sabinus
10,000+ Views

2015 / 킹스맨 : 시크릿 에이전트 / Kingsman: The Secret Service / 콜린 퍼스 Colin Firth , 해리역 / 일러스트 / 팬아트

2015 / 킹스맨 : 시크릿 에이전트 / Kingsman: The Secret Service / 콜린 퍼스 Colin Firth , 해리역 / 일러스트 / 팬아트
블로그 : http://blog.naver.com/jsj5162 인스타 : jsj0128
Comment
Suggested
Recent
선 느낌이 ....이런표현 오그라들지만 정ㅁ말 무심한듯 시크 ㅋ 하시네요! 멋집니다
Cards you may also be interested in
Mẫu thiết kế nhà phố 5x20m ấn tượng tại Biên Hòa
Làm thế nào để thiết kế nhà phố 5x20m hiện đại? Nhà phố 5x20m là cách thiết kế phổ biến mà nhiều người hướng tới cho ngôi nhà của mình. Hiện nay, các gia đình thường có ít nhất 3 – 4 thành viên, việc thiết kế và bố trí công năng trong ngôi nhà 100m² một cách hiện đại, thoáng mát và với chi phí phải chăng là một bài toán khó. Tuy nhiên các tiêu chí sau đây sẽ giúp mọi người giải được bài toán đó. Tạo được mối liên kết giữa không gian trong căn nhà phố So với các biệt thự,chung cư  thì nhà ống có không gian khá hẹp. Chiều ngang bé nhưng chiều dài lại sâu vì vậy việc để thiết kế được ngôi nhà phố hiện đại thì cần các kiến triến sư phải thật tỉ mỉ vì tạo ra sự tiện nghi, hài hòa với không gian chiều ngang hẹp như vậy. Tùy vào gia cảnh, điều kiện của các gia chủ khác nhau vì vậy loại hình nhà phố thường có 2 tầng, 3 tầng hoặc 1 tầng để phù hợp với họ; vì vậy ý tưởng thiết kế nội thất chung cho không gian này; đó là tạo được mối liên kết giữa phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ một cách hài hòa nhất. https://kientrucannam.vn/thiet-ke-nha-pho https://kientrucannam.vn/mau-thiet-ke-nha-pho-5x20m-an-tuong-tai-bien-hoa.html
영화 '라스트 레터'(2020) 리뷰 - 이와이 슌지의 편지는 계속해서 쓰이는 중이다
