Tapsamai
3 years ago1,000+ Views
As part of Les Passages Insolites (The Unusual Passages), a public art festival presented from July 2 to November 2, 2015, in Québec City, Canada, creatives Francis Fontaine, Luca Fortin and Pascal Labelle have created the “Petite Vie”, a mirrored site-specific installation that plays with the surrounding reflections of the neighborhood. The passage between the openings is a reminder of the relationship between the inside and the outside. The edge of the wall is a space of its own, a passage that recalls the thickness of the walls around. The mirrored surfaces of the installation reflect the visitors which walk inside creating an unusual space between two walls.
Là một phần của Les Passages Insolites (The Passages không bình thường), một liên hoan nghệ thuật quần chúng trình bày từ 2 Tháng bảy - 2 Tháng 11, năm 2015, tại thành phố Québec, Canada. Creative agency Francis Fontaine, Luca Fortin và Pascal Labelle đã tạo ra những "Petite Vie" (Con đường nhỏ), một con đường cài đặt đầy gương phản chiếu với sự phản xạ xung quanh của khu phố.
Các bề mặt gương được cài đặt phản chiếu lại khách đi bộ bên trong, tạo ra một không gian khác thường giữa hai bức tường.
0 comments
Suggested
Recent
6
Comment
1