GiThngHai
3 years ago1,000+ Views
Ngôi nhà này nằm cheo leo trên chõm đá ở giữa sông
Những ngôi nhà túp lều nhỏ ở Ấn độ
Ngôi nhà này được thiết kế sau vách núi
Sàn nhà được làm bằng kính trong suốt
Ngôi nhà trong chum , vại lớn
nhà đước thiết kế như 1 trạm phát sóng
rất sáng tạo đúng không nào?
Cửa sổ là hình đồng hồ
Như thế này bạn có đủ can đảm ổ không nhỉ?
0 comments
Suggested
Recent
Like
Comment
1