(...) 감독 이와이 슌지의 고향 센다이에서 만들어진 이 이야기는 중국에서 먼저 영화(2018)로 만들어졌고 소설판으로도 나왔으니, 마츠 다카코와 히로세 스즈가 주연한 이 <라스트 레터>는 그러니까 세 번째로 쓰인 이야기다. 아니, 정확히는 다섯 번에 걸친 이야기이기도 하다. 한국에서 만든 단편 영화(2017)가 기반이 되었고 영화에 등장하는 소설 '미사키' 역시 별도의 책으로 썼으니. 부치지 못한 편지를 쓰고 또 쓰는 일. 과거가 된 이야기를 거기 내버려 두지 않고 계속해서 꺼내고 발신하고 수신하는 방식으로 쓰여온 이 <라스트 레터>의 이야기는 그 자체로 편지이자 소설의 형식을 닮았다. <라스트 레터>에서 무엇보다 핵심적인 것은 영화 속 모든 편지가 손으로 쓰인 물리적 실체가 있는 편지라는 점이다. 물성이 있음으로 인해 오히려 수신인이 아닌 다른 사람에게 읽히기도 하며 그것의 발신지(주소)가 존재함으로 인해 생겨나는 간과할 수 없는 이야기도 있기 때문이다. 임대형 감독의 <윤희에게>(2019)에서 20년도 더 지난 얼어붙은 과거를 편지가 녹여내었고 그것이 당사자의 딸을 중심으로 현재에 재소환되었듯, 과거의 '미사키'이자 현재의 '아유미'(히로세 스즈의 1인 2역), 과거의 '유리'이자 현재의 '소요카'(모리 나나의 1인 2역) 그리고 현재의 '유리'(마츠 다카코)와 현재의 '쿄시로'(후쿠야마 마사하루)를 오가는 이 이야기는 결국 2020년대에 와 편지라는 수단이 갖는 의미를 돌아보게 만든다. 청량한 여름을 배경으로, <라스트 레터>는 "나는 나쓰메 소세키 소설을 좋아해. 너는 어떤 책을 좋아하니?" 같은 이야기, "잘 지내고 있습니까?" 같은 이야기, 그리고 "바람이 내게 말을 걸고 있었다." 같은 이야기가 어떻게 하나의 시절을 능히 지탱하는지를 보여주고 들려준다. (이 영화의 촬영과 음악, 음향은 꽤 중요하게 여겨진다) 성공하지 못한 소설가도 누군가에게는 사인을 받고 싶은 '히어로'가 되고는 한다. 지금쯤 다시 떠올려보는 영화의 첫 장면과 마지막 장면. 이 이야기는 어디서부터 시작해 어디로 향하는 것일까? 영화가 끝나고 난 뒤, '영화를 보기 전의 나'에게 쓰는 긴 편지를 써 내려가야 했다. 1995년 <러브레터>로 시작된 이와이 슌지의 서신은 아직 끝나지 않았고, 나 역시 그것을 계속 써야만 한다. https://brunch.co.kr/@cosmos-j/1223
야생속에서 죽은 금수저
크리스토퍼 맥캔들리스 (1968-1992) 명문대 출신 엄친아. 아버지는 나사 연구원 출신의 사업가 우리들이 흔히 말하는 천재. 성적은 항상 최상위권 유지 사업 수완도 좋아서 젊은 나이에 돈도 은행에 2000만원넘게 저축. 어느날 갑자기 사회에 질렸는지 아니면 대인관계에 질렸는지 은행에 2000만원 기부하고 별다른 준비없이 알레스카로 떠나버림. 그곳에서 먹고 살기 위해 온갖 3d일 다함. 노숙도 하고 깡촌 농장에서 드러운 일도하고.. 당연히 부모는 최고 사립 탐정 고용해서 찾으려고 했지만 땅덩어리 넒은 미국이기에 찾지도 못함. 그러면서 크리스토퍼는 간간히 살아가다 알래스카 섬에 정착. 근데 아직 사회초년기 학생인지라 야생스킬이 떨어져 몸이 점점 야위어져감. 그래서 돌아가려고 하니 얼었던 강은 이미 녹아서 강으로 변해 길은 없어짐 그러면서 100일동안의 생존기를 펼치다 독이 든 씨앗을 먹고 몸이 극도로 허약해짐. 위의 사진은 죽기전 찍은 마지막 사진 죽기전 웃고 있는 모습에서 그래도 세상에 한없이 떠나간다는 마음이 보여지는듯.. (근데 사실은 그 버스에서 불과 500m 떨어진곳에 강을 건너는 도르래가 있었음) *번외* 위 실화를 바탕으로 만들어진 영화 'in to the wild' 속 장면 (연기 개 잘함...) 자신의 인생에 있어서 행복에 대해 깊이 고민하고 있는 사람들이 있다면 강력추천하는 영화 출처
밥 먹으면서 봐도 될 정도로 편안하게 볼 수 있는 해외 영화 추천
