Trilai
3 years ago500+ Views
Mới mở show Hani đã bắt đầu làm màu
Thật ra chương trình chỉ là chọn kính cho Hani thôi
Và cái sự làm màu này không ai chịu nổi luôn
Chọn qua chọn về ...
Làm bộ lí do này kia đều bị mọi người bẻ hết
Cuối cùng lại đi chọn cái kính tự mình tìm.
Mặc dù là nó đỡ hơn nhiều so với kính dính mũi =))
Và cuối cùng Jung Hwa bị đánh hội đồng tội =)) chọn kính hạ nhục Hani =))
Trilai
0 Likes
0 Shares
0 comments
Suggested
Recent
Like
Comment
Share