0
Following
0
Follower
0
Boost

Mã tiền tán

Đặc điểm nhận dạng: Cây nhỏ hoặc dây leo gỗ, không có móc và gai. Cành nhẵn. Lá hình mũi mác rộng, dài 2,5 - 8 cm, rộng 2 - 4,5 cm, đầu lá nhọn đến có mũi nhọn, có 5 gân chính và một đôi gân bên nhỏ sát mép lá; cuống lá nhẵn, dài 1 - 5 mm. Cụm hoa là một chùm xim kép, ở nách lá và đầu cành, cao 3 - 7 cm, mang nhiều hoa. Cuống hoa và cuống cụm hoa có lông mịn. Hoa có mùi thơm, mẫu 4 - 5 trên cùng một cụm hoa. Cánh hoa trắng, dài khoảng 4 mm; ống tràng dài 1,2 mm, phần trên xẻ thuỳ sâu, mặt ngoài nhẵn, mặt trong có lông từ họng tràng đến giữa thuỳ. Bao phấn đính gốc và có lông dài ở dưới; chỉ nhị dài khoảng 1,5 mm, đính ở họng tràng. Bộ nhuỵ dài 3,5 mm, có lông từ giữa bầu đến 1/3 dưới của vòi. Quả mọng nhỏ, hình cầu, đường kính khoảng 1,2 cm, mang 1 - 3 hạt. Hạt tròn, dẹt, đường kính khoảng 7 mm; vỏ hạt sần sùi, không có lông.Đặc điểm nhận dạng: Cây nhỏ hoặc dây leo gỗ, không có móc và gai. Cành nhẵn. Lá hình mũi mác rộng, dài 2,5 - 8 cm, rộng 2 - 4,5 cm, đầu lá nhọn đến có mũi nhọn, có 5 gân chính và một đôi gân bên nhỏ sát mép lá; cuống lá nhẵn, dài 1 - 5 mm. Cụm hoa là một chùm xim kép, ở nách lá và đầu cành, cao 3 - 7 cm, mang nhiều hoa. Cuống hoa và cuống cụm hoa có lông mịn. Hoa có mùi thơm, mẫu 4 - 5 trên cùng một cụm hoa. Cánh hoa trắng, dài khoảng 4 mm; ống tràng dài 1,2 mm, phần trên xẻ thuỳ sâu, mặt ngoài nhẵn, mặt trong có lông từ họng tràng đến giữa thuỳ. Bao phấn đính gốc và có lông dài ở dưới; chỉ nhị dài khoảng 1,5 mm, đính ở họng tràng. Bộ nhuỵ dài 3,5 mm, có lông từ giữa bầu đến 1/3 dưới của vòi. Quả mọng nhỏ, hình cầu, đường kính khoảng 1,2 cm, mang 1 - 3 hạt. Hạt tròn, dẹt, đường kính khoảng 7 mm; vỏ hạt sần sùi, không có lông.