우드잡 (2014, 일본) 입시 실패에 여친에게 차이기까지 한 주인공 히라노 유키가 자포자기 하는 심정으로 산림 관리 연수원에 들어가면서 생기는 일 거북이는 의외로 빨리 헤엄친다 (2005, 일본) (넷플) 무료한 일상에 질려버린 평범한 스즈메에게 스파이가 될 기회가 생기는데... 남극의 쉐프 (2009, 일본) (넷플) 요리사 잘 만나서 남극에서도 잘 먹고 사는 남극 기지 대원들 알로, 슈티 (2008, 프랑스) (넷플) 울면서 들어갔다가 울면서 나온다는 프랑스 최북단으로 발령난 우체국장 러브 인 프로방스 (2014, 프랑스) 지방에 사는 할아버지와 살게 된 파리지앵 삼남매 클라우스 (2019) 크리스마스에 산타에게 선물을 받을 수 있다는 전설은 어떻게 시작된 걸까 인턴 (2015) (넷플) 열정적인 젊은 CEO가 있는 회사에 노하우와 경험이 풍부한 노인이 인턴으로 들어가며 생기는 일 상사에게 대처하는 로맨틱한 자세 (2018) (넷플) 일 중독 상사들에게서 벗어나고 싶은 두 비서가 각자의 상사들을 서로 연애시키기 위해서 작전을 펼치는 이야기 어쩌다 로맨스 (2019) (넷플) 어느날 갑자기 일상이 12세 관람가 로코 여주가 된 주인공 월터의 상상은 현실이 된다 (2013) (넷플) 평범한 삶을 살아가며 종종 상상 멍때리기에만 몰두하던 네거티브 필름 현상 담당 월터 미티가 어디론가 사라진 숀 오코넬의 25번 필름을 찾아 여행을 시작한다는 이야기 그외 다수.... 출처ㅣ더쿠
부끄럽지만 솔직하게, 치부까지도 애틋하게
2021년의 1/6이 지나갔다. 그렇게 시작한 2021년 3월 1일 월요일. 삼일절에 우리의 영웅들을 떠올리며 현재 나의 평안함을 감사히 생각했다. 그러던 와중 오전에는 비가 추적추적 내리더니 오후엔 눈으로 바뀌어 끊임없이 내려 발자욱이 깊이 남겨지는 여기는 강원도, 어느 군부대에서 이렇게 글을 쓴다. (윤하의 'Rainy Night' 과 자이언티의 '눈' 추천곡) 보통의 청년들보다 조금 늦은 나이에 군복무 중이고 이제 절반정도의 시간만을 남겨둔 나는, 남자를 좋아하는 남자다. 그게 군대생활에 큰 문제는 되지 않는다면 다행일까? 이 모든 것들을 숨기고 사는 나는 정말 많은 답답함이 있지만 이 모든 것들을 또한 말할 자신이 없다. 그로 인해 생기는 이 헛헛함이 더 내겐 힘들다. 그런 나는 어렸을 때부터 글을 쓰는 것을 좋아했다. 글을 적으면 마음이 좀 편안해졌다. 그래서 나는 글을 쓰기로 마음먹었다. 솔직하게는 네이버블로그에서 하고싶었는데 아이디갯수가 초과되었고 기존에 오래쓰던 아이디로 이 내 모든 걸 적자니 그것 또한 겁이 벌컥났다. 그리하여 찾게 된 공간이 바로 이 공간, 빙글이다. 나는 이 곳에서 나의 부끄럽다면 부끄러운 것들을, 누군가에겐 창피하고 치부라서 숨겨마땅한 것들까지도 다 글을 담담하게 적어내려고 한다. 이렇게 적어내는 순간에도 솔직히 조금 떨린다. 누군가에게 비난을 받지않을까하고 말이다. 하지만 소수의 사람에게서라도 공감과 이해를, 그리고 소통과 교류를 하고 싶다는 마음에서 시작하기를 맘먹었다. 마이크 밀스 감독의 <우리의 20세기 20th century women>에서 애비(그레타 거윅) 가 제이미(루카스 제이드 주만) 에게 좋아하는 밴드뮤지션 음악을 들려주며 말하길 자신이 좋아하는 것들을 너도 알고 공유하고 싶었다고 말하는 것처럼. 좋아하는 것들이 많고 생각하는 것도 많은 내가 이 모든 것들을 가감없이 적어 나를 좀 더 애틋하게 감싸안을 수 있는 시간이 되길 바라며. 아직도 열기에 뻑뻑한 저 벽장을 조금씩 열어보려고 합니다. 함께 해주시겠어요?