2 years ago
amobts
in English ยท 971 Views
likes 35clips 10comments 6
Kai...Kai...Kai ๐Ÿ˜๐Ÿ˜๐Ÿ˜
I love me some Kai! Who is your EXO bias?
amobts clipped in 1 collections