hoangnx15
1,000+ Views

BIẾN HÓA SẮC MÀU CHO TAI NGHE CỦA BẠN

Một cách dễ hơn để trang trí dây sạc điện thoại: sưu tầm những cuộn băng keo nhiều màu rồn dán xen kẽ lên dây. Đây cũng là một ý tưởng vừa hay ho lại rất nhanh gọn nữa đấy!
Chuẩn bị:
- Kéo
- Các cuộn băng keo dính với các màu sắc khác nhau
- Sạc điện thoại
- Băng dính
Giờ thì chỉ cần dùng kéo cắt các đoạn băng keo màu khác nhau và bắt đầu dán thôi nào!
Comment
Suggested
Recent
Cards you may also be interested in