 응팔에 함께 캐스팅된 뒤 가진 코스모폴리탄 8월호 인터뷰에서 두 사람은 이 같은 과거를 털어놨다. 남녀 사이에 우정이 가능하다고 생각하느냐는 질문에도 긍정했다. 고경표는 “예전에 혜영이랑 ‘감정이 좋아진다고 사귀다 헤어지면 더 오래 못 볼 테니까 친구로 오래 지내자’는 얘기를 한 적이 있다”고 전했다. '나도 영화감독이다' 이채영 임주환 12년 친구사이 임주환과 이채영은 12년 동안 알고 지내 온 막역한 사이. 이채영은 "서로 형 동생으로 생각할 정도"라며 "서로 이성으로 대하지 않는 사이였는데 연인 역할을 하면서 많이 어색했다. 키스씬을 찍을 때는 '형 임주환과 남자 배우 임주환은 다르구나' 생각이 들었다"고 설명했다. '역도요정 김복주' 이성경 남주혁 모델 활동할때부터 친하게 지냈던 사이 이성경은 "주혁이랑 화보도 많이 하고 함께 한 게 많았는데 작품도 하게 됐다. '인연은 인연이네'라고 서로 의지하며 촬영했다. 편하니까 거침없는 연기도 가능했고 좋았다"라고 덧붙였다. 그는 "친한 친구와 껴안고 뽀뽀하고 이상하지 않았냐고 많이 물어보는데 멜로가 늦게 붙어서 더 짜릿하고 더 깊었던 듯하다. 시청자분들이 더 많이 응원해주시고 사랑해주시고 우리 드라마만의 것으로 만들어진 듯하다"라고 만족감을 드러냈다. 와우.... 나랑 친구 상상했다가 토가 멈추지 않아 병원 가고 있습니다.
한국 역사상 유례를 찾기 힘든 언어 천재
1990년  단국대학교는 아랍어과를 신설할 목적으로  현지인 교수를 초빙함 필리핀 국적의 아랍인인 무함마드 깐수였음. 연대 한국어 학당을 수료하고 단대에서 박사과정을 딴 후 단국대 사학과에 교수 임용이 됬음 당시 엄청난 스펙을 가지고 있던 교수였음 튀니지대학교 사회경제 연구원 말레이대학 이슬람 아카데미 교수... 수많은 언어를 능통하게 구사 할 수 있는 천재였고 전 세계에서 100명 밖에 능통하게 하지 못하는 산스크리트어를 연구, 번역함 또한 한국에서 많이 알려져 있지 않았던 이슬람을 연구하였고 한국에서 불모지였던 문화교류학(ex.실크로드..)에 대해서도 깊이 연구함 게다가 점수도 후하게 줘서 A+폭격기로도 유명했음 (한 일화로 수업태도가 좋지 않은 학생에게"자네는 내수업들어오지말게!!자네는 B+이야!"라고 말했다고 함...) 그러던 96년  안기부에서 깐수 교수님을 잡아감 죄명은 간첩혐의였음.... 알고보니 무함마드 깐수=정수일 이었고 중국에서 조선족으로 태어나 베이징대 동방학부 수석으로 졸업하고 중국 국비유학생 1호로 카이로 대학교 인문학부에서 유학함 그러다가 주 모로코 중국대사관에서 외교관으로 활동하다가 중국의 소수민족 차별정책으로 북한으로 넘어감 (저서에 보면 젊었을때 저우언라이 가문과도 혼담이 오갔다고 할 정도로 ㅎㄷㄷㄷ한 인물이었음) 북한에서 평양외국어대 아랍어과 교수로 재직하다가 1974년에 북한 대남통일사업요원으로 발탁됨 그러다가 튀니지->말레이시아->레바논->필리핀에 있다가 (국적세탁은 북한->레바논->필리핀) 80년대 한국에 입국해서 한국인 간호사랑 결혼하고 살면서 북한에 우리나라의 정세를 단파라디오 등으로 보냈음. 근데 아내도 북한 사람인줄 전혀 몰랐다고 함 심지어 잠꼬대도 아랍어로 할 정도로 아랍어에 많이 능통하였고 생김새나 말투도 한국사람 같지 않았음. 어쨌든 간첩혐의로 12년 형을 받다가 특별 사면으로 2000년에 출소함 그런데 감옥에서도 저술을 계속 하여 세계에서 두번째로 "이븐 바투타 여행기"를 완역함 (학계에서는 마르코 폴로의 동방견문록보다 더 가치있는 책으로 여김) 현재는 복권되어서 한국문명교류연구소 소장으로 있으면서 아직도 많은 책들을 연구하시고 저술하심.. (불교에 귀의하셨다고 함.) 그리고 단대는 이 사건으로 2010년 되서야 중동학과를 개설함.... 그가 구사할 줄 아는 언어는 총 12가지로 알려져있는데 한국어 아랍어 일본어 중국어 러시아어 독일어 프랑스어 스페인어 페르시아어 필리핀어 마인어 영어 이중 독일어를 제외하면 대부분 원어민 수준으로 구사하고 전공인 아랍어는 전문 강의까지 가능한 수준이라고 함 [출처 - 이토랜드] 심지어 간첩으로 활동할 당시에도 죄다 쓸모없는 정보만 북으로 보내서 빈축을 샀다는 썰...
