0
Following
1
Follower
0
Boost

مدرسه کسب و کار کارابیز و خدمات آن

مدرسه کسب و کار، مفهومی نسبتا تازه در ایران اما با سابقه طولانی و درخشان در دنیاست. سیستم آموزش آکادمیک، سیستم بسیار جذاب و علم محور است اما در طی زمان به این نتیجه رسیدیم که دانشگاه همه نیاز بازار کار را برطرف نمی کند. مدرسه کسب و کار کارابیز سیستم آموزش آکادمیک، سیستم بسیار جذاب و علم محور است اما در طی زمان به این نتیجه رسیدیم که دانشگاه همه نیاز بازار کار را برطرف نمی کند. مدرسه کسب و کار، مفهومی نسبتا تازه در ایران اما با سابقه طولانی و درخشان در دنیاست. سیستم آموزش آکادمیک، سیستم بسیار جذاب و علم محور است اما در طی زمان به این نتیجه رسیدیم که دانشگاه همه نیاز بازار کار را برطرف نمی کند. دانشجویان علم و دانش تخصصی رشته خود را در طول دوران کارشناسی یا تحصیلات تکمیلی یاد می گیرند، اما همچنان برای ورود به بازار کسب و کار و دنیای کارآفرینی به مشکل بر می خورند. اینجاست که مدرسه کسب و کار اهمیت پیدا می کند، اکثر افراد در مصاحبه های کاری یا بعد از شغلهای اولیه و کارآموزی به این نتیجه می رسند که بسیاری از مهارت های لازم را بلد نیستند. بسیاری از کارجویان نیز نیاز به مشاوره با افراد متخصص را به شدت حس می کنند و به دنبال افراد مطمئنی هستند که به آنها در شناخت و پیشرفت استعدادهای شغلیشان کمک کند. در همین راستا مدرسه کسب و کار کارابیز برای پاسخ به این نیازها و تحول مسیر ورود به دنیای کسب و کار، به کمک متخصصان و نخبگان کشور، خدمات متنوعی را طراحی کرده تا بتواند یاری رسان نسل جوان کشور باشد. معرفی سرویس های مدرسه کسب و کار کارابیز
Technology
Business
+ 1 interests