Trilai
3 years ago1,000+ Views
Hai cô này toàn chọc phá nhau
Từ nhẹ nhàng ..
Tới quậy quá trong studio
Trước máy quay cũng không tha, đòi :v cắn LE
Trong khi 2 người nghiêm túc giới thiệu sản phẩm ...
Thì bày trò chọc phá nhau
0 comments
Suggested
Recent
3
Comment
1