Ý nghĩa hình xăm của các sao Kpop
Theo quan niệm của ông bà xưa, hình xăm tượng trưng sự hư hỏng, tồi tệ nhưng quan niệm đó đã thay đổi trong đại bộ phận giới trẻ. Ngày nay, hình xăm đã trở thành một biểu tượng mang ý nghĩa nhất định cho chủ nhân của "nó". Có nhiều người sẽ xăm thánh giá để thể hiện niềm tin yêu vào Đức Chúa trời, có người sẽ xăm một hàng chữ thể hiện quan điểm sống,... và nhiều kiểu hình xăm ý nghĩa khác nhau nữa. Giới nghệ sĩ trẻ của Hàn đang rất ưa chuộng hình thức này để thể hiện phong cách riêng của mình, đồng thời bộc lộ quan điểm sống mà mình đang theo đuổi... Hyunah (4 minutes) chọn cho mình hình xăm bằng chữ ngay trên bả vai sau lưng, nâng cấp hình ảnh sexy của cô nàng. Dòng chữ trên vai cô nàng ẩn chứa tình cảm của cô dành cho người mẹ thương yêu của mình: "My mother is heart that keeps me alive". (Mẹ tôi chính là trái tim khiến tôi sống mỗi ngày) Jung Il Hoon thì chọn cho mình 1 dãy chữ tiếng Tây Ban Nha được xăm phía trước ngực của mình, luôn nổi bật trong những chiếc áo cổ trễ. "NADIE PUEDE SER COMO DIOS" với ý nghĩa "Không có ai trên thế gian này giống như một vị thần". Hyorin (Sistar) lại chọn cho mình 1 hình xăm cây thánh giá ngay phần bụng để che đi vết thẹo do cuộc phẫu thuật hồi nhỏ. Với hình xăm này, cô nàng muốn hát cho tất cả mọi người nghe bằng chính trái tim của mình như lòng tin của cô dành cho Chúa vậy. Jun Hyung (Beast) thì có một hình xăm dọc ngay trên bắp tay của mình với ý nghĩa "If die tomorrow i would never regret" (Tôi sẽ không hối hận nếu ngày mai tôi có thể chết đi). Jay Park có vẻ là một tuýp người rất thích sử dụng hình xăm để thể hiện phong cách của mình. Anh có nhiều hình xăm trên mu bàn tay, cánh tay, ngón tay, cổ, xương đòn,... Mỗi hình xăm của anh đều mang ý nghĩa riêng nhất định, chẳng hạn như "Art of Movement", "Forever Star Grindin" (Luôn làm việc chăm chỉ),... Hình xăm biểu tượng dễ thương trên cánh tay của Kim Bo Ah (Spica) là một gương mặt buồn + nốt nhạc = Khuôn mặ cười. Điều này có ý nghĩa khi buồn, âm nhạc sẽ làm cho tâm tình của cô nàng trở nên vui vẻ hơn. Zico của MBLAQ chọn cho mình phong cách xăm nửa trên thân thể: một dòng tên Thánh và chân dung của mẹ. Nicole thì chọn cho mình một hình xăm quyến rũ ngay phần xương sườn trái. "To love & Be loved" được viết bằng tiếng Pháp. Nguồn: Dispatch