PhuongNguyen2
10+ Views

Một số loại con gái không nên chơi

Tôi là con gái mà tôi còn cảm thấy khó ưa với những dạng bạn gái này. Đó là những bạn gái mẫu chung trong xã hội phải tránh xa. Chơi vào thì mệt lắm.
Dạng cố chấp
Cô ta coi mình là trung tâm, tự phụ một cách quá đáng
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent