Anonym
500+ Views

Thế mà bố mẹ vẫn bảo học giỏi đi rồi có việc làm...

Xã hội nhiều khi bất công. Cuộc đời thì không như là mơ đâu :-<
0 Likes
1 Share
Comment
Suggested
Recent