GiaoTran
50+ Views

Khác biệt xưa và nay

Hãy cùng nhìn lại những khác biệt trong 3 thập kỷ qua, bạn có thể đổ lỗi cho sự tiến bộ và văn minh
Xưa: Bạn điểm thấp, bạn bị mắng
Nay: Bạn điểm thấp, cô giáo bị khiển trách
TV ngày nay nhẹ hơn, còn bạn thì nặng hơn
Điện thoại ngày xưa có đuôi, điện thoại ngày nay có sóng
Ảnh những chuyến đi chơi
Xưa: làm rơi điện thoại xuống sàn, bể gạch
Nay: làm rơi điện thoại xuống sản, bể màn hình
Triết học và sự tiến hóa
Chơi điện tử, xưa và nay
Thể thao, xưa và nay
GiaoTran
0 Likes
0 Shares
Comment
Suggested
Recent